Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej mogą być bardzo zróżnicowane. Celem ich zadawania jest uzyskanie od kandydata informacji dotyczących jego umiejętności, a także predyspozycji do wykonywania danego zawodu. W związku z tym, treść pytań często jest dostosowana do wymogów konkretnego stanowiska. Mimo to, niektóre z nich powtarzają się na praktycznie każdym spotkaniu rekrutacyjnym.

Przykładowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Co mówić na rozmowie kwalifikacyjnej, by dobrze wypaść? Nad tą kwestią zastanawia się każdy kandydat do pracy. Aby odpowiednio przygotować się do tego etapu rekrutacji, warto wiedzieć, jakie są najczęściej zadawane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej.

  • Co Pan/Pani wie o naszej firmie?

To jedno z najczęściej pojawiających się pytań na rozmowie kwalifikacyjnej. Jego celem jest sprawdzenie, czy kandydat poświęcił choć chwilę czasu na przygotowanie się do spotkania. W związku z tym, przed pojawieniem się na rozmowie rekrutacyjnej należy zapoznać się z informacjami na temat przedsiębiorstwa, do którego się aplikuje. Najczęściej znajdują się one na oficjalnej stronie internetowej firmy.

  • Dlaczego chce Pan/Pani pracować właśnie tutaj?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej bardzo często dotyczą motywacji do pracy. Odpowiadając na nie, warto zastanowić się, czemu aplikuje się do konkretnej firmy i co można jej zaproponować. Należy przedstawić swoje umiejętności i zainteresowania tak, aby jak najpełniej odpowiadały oferowanemu stanowisku.

  • Czy może Pan/Pani opowiedzieć coś o sobie?

Odpowiadając na to pytanie, należy skupić się na swoim życiu zawodowym, a nie prywatnym. Warto pokazać swoje atuty i podkreślić najważniejsze osiągnięcia. Można też wspomnieć o pozytywnych stronach swojego charakteru, a także ciekawych pasjach i zainteresowaniach.

  • Dlaczego powinniśmy zatrudnić właśnie Pana/Panią?

Bez wątpienia jest to kolejne najczęściej zadawane pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej. Aby wyróżnić się na tle pozostałych kandydatów, należy wymienić swoje największe atuty i poprzeć je przykładami z życia zawodowego. Można przytoczyć różnorodne osiągnięcia, m.in. otrzymane nagrody czy przeprowadzone kampanie. Jeżeli nie posiada się dużego doświadczenia zawodowego, warto odwołać się do sukcesów w nauce, np. wspomnieć o otrzymanym stypendium naukowym czy ukończonym kursie. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie te informacje powinny odpowiadać profilowi stanowiska, na które się aplikuje. Należy więc zastanowić się, czego oczekuje dany pracodawca i co można mu zaoferować.

  • Jakie są Pana/Pani zalety/wady?

Co mówić na rozmowie kwalifikacyjnej, gdy rekruter zapyta o nasze mocne i słabe strony? Przede wszystkim nie wolno kłamać. W przypadku zalet, zamiast zdawkowych ogólników, warto postawić na konkrety. Każdy atut powinien być poparty jakimś przykładem. Z kolei mówiąc o swoich wadach warto pokazać, że co prawda nie jest się osobą doskonałą, jednak cały czas pracuje się nad sobą.

 

To oczywiście jedynie przykładowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. Mimo to, pojawiają się one niezwykle często. Warto więc dokładnie je przeanalizować i zastanowić się, jak na nie odpowiedzieć, aby zyskać przychylność rekrutera. Dzięki temu, nawet pierwsza rozmowa kwalifikacyjna może okazać się sukcesem.

O co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej?

Podczas rozmowy rekrutacyjnej warto również samemu zadawać pytania. Dzięki temu, można uzyskać informacje na temat warunków pracy i zdecydować, czy dana oferta faktycznie nam odpowiada. O co zapytać na rozmowie kwalifikacyjnej? Kwestie, które warto poruszyć, to:

 

●     kolejne etapy rekrutacji,

●     zakres obowiązków na danym stanowisku,

●     godziny pracy,

●     możliwości rozwoju w firmie,

●     wynagrodzenie.

 

Oprócz tego, na rozmowie rekrutacyjnej warto zapytać o to, jak wygląda zespół, do którego się aplikuje oraz kto jest jego przełożonym.