Rozmowa o pracę jest bardzo ważnym elementem całej rekrutacji i selekcji. To właśnie w czasie tego spotkania kandydat może zaprezentować się z jak najlepszej strony. Właśnie dlatego należy unikać podstawowych błędów i zadbać o swoją prezencję.

Sukces w trakcie rozmowy rekrutacyjnej zależy od wielu czynników, m.in. od stopnia przygotowania kandydata, jego wiedzy na temat firmy, cech osobowości oraz nastawienia do przyszłego pracodawcy. W końcu ocenie podlega nie tylko to, co mówi, lecz także sposób, w jaki się wypowiada, komunikacja niewerbalna, zachowanie i ubiór. Przedstawiamy najczęstsze błędy kandydatów w czasie rozmowy o pracę.

Brak przygotowania do rozmowy

Nieodpowiednie przygotowanie do rozmowy to jeden z najpoważniejszych błędów, popełnianych przez kandydatów. Pracodawca, który zaprasza daną osobę na spotkanie kwalifikacyjne, zwykle oczekuje, że ma ona przynajmniej podstawową wiedzę na temat firmy i samego stanowiska. Właśnie dlatego w trakcie rozmowy rekruterzy zwykle zadają pytanie o to, dlaczego dany kandydat zdecydował się na aplikowanie akurat do tego konkretnego przedsiębiorstwa. Powinien on solidnie przygotować się do rozmowy i zdobyć jak najwięcej informacji na temat firmy, jej działalności, misji, wizji i strategii, a także samego sposobu pracy. 

przeczytaj też: 5 trudnych pytań, które mogą paść na rozmowie kwalifikacyjnej - jak na nie odpowiadać?

Spóźnienie

Kolejnym bardzo poważnym błędem jest spóźnienie się na rozmowę rekrutacyjną. Może to dotyczyć nie tylko spotkania stacjonarnego, lecz także online. W tym drugim przypadku można wytłumaczyć się problemami z dostępem do Internetu lub innymi kwestiami technicznymi, jednak najlepiej jest zadzwonić do rekrutera i opowiedzieć mu o trudnościach. Dzięki temu pracodawca będzie miał pewność, że kandydatowi rzeczywiście zależy na danym stanowisku. 

370.jpg
370.jpg

Brak entuzjazmu i zdawkowe odpowiedzi na pytania

Zaangażowanie w czasie rozmowy o pracę to połowa sukcesu. Ważne jest zadbanie o to, aby okazywać entuzjazm i odpowiadać jak najpełniej na zadawane pytania. Tylko w ten sposób można zaprezentować się przyszłemu pracodawcy z jak najlepszej strony. Czasami brak entuzjazmu wynika po prostu ze stresu, a czasami jest spowodowany tym, że kandydat nagle orientuje się, że dana oferta pracy jednak mu nie odpowiada. 

Dyskusja na temat zarobków, urlopu, benefitów 

Czasami kandydaci sami poruszają temat zarobków i podchodzą do tej kwestii dosyć roszczeniowo, tym samym pokazując, że nie przyjmą oferty z niższym wynagrodzeniem. Oprócz tego niektóre osoby już w trakcie rozmowy rekrutacyjnej wyliczają, kiedy chciałyby mieć urlop oraz jakie benefity mają nadzieję otrzymać. Takie zachowanie jest nieodpowiednie i może zrobić złe wrażenie na rekruterze. Na negocjacje na temat zarobków przyjdzie czas, lepiej poczekać z tym do momentu, gdy pracodawca sam poruszy ten temat. 

przeczytaj też: autoprezentacja – jak przedstawić się pracodawcy, by zostać zatrudnionym?

Narzekanie na poprzedniego pracodawcę 

Narzekanie na poprzedniego pracodawcę i krytykowanie go to kolejny z częstych błędów. Można go popełnić w sytuacji, gdy rekruter zada następujące pytania: „Co skłoniło Panią/Pana do poszukiwania nowej pracy?”, „Dlaczego odeszła Pani z poprzedniego miejsca zatrudnienia?”, „Z jakimi trudnymi sytuacjami spotykał się Pan w poprzedniej pracy?”. Wyrażanie negatywnych opinii na temat byłego pracodawcy wskazuje na brak kultury osobistej i może być bardzo źle postrzegane. Dodatkowo wzbudza podejrzenia o brak lojalności i wywołuje sporo obaw dotyczących zatrudnienia takiej osoby. Właśnie dlatego lepiej nie wypowiadać się negatywnie na temat poprzedniej firmy, tylko przemilczeć pewne sprawy. 

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę