Wiele osób zastanawia się, co to jest feedback i gdzie się go stosuje. W praktyce tzw. informacja zwrotna to coś, co towarzyszy nam w każdej sferze życia. Co chwilę komentujemy coś, oceniamy czy wypowiadamy własne opinie na jakiś temat. Wszystkie te działania stanowią właśnie rodzaj feedbacku. Udzielanie odpowiednich komunikatów jest też wyjątkowo istotne w środowisku zawodowym. Dzięki niemu współpraca między pracownikami a przełożonymi może być o wiele bardziej efektywna.

Feedback – co to znaczy i jaką rolę odgrywa w życiu pracownika?

Choć feedback po polsku oznacza informację zwrotną, definicja tego terminu może być nieco szersza. Określenie to dotyczy bowiem udzielania konstruktywnego komunikatu lub reakcji. Ich przedmiotem może być czyjeś zachowanie, działanie lub postępowanie.

Przede wszystkim jednak warto znać cel feedbacku. Jest nim nie tylko przekazanie ważnej informacji, ale także zrobienie tego w odpowiedni sposób – najlepiej tak, aby odbiorca wciąż zachował pozytywny stosunek do samego siebie. Najważniejsze bowiem, aby komunikat oddziaływał na postępowanie konkretnej osoby, a także pozwalał jej na rozwój.

Feedback służy więc eliminacji pewnych błędów, a także motywowaniu pracownika do działania. Podwładny, dowiadując się tego, jak jest postrzegany przez przełożonych, o wiele łatwiej może zmodyfikować swoje postępowanie i dostosować je do oczekiwań szefostwa. Dzięki temu ma szansę na efektywniejsze wykonywanie obowiązków zawodowych, a co za tym idzie osiąganie sukcesów w miejscu zatrudnienia.

Znaczenie feedbacku jest więc nie do przecenienia. Warto przy tym pamiętać, aby nie obawiać się oceny swojej pracy przez przełożonych. Konstruktywna krytyka nie jest atakiem na konkretną osobę, a wyrazem troski o funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Jakie wygląda dobry feedback?

Aby feedback dobrze spełniał swoją funkcję, powinien przybrać odpowiednią formę. W związku z tym informacja zwrotna powinna być:

  • krótka i rzetelna,
  • skoncentrowana na jednym zachowaniu (lub ewentualnie grupie zachowań),
  • oparta na obserwacjach i faktach, a nie na wyobrażeniach,
  • ukierunkowana na ocenę danego postępowania, a nie osoby jako takiej,
  • wolna od osądzania, oskarżania i uogólnień.

 

Istotne jest również udzielanie feedbacku na bieżąco. Odpowiednio szybka reakcja na dane zachowanie, pozwoli na natychmiastowe wyeliminowanie pojawiających się błędów. Warto przy tym pamiętać, aby podczas przekazywania informacji zwrotnej nie pouczać pracownika, tylko zwrócić mu uwagę na konsekwencje jego postępowania. To często o wiele lepsza metoda niż podawanie mu gotowych rozwiązań. 

Istotna jest też atmosfera i miejsce, w którym przekazywany jest feedback. Rozmowa, podczas której udziela się informacji zwrotnej, powinna być przeprowadzona w cztery oczy. Ważne jest też zadbanie o to, aby pracownik został na niej potraktowany z empatią i zrozumieniem.

Feedback  – przykład poprawnego udzielania informacji zwrotnej

Metod udzielania feedbacku może być wiele. Wybranie jednej z nich zależy w dużej mierze od preferencji przełożonego, a także potrzeb konkretnego pracownika. Mimo to, każdy rodzaj informacji zwrotnej warto podzielić na trzy części.

  1. Udzielenie pochwały – na początek, warto docenić pracownika za to, co zrobił dobrze. Dzięki temu podwładny poczuje się nieco pewniej i lepiej przyjmie informacje na temat błędów, które popełnił.
  2. Zwrócenie uwagi na elementy do poprawy – należy pokazać pracownikowi, gdzie popełnił błędy, jednak warto zrobić to, zachowując pozytywny ton.
  3. Zmotywowanie do działania – feedback warto zakończyć propozycją wsparcia i zachęceniem do poprawy źle funkcjonujących elementów.