Analiza SWOT to narzędzie, które najczęściej służy do sprawdzenia i oceny pomysłu na biznes. Umożliwia stwierdzenie, które jego elementy mają potencjał, a nad którymi trzeba jeszcze popracować. Wyróżnia się także SWOT osobisty. Tego typu analiza pozwala na zbadanie swojej osobowości.

Każda osoba ma słabe i mocne strony. Ich znajomość pozwala lepiej kierować rozwojem kariery zawodowej. Aby osiągnąć sukces na rynku pracy, warto więc przeprowadzić tzw. SWOT osobisty. Tego typu analiza pomaga w rozwiązywaniu problemów oraz w realizacji założonych celów.

Czym jest analiza SWOT?

SWOT to technika, która umożliwia porządkowanie i analizowanie różnych informacji. Najczęściej wykorzystuje się ją w zarządzaniu. Na jej podstawie dokonuje się wówczas analizy wewnętrznego lub zewnętrznego środowiska firmy, określa się potencjał danego projektu albo rozwiązania biznesowego.

Sama nazwa „SWOT” to akronim pochodzący od czterech angielskich słów, które określają elementy składowe całej analizy:

 • S (strengths) – mocne strony, czyli wszystko to, co stanowi zalety;
 • W (weaknesses) – słabe strony, czyli wszystko to, co jest uważane za wady;
 • O (opportunities) – szanse, które umożliwiają jakąś korzystną zmianę;
 • T (threats) – zagrożenia, które mogą zwiększać ryzyko niepowodzenia lub wystąpienia niekorzystnych zmian.

przeczytaj też: praca marzeń – jak realizować swoje pasje w życiu zawodowym?

Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia o wiele łatwiej zaplanować strategię działania. Co ważne, tego typu analiza nie musi się jednak ograniczać wyłącznie do kwestii związanych z biznesem. Można bowiem przeprowadzić także SWOT osoby.

Na czym polega SWOT osobisty?

SWOT osobisty przypomina klasyczną analizę biznesową – zasady są praktycznie takie same. Aby go przeprowadzić, należy zastanowić się nad swoimi cechami osobowości, a także umiejętnościami, wartościami i zainteresowaniami. Każdy z elementów SWOT osoby warto więc rozłożyć na czynniki pierwsze i odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które pomogą we właściwym ujęciu zalet, wad, szans i zagrożeń.

Mocne strony:

 • Jakie mam zalety?
 • W czym jestem lepszy od innych?
 • Jakie umiejętności wyróżniają mnie na rynku pracy?
 • Co inni ludzie uważają za moje mocne strony?
 • Co udało mi się osiągnąć i z czego jestem dumny?

Słabe strony:

 • Jakie są moje wady?
 • W jakich zadaniach w pracy nie czuję się dobrze?
 • Jakie mam negatywne nawyki w pracy?
 • Jakie cechy osobowości przeszkadzają mi w pracy i blokują rozwój?
 • Jakie mam obawy?

Szanse:

 • Co mogę zrobić, by dalej się rozwijać?
 • Czego nowego mogę się nauczyć?
 • Jakie możliwości mogą wynikać ze zmian na rynku pracy?
 • Czy mogę liczyć na awans i jakie wymagania muszę spełnić, żeby go zdobyć?
 • Czy moja branża jest przyszłościowa?

Zagrożenia:

 • Z jakimi przeszkodami muszę się mierzyć?
 • Czy konkurencja w mojej branży rośnie?
 • Czy istnieje ryzyko, że mogę stracić pracę? Dlaczego?
 • Czy jest coś, z czym sobie nie radzę, a powinienem (np. z technologiami)?

przeczytaj też: predyspozycje zawodowe – przykłady i sposoby ich określenia

Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania można wyznaczyć indywidualny SWOT osobisty. Stanowi on podstawę do dalszego działania, którego celem jest umocnienie pozycji na rynku pracy.

SWOT osobisty: przykłady

Oczywiście SWOT osobisty w przypadku każdego pracownika wygląda nieco inaczej. Każdy ma inne mocne i słabe strony oraz w inny sposób może wykorzystywać stojące przed nim szanse, a także eliminować pojawiające się zagrożenia. Aby ułatwić sobie poprawne przeprowadzenie analizy, warto znać przykłady cech i okoliczności, które można w niej umieścić:

 • mocne strony – ukończenie prestiżowych studiów, biegła znajomość języków obcych, długie doświadczenie w branży;
 • słabe strony – mała odporność na stres, brak asertywności, trudności z przystosowywaniem się do zmian;
 • szanse – duże zapotrzebowanie na pracowników z branży, w której się pracuje, możliwość doszkalania się w wybranym zakresie, perspektywa rozwoju w obecnym przedsiębiorstwie;
 • zagrożenia – duża konkurencja, rosnące bezrobocie, coraz większe wymagania pracodawców.

Taki SWOT osobisty daje ogólny ogląd sytuacji i pokazuje, na czym warto się skoncentrować. Na jego podstawie należy zastanowić się, w jaki sposób można wzmocnić swoje mocne strony i wyeliminować słabe, a także jak zredukować zagrożenia i w pełni wykorzystać dostępne możliwości.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy