Umowa na czas nieokreślony cieszy się dużym uznaniem wśród pracowników. Nic dziwnego – gwarantuje ona największą stabilizację zawodową, a przez to zwiększa poczucie bezpieczeństwa, co jest istotne zwłaszcza w niepewnych czasach. Związane z nią kwestie podlegają oczywiście stosownym regulacjom. Co oznacza umowa na czas nieokreślony i jakie są jej najważniejsze cechy?

Umowa na czas nieokreślony jest wciąż jedną z najbardziej pożądanych form zatrudnienia z perspektywy pracowników. Daje im ona najwięcej przywilejów i praw oraz najpełniej ich chroni. Warto więc wiedzieć, jakie płyną z niej korzyści i co Kodeks pracy mówi o umowie na czas nieokreślony.

Co to jest umowa na czas nieokreślony?

Umowa na czas nieokreślony to inaczej bezterminowa umowa o pracę. Te nazwy dobrze oddają charakter takiego rozwiązania. Zatem co oznacza umowa na czas nieokreślony? Zgodnie z przepisami, w tego typu dokumencie po prostu nie zawiera się terminu zakończenia jego obowiązywania. Innymi słowy, pracodawca nie ustala z pracownikiem daty końca współpracy.

Zobacz również: Umowa na czas określony, a ciąża - o czym należy wiedzieć?

Umowa na czas nieokreślony a wypowiedzenie

Oczywiście umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana. Konieczne jest jednak podjęcie konkretnych działań ze strony pracownika lub pracodawcy. Zgodnie z przepisami, istnieją trzy możliwości zakończenia współpracy. Są to:

  • wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony złożone przez jedną ze stron (pracownika lub pracodawcę; warto przy tym pamiętać, że pracodawca ma obowiązek podać powód takiego wypowiedzenia),
  • zawarcie tzw. porozumienia stron (pracownik dogaduje się z pracodawcą co do zakończenia współpracy i wspólnie ustalają termin, w którym zakończy się umowa),
  • rozwiązanie umowy na czas nieokreślony bez wypowiedzenia (z winy pracownika lub pracodawcy).

W przypadku standardowego wypowiedzenia konieczne jest odbycie stosownego okresu wypowiedzenia. Przepisy jasno wyznaczają czas jego trwania.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Umowa na czas nieokreślony a okres wypowiedzenia

Jeśli chodzi o okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony, jego długość zależy od tego, ile czasu konkretna osoba była zatrudniona w danej firmie. Może on trwać:

  • 2 tygodnie w przypadku pracownika, który pracował w danym przedsiębiorstwie mniej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc w przypadku osoby zatrudnionej u danego pracodawcy przez przynajmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeśli pracownik współpracował z daną firmą przez minimum 3 lata.

Ściśle określone okresy wypowiedzenia mogą być dla pracownika zarówno wadą, jak i zaletą umowy na czas nieokreślony. Z jednej strony chronią przed nagłą utratą pracy z dnia na dzień. Z drugiej, jednak jeśli to pracownik składa wypowiedzenie, nie pozwalają mu od razu odejść z firmy.

Kiedy umowa na czas nieokreślony przysługuje po umowie terminowej?

Często chętniej stosowanym przez pracodawców rozwiązaniem od umowy na czas nieokreślony jest ta terminowa. Warto jednak wiedzieć, że w tej kwestii istnieją pewne ograniczenia. Po pewnym okresie umowa terminowa automatycznie staje się umową bezterminową. Prawo wyznacza tutaj konkretne zasady. A zatem po jakim czasie umowa na czas nieokreślony zaczyna przysługiwać? Zgodnie z regulacjami, możliwe jest podpisanie tylko 3 kolejnych umów terminowych z danym pracownikiem. Czwarta stanie się od razu umową na czas nieokreślony. Dodatkowo istnieje limit czasowy umów terminowych. Nie mogą one łącznie obowiązywać przez więcej niż 33 miesiące.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że powyższe przepisy nie dotyczą każdej sytuacji. Z limitów i ograniczeń wyłączone są umowy na zastępstwo, a także zawierane w celu świadczenia pracy w okresie karencji lub podejmowania zatrudnienia dorywczego czy sezonowego.

Umowa na czas nieokreślony przez agencję zatrudnienia – czy to możliwe?

Wiadomo już, kiedy umowa na czas nieokreślony musi być zawarta w przypadku wcześniejszych umów terminowych. A czy możliwe jest w ogóle jej podpisanie w przypadku współpracy z agencją zatrudnienia? Co do zasady, takie podmioty pozwalają na zdobycie pracy tymczasowej – możliwe jest zatem podpisanie wyłącznie umowy terminowej. Agencja zatrudnienia Randstad daje jednak szansę na podpisanie umowy bezpośrednio z firmą, dla której będzie się świadczyło pracę. Umożliwia to podjęcie pracy stałej. Może to dotyczyć wielu branż, w tym magazynowej, produkcyjnej, administracyjnej czy IT.

Zobacz również:

  1. Najważniejsze zasady dotyczące rozwiązywania umowy o pracę
  2. Porzucenie pracy przez pracownika – konsekwencje
  3. Czym jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę