Pracownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę. Najlepiej złożyć wypowiedzenie na piśmie, a więc w formie wydrukowanego dokumentu lub mailowo. Podpowiadamy, jak przygotować wypowiedzenie umowy o pracę i na co trzeba zwrócić uwagę. 

Zgodnie z Kodeksem Pracy wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność, która kończy zatrudnienie w danej organizacji. Umowę może wypowiedzieć zarówno pracodawca, jak i sam pracownik. Innym rozwiązaniem jest wypowiedzenie za porozumieniem stron. 

Wypowiedzenie umowy o pracę – jaki jest okres wypowiedzenia?

Jedną z najczęściej wybieranych możliwości zakończenia stosunku pracy jest złożenie wypowiedzenia do pracodawcy. Podwładny może w ten sposób zakończyć zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie i rozpocząć poszukiwanie nowego miejsca pracy. Warto wiedzieć o tym, że przed złożeniem stosownego dokumentu należy zapoznać się ze swoją umową o pracę, aby sprawdzić okres wypowiedzenia. Zgodnie z przepisami prawa pracy okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony minimum 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik jest zatrudniony w danym przedsiębiorstwie co najmniej 3 lata. 

Warto dodać, że pracodawca może wydłużyć okres wypowiedzenia w umowie o pracę. Czasami zdarza się, że osoba po okresie próbnym otrzymuje nową umowę na czas nieokreślony, a czas wypowiedzenia wynosi tam nie 2 tygodnie, tylko np. 2 miesiące. Takie rozwiązanie jest zabezpieczeniem, szczególnie dla pracodawcy. Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia, natomiast liczony w miesiącach zawsze rozpoczyna się ostatniego dnia danego miesiąca.

przeczytaj też: czym jest zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej? wady i zalety rozwiązania

Man and woman in an office having a meeting. Primary color: white.
Man and woman in an office having a meeting. Primary color: white.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to najlepsze rozwiązanie dla pracownika

Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia albo też za porozumieniem stron. Takie rozwiązanie najlepiej się sprawdza w sytuacji, gdy podwładny znalazł już nową pracę i chce do niej przejść lub po prostu nie ma ochoty pozostawać w danym miejscu zatrudnienia przez dłuższy czas. W takim przypadku pracownik może szybciej opuścić firmę, jednak musi zgodzić się na to pracodawca. Jeśli w przedsiębiorstwie są braki kadrowe, pracodawca może nie wyrazić zgody na wypowiedzenie za porozumieniem stron. 

przeczytaj też: pracodawcy deklarują rekordowe podwyżki i nowe miejsca pracy

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być stworzone w formie pisemnej, ponieważ zapewnia to większe bezpieczeństwo pracownikowi. W takim dokumencie muszą znaleźć się następujące elementy:

  • miejscowość i data;
  • dane pracownika;
  • dane pracodawcy;
  • nagłówek na górze strony: „Wypowiedzenie umowy o pracę”;
  • informacja na temat okresu wypowiedzenia lub skrócenia go przy pomocy porozumienia stron;
  • podpis pracownika i miejsce na podpis pracodawcy.

Dodatkowo w wypowiedzeniu można zawrzeć informację o tym, czy do czasu zakończenie zatrudnienia pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki, czy też zostanie z nich zwolniony. To drugie rozwiązanie zwykle opiera się na konieczności wykorzystania zaległego urlopu przez podwładnego. Pracownik nie ma obowiązku podawania powodu, dla którego zrywa umowę o pracę, jednak pracodawca może o to zapytać. Warto pamiętać o tym, że w niektórych większych firmach, zwłaszcza korporacjach, konieczne jest skorzystanie z gotowego wzoru wypowiedzenia. Z kolei w mniejszych przedsiębiorstwach zwykle można samodzielnie stworzyć taki dokument. W sytuacji, gdy pracodawca nie zgadza się na proponowane warunki, warto spróbować z nim negocjować.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę