Ekwiwalent urlopowy to świadczenie, które pracodawca wypłaca pracownikom odchodzącym z pracy w ramach rekompensaty za niewykorzystane przysługujące im dni wolne. Jego wysokość obliczana jest indywidualnie dla każdego podwładnego przy respektowaniu odgórnie wyznaczonych zasad.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu pracy każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. W niektórych sytuacjach podwładni nie wykorzystują jednak wszystkich przysługujących im dni wolnych przed zakończeniem współpracy z daną firmą. W takim przypadku przysługuje im tzw. ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jego wysokość zależy od wynagrodzenia pracownika i wartości specjalnego wskaźnika. Warto więc wiedzieć, jak obliczyć ekwiwalent urlopowy.

Czym jest ekwiwalent urlopowy?

Ekwiwalent urlopowy to rodzaj świadczenia finansowego, które pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikom w ściśle określonych przez prawo sytuacjach. Aby go otrzymać, podwładny musi mieć niewykorzystane dni wolne oraz zakończyć współpracę z dotychczasowym przedsiębiorstwem. Kluczem do wypłacenia ekwiwalentu urlopowego jest bowiem rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy. Pracownik nie może otrzymać świadczenia, jeśli wciąż łączy go z pracodawcą stosunek pracy. Jeśli więc taka osoba ma zaległy urlop, powinna go wykorzystać w tradycyjny sposób.

Warto również pamiętać, że pracodawca nie może obiecać ekwiwalentu urlopowego w zamian za to, że podwładny zrezygnuje z wykorzystania przysługujących mu dni wolnych. Takie działanie jest niezgodne z prawem.

Czy pracodawca zawsze musi wypłacić ekwiwalent urlopowy?

Wypłata ekwiwalentu urlopowego w uprawniających do jego otrzymania sytuacjach jest obowiązkowa. Istnieje jednak jeden wyjątek od tej reguły. Pracodawca nie musi wypłacić świadczenia, jeżeli zarówno on, jak i jego podwładny wspólnie zdecydują, że pracownik wykorzysta urlop w kolejnym zatrudnieniu. W takim przypadku musi jednak dojść do zatrudnienia w tej samej firmie, a kolejna umowa powinna zostać zawarta od razu po rozwiązaniu poprzedniej. 

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy? Zasady

Zastanawiając się, jak wyliczyć ekwiwalent urlopowy, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Podstawą obliczeń jest ustalenia poprawnego wskaźnika ekwiwalentu. Aby to zrobić, od wszystkich dni w danym roku musimy odjąć niedziele i święta, a także inne dni, które są wolne, co wynika bezpośrednio z przeciętnego, pięciodniowego tygodnia pracy. Następnie otrzymany wynik trzeba podzielić przez liczbę miesięcy, czyli przez 12. Warto przy tym pamiętać, że przy obliczaniu ekwiwalentu urlopowego zawsze należy wykorzystać wskaźnik, który obowiązywał w roku, w którym pracownik nabył prawo do świadczenia.

Ważne jest także określenie podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego. W tym celu konieczne jest uwzględnienie przeciętnego wynagrodzenia podwładnego. Trzeba ustalić, jaka wysokość obowiązuje w miesiącu, w którym pracownik otrzymał prawo do otrzymania ekwiwalentu.

Dalsze obliczenia są równie proste. Aby poznać wysokość ekwiwalentu, należy podstawę jego wymiaru podzielić przez wskaźnik obowiązujący w danym roku, a następnie jeszcze raz podzielić, tym razem przez dobową normę czasu pracy. Otrzymany wynik to wysokość ekwiwalentu za 1 godzinę. Aby dowiedzieć się, ile wynosi pełne świadczenie, trzeba pomnożyć uzyskaną sumę przez liczbę niewykorzystanych godzin wolnego.

Ekwiwalent urlopowy – jak liczyć w 2021 roku? Przykład

Aby lepiej zrozumieć, jak obliczyć ekwiwalent urlopowy, warto przyjrzeć się przykładowi. Zacznijmy od ustalenia wskaźnika. W 2021 roku są 52 niedziele, 52 soboty oraz 9 świąt, co daje łącznie 113 dni. Tym samym obliczenia wyglądają następująco:

  • 365 dni – 113 dni = 252 dni;
  • 252 dni ÷ 12 miesięcy = 21.

Przyjmijmy teraz, że obliczenia dotyczą pracownika, którego pensja wynosi 4500 zł brutto, pracującego 8 godzin dziennie i mającego 5 dni niewykorzystanego urlopu. Jak wyliczyć ekwiwalent urlopowy?

  • 4500 zł ÷ 21 (wskaźnik) = 214,28 zł;
  • 214,28 zł ÷ 8 godzin = 26,78 zł;
  • 26,78 zł × 40 godzin (5 dni po 8 godzin) = 1071,2 zł.

Jak widać, obliczenie ekwiwalentu za urlop nie jest skomplikowane. Podany wynik to oczywiście kwota brutto.

Zobacz również:

  1. czym jest staż pracy? jak liczyć wpisujące się w niego okresy? najważniejsze informacje
  2. czym jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?
  3. umowa na czas nieokreślony – co warto wiedzieć?

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę