Podpisując umowę o pracę, pracownik zgadza się z zawartymi w niej zapisami, które określają m.in. jak, gdzie i za jaką pensję będzie wykonywał swoje codzienne obowiązki zawodowe. Pod wpływem różnych czynników pracodawca czasami jednak chce zmienić te warunki. Jeśli zatrudniona osoba się na to nie zgadza, może otrzymać od przełożonego wypowiedzenie zmieniające. Jakie są jego skutki?

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy może być wyłącznie wystosowane przez pracodawcę. Po stronie pracownika leży decyzja o jego przyjęciu lub odrzuceniu. To drugie rozwiązanie skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę. Wszystkie związane z tym kwestie są uregulowane przez zapisy znajdujące się w Kodeksie pracy.

Co to jest wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające to dokument, który pozwala na zmodyfikowanie dotychczasowych ustaleń z pracownikiem, które zostały zapisane w umowie o pracę. Pracodawca składa je, jeżeli dalej chce zatrudniać daną osobę, jednak na nieco innych warunkach niż uprzednio.

Należy zaznaczyć, że wypowiedzenie zmieniające związane jest z wypowiedzeniem dotychczasowych warunków pracy przy jednoczesnym zaproponowaniu nowych. Taki dokument powinien zostać sporządzony w formie pisemnej. Musi się w nim znaleźć informacja o możliwości odwołania się do sądu pracy w terminie 21 dni oraz o tym, że pracownik może odrzucić nowe warunki do połowy jego okresu wypowiedzenia. Dodatkowo, jeżeli pismo dotyczy modyfikacji umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca musi podać przyczyny uzasadniające wypowiedzenie zmieniające.

Czego może dotyczyć wypowiedzenie zmieniające?

Według Kodeksu pracy, wypowiedzenie zmieniające powinno się składać tylko wtedy, gdy mają nastąpić ważne zmiany związane z warunkami pracy i płacy. Tego typu dokument najczęściej dotyczy więc takich zagadnień, jak:

Warto przy tym zaznaczyć, że wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę nie może zmodyfikować jej rodzaju. Przykładowo, prawo nie dopuszcza zastosowania tego dokumentu w przypadku zmiany umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę terminową.

Warto wiedzieć: Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Komu nie można wręczyć wypowiedzenia zmieniającego? Kodeks pracy i jego ustalenia

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy nie zawsze może być zastosowane przez pracodawcę. Co do zasady, nie można wręczyć go pracownikom przebywającym na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, a także kobietom w ciąży.

Oprócz tego niemożliwe jest wypowiedzenie zmieniające w okresie ochronnym przed emeryturą, czyli maksymalnie 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W tym przypadku istnieją jednak pewne wyjątki. Pracodawca ma prawo wręczyć wypowiedzenie zmieniające takim pracownikom, jeżeli stwierdzono u nich utratę zdolności do wypełniania dotychczasowych obowiązków lub gdy stracili oni w sposób przez siebie niezawiniony uprawnienia konieczne do wykonywania pracy. Co więcej, mogą otrzymać pismo, jeżeli firma wprowadziła nowe zasady wynagradzania dla ogółu pracowników lub grupy, do której należą osoby w wieku przedemerytalnym.

Warto wiedzieć: Odprawa emerytalna – ile wynosi? Kto może ją otrzymać?

Trzeba również pamiętać, że istnieją szczególne sytuacje, w których prawo dopuszcza m.in. wypowiedzenie zmieniające na zwolnieniu lekarskim, w okresie urlopu macierzyńskiego czy wobec pracownic w ciąży. Możliwe jest to jednak wyłącznie w przypadku zwolnień o charakterze grupowym.

Wypowiedzenie zmieniające a okres wypowiedzenia i jego połowa

Co do zasady, pracownik może odrzucić wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę. Ma na to czas do połowy trwania przysługującego mu okresu wypowiedzenia. Jeżeli nie zrobi tego w tym terminie, będzie to potraktowane tak, jakby zgodził się na zmiany.

Warto przy tym wiedzieć, jak wyznaczyć początek okresu wypowiedzenia przy wypowiedzeniu zmieniającym. Ułatwi to obliczenie, kiedy wypada jego połowa. Przykładowo:

  • w przypadku okresu wypowiedzenia przysługującego w miesiącach jego początkiem jest pierwszy dzień miesiąca, który następuje po wypowiedzeniu zmieniającym,
  • w przypadku okresu wypowiedzenia przysługującego w tygodniach jego początkiem jest pierwsza niedziela następująca po wypowiedzeniu zmieniającym,
  • w przypadku okresu wypowiedzenia przysługującego w wymiarze dni, jego początkiem jest kolejny dzień roboczy po wypowiedzeniu zmieniającym.

Znając te zasady, można uniknąć przekroczenia terminu na decyzję.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę