Urlop okolicznościowy to nic innego jak zwolnienie od pracy w szczególnych okolicznościach, które wystąpiły w życiu osobistym. Może to być ślub, pogrzeb lub pojawienie się na świecie nowego członka rodziny. Sprawdź, komu przysługuje urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka i ile dni wolnych można dostać w takiej sytuacji.

Urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka – co to takiego?

Urlop okolicznościowy – podobnie jak urlop opiekuńczy czy 2 dni opieki nad dzieckiem – jest regulowany przez polskie prawo, a dokładniej przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z maja 1996 roku dotyczące sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Dokument wyraźnie mówi o tym, że pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu okolicznościowego z powodu szczególnych okoliczności związanych z życiem osobistym, takich jak: ślub (własny lub dziecka), pogrzeb bliskiej osoby czy narodziny dziecka.

Aby otrzymać urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka, musisz złożyć odpowiedni wniosek do przełożonego. Może to być ten sam blankiet, za którego pomocą wnioskujesz o urlop wypoczynkowy i nie ma potrzeby dołączania do niego żadnych dodatkowych dokumentów (np. aktu urodzenia, wypisu ze szpitala). Pamiętaj, że pracodawca może zweryfikować prawdziwość okoliczności, z których powodu został udzielony urlop.

Warto wiedzieć: Urlop tacierzyński a ojcowski – jakie są podstawowe różnice?

Zwolnienie od pracy z powodu narodzin dziecka to dodatkowe dni wolne w ciągu roku, które nie wliczają się do wymiaru urlopu wypoczynkowego. Jeśli z jakiegoś powodu nie skorzystasz z tego prawa, nie masz możliwości ubiegania się o ekwiwalent finansowy. 

Ile dni urlopu z okazji urodzenia dziecka?

Urlop okolicznościowy na urodzenie własnego dziecka udzielany jest w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym. W takim samym wymiarze zwolnienie to przysługuje w razie ślubu pracownika, zgonu i pogrzebu jego małżonka, dziecka, matki, ojca, macochy lub ojczyma. 

Zazwyczaj są to te dni, które ojciec dziecka spędza w szpitalu w oczekiwaniu na poród i tuż po tym wyjątkowym wydarzeniu. Powszechną praktyką jest również wykorzystywanie urlopu na załatwianie różnych spraw urzędowych (np. aktu urodzenia) lub towarzyszenie matce i noworodkowi podczas pierwszych chwil w domu.

Kiedy należy wykorzystać urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka?

Przepisy nie wyznaczają konkretnego terminu, w jakim należy wykorzystać urlop okolicznościowy z powodu narodzin dziecka. Zwolnienie od pracy trzeba jednak wziąć jak najbliżej terminu porodu, a dni wolne od pracy wykorzystać na sprawy, które bezpośrednio dotyczą narodzin dziecka. 

Kto może wziąć urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka?

Urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka przysługuje tylko ojcu dziecka, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nie będą mogli skorzystać z niego dziadkowie ani inni krewni malucha. Matka dziecka nie bierze okolicznościowego zwolnienia od pracy, ponieważ w okresie okołoporodowym przysługuje jej już urlop macierzyński, który zazwyczaj trwa 32 tygodnie i może zostać wydłużony o zaległy urlop wypoczynkowy lub być kontynuowany w formie urlopu wychowawczego.

Sprawdź też, czy młode mamy mogą liczyć na zmniejszenie etatu po macierzyńskim i czy takie rozwiązanie rzeczywiście może im pomóc w powrocie na rynek pracy. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego na urodzenie dziecka?

Pracodawca nie może odmówić urlopu okolicznościowego na urodzenie dziecka, o który wnioskuje pracownik. Zwolnienie od pracy z tego powodu jest gwarantowane przez prawo. 

Czy trzeba składać wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego?

Tak. Pracownik musi złożyć wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego w formie pisemnej. Pod względem formalnym nie różni się on od innych wniosków urlopowych. 

Urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka dla matki czy dla ojca?

Urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka przysługuje ojcu, ponieważ w okresie okołoporodowym kobieta ma już prawo do urlopu macierzyńskiego. 

Urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka – czy jest płatny?

Za urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.