Świeżo upieczeni rodzice, którzy pracują zawodowo stają przed wieloma nowymi wyzwaniami. Prawo pracy wychodzi jednak naprzeciw ich potrzebom, oferując możliwość skorzystania z czasu wolnego na opiekę nad dzieckiem. Z takiego przywileju mogą skorzystać nie tylko matki, ale i ojcowie. Mężczyznom przysługuje urlop tacierzyński i ojcowski.

Komu przysługuje urlop tacierzyński i ojcowski?

Urlop tacierzyński i ojcowski przysługuje mężczyznom, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Z przywileju mogą więc skorzystać przede wszystkim pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. W przypadku umowy zlecenia w niektórych przypadkach również istnieje możliwość pójścia na taki urlop, jednak wówczas konieczne jest dobrowolne zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Należy przy tym pamiętać, że urlop tacierzyński uzależniony jest od urlopu macierzyńskiego. Jeżeli ten przywilej nie przysługuje matce dziecka np. z powodu jej bezrobocia, również ojciec nie może wykorzystać dni wolnych.

Urlop tacierzyński – ile trwa?

Czas trwania urlopu tacierzyńskiego nie jest uregulowany przez konkretne przepisy. Jego wymiar jest ściśle połączony z okresem urlopu macierzyńskiego. Matka nie może zrzec się jego wykorzystania przez pierwsze 14 dni po porodzie, jednak po upływie tego czasu może przekazać pozostałą część dni wolnych na rzecz ojca. Jeżeli kobieta zdecyduje się na takie rozwiązanie, wymiar urlopu tacierzyńskiego wyniesie kolejno:

  • 6 tygodni, gdy przy jednym porodzie urodziło się jedno dziecko,
  • 17 tygodni, gdy przy jednym porodzie urodziło się dwoje dzieci,
  • 19 tygodni, gdy przy jednym porodzie urodziło się troje dzieci,
  • 21 tygodni, gdy przy jednym porodzie urodziło się czworo dzieci,
  • 23 tygodni, gdy przy jednym porodzie urodziło się pięcioro lub więcej dzieci.

 

Urlop tacierzyński przysługuje również w przypadku dzieci adoptowanych. Za cały czas jego trwania mężczyzna pobiera 100% wynagrodzenia. Wykorzystanie tego przywileju przez ojca wiąże się jednak z koniecznością powrotu do pracy matki dziecka.

Ile trwa urlop ojcowski?

Różnica między urlopem tacierzyńskim a ojcowskim widoczna jest w czasie ich trwania. Zgodnie z przepisami wymiar urlopu ojcowskiego zawsze wynosi 14 dni. Nie ma też znaczenia, czy zostanie wykorzystany przez tatę w momencie trwania urlopu macierzyńskiego matki czy dopiero po jego zakończeniu. Takie rozwiązanie daje więc możliwość wspólnego opiekowania się dzieckiem w tym samym czasie.

Urlop tacierzyński a ojcowski – różnica dotycząca czasu ich wykorzystania

Urlop tacierzyński przysługuje zaraz po tym, gdy matka dziecka zrezygnuje z pozostałej części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Czasu trwania takiego wolnego nie można podzielić na kilka części – musi ono zostać wykorzystane jednorazowo.

Sytuacja prezentuje się inaczej w przypadku urlopu ojcowskiego. Tata może z niego skorzystać w dowolnej chwili do momentu ukończenia przez jego dziecko 24. miesiąca życia. Mężczyzna ma także szansę na podzielenie przysługujących dni wolnych na dwie równe części.

Urlop ojcowski a tacierzyński – czym różni się składanie wniosków?

Pracownik, który stara się o przyznanie mu urlopu ojcowskiego, powinien przedłożyć stosowny wniosek pracodawcy najpóźniej 7 dni przed planowanym wolnym. W przypadku urlopu tacierzyńskiego wymogi dotyczące terminu dostarczenia pisma są bardziej rygorystyczne – informację o chęci skorzystania z tego przywileju należy złożyć nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem urlopu. W tym przypadku obowiązek dostarczenia odpowiednich dokumentów spoczywa także na matce, która rezygnuje z urlopu macierzyńskiego. Powinna ona poinformować o tym swojego przełożonego maksymalnie 7 dni przed powrotem do pracy, a także przedstawić mu oświadczenie o przekazaniu swojego urlopu na rzecz ojca oraz zaświadczenie od pracodawcy opiekuna dziecka potwierdzające udzielenie urlopu tacierzyńskiego.