Od 1 stycznia 2023 r. pracujący rodzice dzieci do 14. roku życia mogą skorzystać z dodatkowych dwóch dni – lub odpowiednio 16 godzin – opieki nad dzieckiem. Taki przywilej ma zarówno matka, jak i ojciec, którzy ustalają, kto wykorzysta ten czas, lub dzielą go między sobą. Sprawdź, w jakich sytuacjach można skorzystać z tej możliwości i jakie wymogi formalne trzeba spełnić!

Dwa dni opieki nad dzieckiem – podstawa prawna

Od 1 stycznia 2023 r. pracujący rodzice mogą skorzystać z dodatkowych dwóch dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem – gwarantuje to art. 188 Kodeksu pracy. Dodatkowe dni zwolnienia nie są równoznaczne z L4 na dziecko czy urlopem bezpłatnym. Można je wykorzystać, aby po prostu spędzić czas ze zdrowym dzieckiem i jest on w 100% płatny przez pracodawcę. Z obowiązujących przepisów wynika także, że niewykorzystane dni opieki nad dzieckiem przepadają, czyli nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. 

Komu przysługują dwa dni opieki nad dzieckiem?

Dodatkowe dni opieki przysługują pracującym rodzicom dziecka/dzieci do 14. roku życia. Mogą oni być małżeństwem, żyć w nieformalnym związku partnerskim lub pozostawać w separacji. Prawo nie określa, który z rodziców powinien skorzystać z dwóch dni opieki nad dzieckiem – tę kwestię rodzice ustalają między sobą i mogą zdecydować, że np. z całości przysługującego czasu skorzysta tylko jedno z rodziców lub zostanie on podzielony po równo. 

Przeczytaj także: Rodzinny kapitał opiekuńczy – co to takiego i komu przysługuje?

Dwa dni opieki nad dzieckiem – kiedy zgłaszać? Jak wyglądają formalności?

Dodatkowe dwa dni opieki nad dzieckiem należą się rodzicom, którzy spełniają określone warunki, jednak – podobnie jak w przypadku świadczenia rodzicielskiego – muszą oni dopełnić określonych formalności. Jeżeli chcesz skorzystać z omawianego uprawnienia, poinformuj o tym swojego pracodawcę na początku roku kalendarzowego, a oprócz tego:

  • wypełnij i dostarcz szefowi odpowiedni wniosek;
  • uzgodnij z pracodawcą termin, w jakim weźmiesz dwa dni opieki nad dzieckiem;
  • ustal, czy wykorzystasz przysługujący Ci czas w formie dni wolnych, czy np. pojedynczych godzin;
  • rodzic, który nie będzie korzystał z dwóch dni opieki nad dzieckiem, również musi złożyć stosowne oświadczenie.

Decyzja o udzieleniu dwóch dni opieki nad dzieckiem leży po stronie pracodawcy, jednak nie powinien on odmówić, jeśli nie ma ku temu wyraźnych przesłanek (np. pracownik ma dzieci powyżej 14. roku życia).

Na jakich zasadach można wykorzystać dwa dni opieki nad dzieckiem?

Dwa dni opieki nad dzieckiem możesz wykorzystać jako dodatkowe dni wolne w ciągu roku lub podzielić przysługujące Ci 16 godzin na różne dni. Termin i sposób wykorzystania musisz ustalić z pracodawcą. Pamiętaj, że liczba przysługujących Ci dni i godzin nie zwiększy się, jeśli masz więcej dzieci.

Sprawdź też, jaka jest najlepsza praca dla mam i jak szukać atrakcyjnych ofert.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy dwa dni opieki nad dzieckiem są płatne w 100%?

Tak, pracodawca zapłaci Ci 100% wynagrodzenia za przysługujący Ci czas opieki nad dzieckiem. 

Czy dwa dni opieki przysługują na każde dziecko w rodzinie?

Nie. Dwa dni opieki nad dzieckiem przysługują na wszystkie dzieci w rodzinie.

Czy niewykorzystane dwa dni opieki nad dzieckiem przechodzą na kolejny rok?

Nie. Niewykorzystane dwa dni opieki nad dzieckiem przepadają, tj. nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. 

Kiedy trzeba poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z dwóch dni opieki nad dzieckiem?

Pracodawcę najlepiej poinformować o chęci (lub jej braku) skorzystania z dodatkowych dwóch dni opieki nad dzieckiem na początku każdego roku kalendarzowego.