Wielu pracującym zawodowo rodzicom przynajmniej raz zdarzyło się wziąć L4 na dziecko. Trzeba jednak pamiętać, że czas i sposób wykorzystania takiego zwolnienia jest dokładnie określony przez odpowiednie przepisy prawa. Ile płatne jest L4 na dziecko? Komu przysługuje? Czy podczas jego trwania można wychodzić z domu? Warto znać odpowiedź na te i inne pytania.

Komu przysługuje prawo do L4 na dziecko?

L4 na opiekę nad dzieckiem przysługuje zarówno matce, jak i ojcu. Przesłanką do jego wystawienia jest jedynie posiadanie ubezpieczenia chorobowego przez osobę, która ubiega się o zwolnienie. Co ważne, aby wziąć L4 na dziecko, nie trzeba być jego biologicznym rodzicem. W myśl przepisów prawa, za dzieci uważa się nie tylko własne dzieci, ale również dzieci jednego z małżonków, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Zwolnienie na chore dziecko – ile dni można otrzymać?

Zgodnie z przepisami zwolnienie na chore dziecko przysługuje wtedy, gdy istnieje konieczność osobistego sprawowania nad nim pieczy. Za ten czas wypłacany jest zasiłek. Ile dni zwolnienia na dziecko można otrzymać? Wiele zależy od jego wieku. Maksymalny czas trwania L4 na dziecko do 14 roku życia wynosi 60 dni w danym roku kalendarzowym. Limit ten przyznawany jest łącznie matce i ojcu, bez względu na to, ile dzieci posiadają. Z kolei L4 na chore dziecko powyżej 14 roku można wziąć na maksymalnie 14 dni.

przeczytaj też: zwolnienie lekarskie – jak długo może trwać?

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowych możliwości zawodowych. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

poznaj nasze oferty pracy

Kiedy można ubiegać się o zwolnienie lekarskie na zdrowe dziecko?

W niektórych przypadkach można ubiegać się o zwolnienie lekarskie na zdrowe dziecko – może ono trwać maksymalnie 60 dni. Muszą jednak zostać spełnione odpowiednie kryteria jego przyznawania. Przede wszystkim, takie L4 na dziecko przysługuje do momentu ukończenia przez nie 8 roku życia. Ponadto, aby otrzymać zwolnienie z pracy, musi nastąpić:

  • nagłe i nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego, do których na co dzień chodzi dziecko;
  • choroba niani lub innej osoby, która sprawuje dzienną opiekę nad dzieckiem;
  • poród lub choroba rodzica lub małżonka ubezpieczonego, którzy sprawują stałą opiekę nad dzieckiem, o ile sytuacje te nie pozwalają im na opiekowanie się dzieckiem;
  • pobyt rodzica lub małżonka ubezpieczonego, pełniących stałą opiekę nad dzieckiem, w placówce opieki medycznej, która ma charakter stacjonarny (np. w szpitalu).

Zwolnienie na dziecko – ile płatne?

L4 na dziecko wiąże się z wypłacaniem zasiłku opiekuńczego. Jego wysokość wynosi 80% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy.

przeczytaj też: co warto wiedzieć o pracy na umowę zlecenie? zasady

Kto płaci za zwolnienie na dziecko? Przez 60 (lub 14 – w zależności od sytuacji) dni, zasiłek wypłacany jest przez ZUS. Po tym czasie rodzice tracą prawo do pobierania świadczenia, nawet jeśli L4 się przedłuża.

L4 na dziecko – czy można wychodzić z domu?

Podstawą do zaprzestania wypłacania zasiłku opiekuńczego wynikającego z L4 na dziecko jest:

  • wykonywanie pracy zawodowej przez rodzica, któremu przyznano zwolnienie,
  • obecność innych członków rodziny w domostwie, o ile mogą oni pełnić opiekę nad dzieckiem,
  • celowe wykorzystywanie L4 na dziecko w niewłaściwy sposób.

Czy jednak mając zwolnienie lekarskie na dziecko, można wychodzić z domu? Przepisy nie określają tego w jednoznaczny sposób. W przypadku kontroli ZUS-u, pod uwagę brane są konkretne okoliczności opuszczenia gospodarstwa domowego. Przyjmuje się, że o ile pilne wyjście do apteki lub sklepu nie stanowi przesłanki do cofnięcia świadczenia, o tyle sytuacja, w której osoba, która ma opiekować się dzieckiem, wychodzi na kilka godzin w celu załatwienia swoich spraw, może świadczyć o wykorzystaniu L4 w nieprawidłowy sposób.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę