Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do zadbania o własne zdrowie. W przypadku choroby nie są zatem zobowiązane do przychodzenia do pracy. Muszą przy tym przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie, będące usprawiedliwieniem ich nieobecności. Wielu pracowników zadaje sobie jednak pytania: jak długo można być na zwolnieniu lekarskim po operacji, a jak długo obowiązuje L4 od lekarza rodzinnego lub psychiatry? Czy maksymalny czas trwania poszczególnych zwolnień różni się między sobą, czy zawsze jest taki sam? Aby móc dochodzić swoich praw, warto wiedzieć, jak prezentują się te i inne zagadnienia.

Komu przysługuje zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy?

Zwolnienie lekarskie przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, co wiąże się z odprowadzaniem odpowiednich składek. W przypadku choroby powodującej niezdolność do pracy mogą one zwrócić się do lekarza o wystawienie stosownego dokumentu. Na jego podstawie mają prawo do pobierania zasiłku chorobowego, którego wymiar wynosi zazwyczaj  80% zwykłej pensji. Wyjątek od tej reguły stanowi przyznawanie świadczenia kobietom w ciąży lub pracownikom, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub w drodze do niej – wówczas zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 100% wynagrodzenia.

przeczytaj też: czym jest emerytura pomostowa? warunki przyznania świadczenia

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Zwolnienie lekarskie – jak długo można na nim przebywać?

Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim od lekarza rodzinnego? Ile trwa L4 wystawione przez chirurga, kardiologa czy innego specjalistę? Takie pytania są przedmiotem rozważań wielu pracowników. Co do zasady, maksymalny czas trwania zwolnienia lekarskiego, za które przysługuje zasiłek chorobowy, wynosi 182 dni. W niektórych przypadkach okres ten może być jednak przedłużony. Sytuacja ta dotyczy kobiet w ciąży oraz pracowników chorujących na gruźlicę – takim osobom przysługuje maksymalnie 270 dni zwolnienia.

Zwolnienie lekarskie od psychiatry – jak długo może trwać?

W XXI wieku coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej. Tego typu choroby i zaburzenia często stają się przyczyną niezdolności do pracy. W takim przypadku również można starać się o zwolnienie lekarskie – należy jednak pamiętać, że wystawia je psychiatra, a nie psycholog czy psychoterapeuta. Warto przy tym wiedzieć, że problemy psychiczne są traktowane przez prawo tak samo, jak schorzenia fizyczne. Oznacza to, że L4 na depresję czy inne zaburzenie może być wystawione na okres do 182 dni.

Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim po operacji, gdy 182 dni to za mało?

Czasami nawet zwolnienie lekarskie wystawione na pełny, dozwolony przez przepisy czas, nie wystarcza do tego, by pracownik powrócił do zdrowia. Może tak być, np. w przypadku przebycia  skomplikowanej operacji. Choć w takiej sytuacji L4 jako takie przestaje obowiązywać po upływie 182 dni,  chory ma szansę ubiegać się o tzw. świadczenie rehabilitacyjne przysługujące przez maksymalnie 12 miesięcy. Aby je otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek do ZUS-u.

przeczytaj też: czym jest urlop wychowawczy? ile trwa? komu przysługuje?

Jak długo na L4 może przebywać osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny?

Warto wiedzieć, że polskie prawo przewiduje także zwolnienie lekarskie, które można wykorzystać na sprawowanie opieki nad innymi osobami. Zgodnie z przepisami, pracownikowi, który musi zająć się chorym członkiem rodziny (w tym dzieckiem powyżej 14 roku życia), przysługuje w tym celu L4 w wymiarze do 14 dni w ciągu roku. Z kolei osoby, które spotykają się z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat, mogą ubiegać się o wystawienie zwolnienia lekarskiego na okres maksymalnie 60 dni.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę