Emerytura pomostowa daje szansę na wcześniejsze przejście na emeryturę. Tego typu świadczenie mogą jednak pobierać wyłącznie wybrane grupy pracowników. Aby je otrzymać, należy spełnić odpowiednie warunki dotyczące m.in. wieku czy charakteru wykonywanej pracy. Należy też złożyć stosowny wniosek, aby dostać emeryturę pomostową.

Emerytura pomostowa to ciekawe rozwiązanie, które pozwala na wcześniejsze pobieranie świadczenia. Nie wszyscy pracownicy mogą jednak z niej skorzystać. Istnieją bowiem ściśle określone warunki przejścia na emeryturę pomostową.

Co to jest emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa (potocznie tzw. pomostówka) jest świadczeniem finansowym otrzymywanym przez osoby, które zdecydowały się na wcześniejszą emeryturę. Związane z nią kwestie są regulowane przez odpowiednie przepisy. Szczegółowe zasady dotyczące tych zagadnień znajdują się w ustawie o emeryturach pomostowych, która została ogłoszona 19 grudnia 2008 roku. Ten akt prawny określa m.in. komu przysługuje emerytura pomostowa i jakie trzeba spełnić warunki, aby ją otrzymać.

Emerytura pomostowa – warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie

Dla kogo jest emerytura pomostowa? Aby pobierać świadczenie, trzeba spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim świadczenie mogą otrzymać jedynie osoby, które wykonywały obowiązki zawodowe na podstawie umowy o pracę oraz robiły to na pełen etat. Ponadto pracownicy muszą:

  • być urodzeni po 1948 roku,
  • osiągnąć odpowiedni wiek (55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn),
  • być zatrudnieni w pracy w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze przez okres minimum 15 lat,
  • wykonywać obowiązki zawodowe o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach w terminie wcześniejszym niż 1 stycznia 1999 roku oraz późniejszym niż 31 grudnia 2008 roku,
  • mieć udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe, które wynoszą łącznie przynajmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

przeczytaj też: praca dla emerytów – gdzie jej szukać i o czym trzeba pamiętać?

Należy też wiedzieć, że wcześniejsza emerytura pomostowa przysługuje jedynie osobom, z którymi została już rozwiązana umowa o pracę.

Co zrobić, aby otrzymać pomostową emeryturę?

Aby otrzymać wcześniejszą emeryturę pomostową, należy dopełnić stosownych formalności. W pierwszej kolejności trzeba wypełnić wniosek o emeryturę pomostową. Oprócz tego konieczne jest przygotowanie:

  • zaświadczenia, które potwierdza wykonywanie obowiązków zawodowych o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach,
  • potwierdzenia rozwiązania ostatniej zawartej umowy o pracę,
  • świadectwa pracy, które stanowi potwierdzenie stażu ubezpieczeniowego sprzed 1 stycznia 1999 roku (o ile pracownik nie ma jeszcze ustalonego kapitału początkowego).

Tego typu dokumenty należy zgłosić w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o emeryturę pomostową można też wypełnić za pośrednictwem Internetu, używając do tego specjalnego narzędzia, jakim jest Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeszcze innym rozwiązaniem jest dostarczenie go pocztą lub przez płatnika składek.

Jaka jest wysokość emerytury pomostowej?

Wiadomo już, jak i kiedy można przejść na emeryturę pomostową. Pozostaje jednak kwestia jej wysokości. Zgodnie z przepisami, świadczenie nigdy nie może być niższe od minimalnej emerytury, która jest wypłacana w danym roku w Polsce (przykładowo w 2021 roku wynosi ona 1250,88 zł brutto, co daje 1066,24 zł „na rękę”).

przeczytaj też: komu przysługuje renta socjalna i co zrobić, aby ją otrzymać?

Jak obliczyć wysokość emerytury pomostowej? W praktyce nie jest to trudne. Konieczne jest podzielenie podstawy obliczenia świadczenia przez średni czas dalszego trwania życia dla osób, które mają 60 lat. Liczba ta ustalona jest na podstawie specjalnych tablic pokazujących średnie trwanie życia. Okres ich obowiązywania wynosi rok, dlatego podczas wyliczeń pod uwagę bierze się dane, które są aktualne w chwili złożenia wniosku o emeryturę pomostową.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy