Renta socjalna to specjalne świadczenie, rodzaj zabezpieczenia dla osób, które nie są w stanie podjąć pracy ze względu na ich stan zdrowia. Aby ją otrzymać, należy spełnić szereg określonych warunków. Szczegółowe zasady przyznawania renty socjalnej są zapisane w stosownej ustawie.

Renta socjalna stanowi ważne wsparcie w sytuacji, gdy ktoś nie może wykonywać pracy zawodowej. Podstawą do jej wypłacenia jest naruszenie sprawności organizmu, które powstało w określonym czasie. Aby ubiegać się o przyznanie takiego świadczenia, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty.

Co to jest renta socjalna?

Renta socjalna jest świadczeniem o charakterze zabezpieczającym. Jej głównym zadaniem jest dostarczenie swego rodzaju rekompensaty za brak szansy zdobycia uprawnień do pobierania świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Musi być to związane z całkowitą niezdolnością do podjęcia zatrudnienia. Mówiąc prościej, renta socjalna jest więc świadczeniem finansowym wspierającym osoby, które z powodu złego stanu zdrowia straciły możliwość rozpoczęcia lub kontynuowania zatrudnienia.

Kto finansuje renty socjalne?

Renty socjalne są finansowane przez ZUS. W wypłacie świadczeń pośredniczą z kolei inne placówki, przede wszystkim MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Komu przysługuje renta socjalna?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Dla kogo jest renta socjalna? Zgodnie z przepisami o jej pobieranie mogą starać się jedynie osoby pełnoletnie (wyjątkiem są kobiety, które wyszły za mąż po 16. roku życia). Podstawą do przyznania świadczenia jest całkowita niezdolność do pracy, której powodem jest naruszenie sprawności organizmu. Stwierdzają ją reprezentanci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a konkretniej lekarz orzecznik lub cała komisja lekarska. Co istotne, aby otrzymać rentę socjalną, naruszenie sprawności musiało nastąpić:

 • przed 18. urodzinami danej osoby,
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (zanim dana osoba ukończyła 25. rok życia),
 • podczas pobierania edukacji w szkole doktorskiej, a także chodzenia na studia doktoranckie lub odbywania aspirantury naukowej.

przeczytaj też: zasiłek dla bezrobotnych – ile wynosi i komu przysługuje?

Warto przy tym pamiętać, że renty socjalne otrzymują nie tylko mieszkający w Polsce obywatele RP. W przypadku spełnienia powyższych warunków mogą się o nie starać także cudzoziemcy z zezwoleniem na stały pobyt oraz z kartą pobytu dającą dostęp do rynku pracy. Świadczenie przysługuje również obywatelom państw UE lub EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu), którzy aktualnie mieszkają na terenie Polski.

Przez jaki czas można pobierać rentę socjalną?

Według przepisów świadczenie może zostać przyznane na różny czas. Istnieje więc:

 • renta socjalna na stałe – obowiązuje w przypadku całkowitej niezdolności do pracy o charakterze dożywotnim,
 • okresowa renta socjalna – obowiązuje w przypadku tymczasowej niezdolności do pracy. Okres jej wypłacania jest ustalany przez ZUS.

Renta socjalna ZUS – jakie dokumenty trzeba złożyć, aby ją otrzymać?

Aby ubiegać się o rentę socjalną z ZUS-u, należy złożyć stosowne dokumenty. Są to:

 • wniosek o przyznanie renty socjalnej,
 • zaświadczenie z placówki oświatowej potwierdzające okres pobierania nauki,
 • zaświadczenie OL-9, które potwierdza stan zdrowia (wystawia je lekarz),
 • dodatkowe dokumenty medyczne, które stanowią świadectwo dotyczące stanu zdrowia,
 • w przypadku bycia zatrudnionym: dokumenty wystawione przez pracodawcę (w tym wywiad zawodowy oraz informacje dotyczące terminu zawarcia umowy i wysokości osiąganych przychodów),
 • oświadczenie wskazujące, czy ma się na własność lub jest się współwłaścicielem nieruchomości o charakterze rolnym o powierzchni większej niż 5 ha.

przeczytaj też: Renta inwalidzka – kto może ją otrzymać?

Wszystkie dokumenty należy złożyć w lokalnej placówce ZUS.

Jaka jest wysokość renty socjalnej?

Kwota renty socjalnej jest ściśle określona przez odpowiednie przepisy. Według nich jej wysokość musi wynosić 100% najniższej renty, którą przyznaje się osobom ze stwierdzoną całkowitą niezdolnością do pracy i która jest podwyższona na mocy ustawy dotyczącej emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przykładowo w 2021 roku wysokość renty socjalnej wyniosła 1250,88 zł brutto miesięcznie.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy