Renta rodzinna to świadczenie pieniężne wypłacane uprawnionym członkom rodziny po śmierci osoby, która miała prawo do renty lub emerytury ze względu na niezdolność do pracy. Szczegółowe zasady dotyczące renty rodzinnej zostały opisane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Śmierć bliskiej osoby oznacza wiele problemów – przede wszystkim emocjonalnych, ale nierzadko także i finansowych. W takiej sytuacji wielu zastanawia się nad tym, czy mogą skorzystać z renty rodzinnej po mężu, żonie, ojcu lub innej bliskiej osobie. 

Komu przysługuje renta rodzinna? 

Głównym celem renty rodzinnej jest udzielenie finansowego wsparcia rodzinie osoby zmarłej. Warto wiedzieć o tym, że nie przysługuje ona jednak wszystkim osobom zainteresowanym. Do pobierania renty rodzinnej uprawnione są następujące osoby: 

  • dzieci własne lub przysposobione do 16. lub 25. roku życia (jeżeli kontynuują naukę w trakcie studiów); 
  • wdowa lub wdowiec po ukończeniu 50. roku życia albo w sytuacji, gdy osoba ta była niezdolna do pracy. Renta rodzinna przysługuje także wdowie, która nie ma jeszcze 50 lat, ale wychowuje jedno lub więcej dzieci zmarłego męża; 
  • rodzice otrzymają rentę rodzinną tylko w sytuacji, gdy spełnią kryterium wieku (po 50. roku życia) lub są niezdolni do pracy. 

Zobacz również: Renta socjalna – dla kogo i w jakiej wysokości?

Należy zaznaczyć, że wdowa, wdowiec oraz dzieci zmarłej osoby nie tracą prawa do renty rodzinnej nawet po zawarciu nowego związku małżeńskiego. Osoba, która chce otrzymać to świadczenie pieniężne, musi przesłać stosowne dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

przeczytaj też: co warto wiedzieć na temat zwolnienia z podatku do 26. roku życia?

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

Ile wynosi renta rodzinna? 

Wysokość renty rodzinnej zależy przede wszystkim od tego, ile osoba zmarła otrzymywała miesięcznie pieniędzy z tytułu renty lub emerytury. Dodatkowo znaczenie ma to, ile jest osób uprawnionych do otrzymywania tego świadczenia (może to być np. dwójka dzieci albo wdowa i dziecko). Zgodnie z przepisami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota ta wynosi: 

  • 85% świadczenia przysługującego osobie zmarłej, jeśli uprawniona jest jedna osoba; 
  • 90% świadczenia przysługującego osobie zmarłej, jeśli uprawnione są dwie osoby; 
  • 95% świadczenia przysługującego osobie zmarłej, jeśli uprawniona są trzy osoby. 

Renta rodzinna nie może być niższa niż kwota minimalna (ta jest co roku waloryzowana). Od 1 marca 2021 roku najniższa emerytura wynosi około 1250 złotych brutto, a kwota renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy to około 930 złotych brutto. Sierota, czyli dziecko bez obojga rodziców, otrzymuje dodatkowo 417 złotych miesięcznie. 

Zobacz również: Kto może otrzymać chorobowe po ustaniu zatrudnienia? zasady i regulacje

Renta rodzinna a praca 

Pobierając rentę rodzinną, można pracować i otrzymywać co miesiąc przychody, jednak należy w tym przypadku pamiętać o limitach, które zależą od średniej krajowej. Obecnie zarobki do około 3990 złotych brutto miesięcznie nie wpływają na otrzymywanie renty rodzinnej. W praktyce więc np. wdowa, która otrzymuje rentę rodzinną po mężu, może sobie dorabiać i w ten sposób zwiększyć miesięczne dochody. Pilnować swoich dochodów muszą tylko te osoby, które są na wcześniejszej rencie lub emeryturze, a więc same jeszcze nie ukończyły 60 (w przypadku kobiet) lub 65 (w przypadku mężczyzn) lat ani nie przeszły na emeryturę. 

Zobacz również: Czego dotyczy prewencja rentowa oferowana przez ZUS?

To świadczenie pieniężne stanowi bardzo ważną formę wsparcia finansowego, która może pomóc wdowie lub wdowcowi, a także dzieciom osoby zmarłej. Oczywiście prawo do renty rodzinnej mają bliscy zmarłego, który otrzymywał rentę lub emeryturę. W innej sytuacji nie mogą pobierać takiego świadczenia.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę