Zasiłek chorobowy to świadczenie przeznaczone dla pracowników opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne, przebywających na L4. Warto pamiętać, że ma się do niego prawo również w sytuacji, gdy zakończyło się stosunek pracy i rozwiązało umowę z danym pracodawcą. Aby dostać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, trzeba jednak spełnić określone warunki. Jakie regulacje obowiązują?

Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dochodzi do tego w sytuacji, gdy niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby wynosi powyżej 33 dni (lub powyżej 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 lat). Co ciekawe, prawo przewiduje także chorobowe po ustaniu zatrudnienia. Nie każdy może jednak skorzystać z takiego rozwiązania.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – w jakich sytuacjach może być konieczny?

 

Pracodawca nie może zwolnić pracownika, który przebywa na L4. Czasami zdarza się jednak, że umowa o pracę z firmą wygasa w momencie, gdy dana osoba jest na zwolnieniu lekarskim. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zostać zobowiązany do dalszego wypłacania chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Wynika to bezpośrednio z przepisów prawa. Związane z tym kwestie opisuje specjalna ustawa dotycząca świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego przyznawanych w sytuacji choroby i macierzyństwa. Aby móc kontynuować pobieranie chorobowego, trzeba jednak spełnić określone warunki.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek po ustaniu zatrudnienia?

 

Przepisy jasno ustalają, kiedy ZUS wypłaca chorobowe po ustaniu zatrudnienia. Dochodzi do tego w sytuacji, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków zawodowych danego pracownika wynosi minimum 30 dni. Oprócz tego musi do niej dojść:

  • maksymalnie 14 dni od chwili, gdy ustał tytuł do ubezpieczenia chorobowego;
  • maksymalnie 3 miesiące od chwili, gdy ustał tytuł do ubezpieczenia chorobowego, jeśli niezdolność pracownika do pracy powstała wskutek zmagania się z chorobą zakaźną.

Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia możliwa jest po załatwieniu wszystkich ważnych formalności, a więc dostarczeniu stosownej dokumentacji. Konieczne jest zaświadczenie od lekarza (wystarczy elektroniczne zwolnienie e-ZLA) oraz przygotowanie druku ZUS Z-10. Aby móc dokładnie wyliczyć, ile wynosi zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia w przypadku konkretnego pracownika, trzeba też uzyskać zaświadczenie od byłego pracodawcy (w zależności od sytuacji będzie to ZUS Z-3, ZUS Z-3b lub ZUS Z-3a).

Warto wiedzieć: L4 na dziecko - zasady przyznawania zwolnienia lekarskiego

Kto nie może liczyć na chorobowe po ustaniu stosunku pracy?

 

Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje jednak wszystkim, nawet jeśli spełnili powyższe warunki. Są pewne grupy pracowników wyłączone z możliwości pobierania takiego świadczenia. Zasiłek chorobowy z ZUS po ustaniu zatrudnienia nie dotyczy osób:

  • mających prawo do pobierania świadczenia emerytalnego lub renty;
  • pobierających zasiłki: nauczycielskie, przedemerytalne lub dla bezrobotnych;
  • którym przysługuje prawo do świadczenia kompensacyjnego;
  • niemających prawa do zasiłku chorobowego, co spowodowane jest zbyt krótkim zatrudnieniem;
  • których ubezpieczenie przestało być ważne po upłynięciu okresu, w którym pobierały zasiłek.

Jak widać, przepisy szczegółowo opisują kwestię tego, kto może liczyć na zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy.

Warto wiedzieć: Odprawa emerytalna - komu i kiedy przysługuje?

Przez jaki czas można pobierać chorobowe po ustaniu zatrudnienia?

 

Świadczenie chorobowe po ustaniu zatrudnienia przysługuje przez ograniczony czas. Wraz z początkiem 2022 roku wprowadzono zmiany w tym obszarze. Zgodnie z nowymi przepisami, maksymalny czas pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy wynosi 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy, która jest spowodowana gruźlicą, ciążą lub badaniami lekarskimi wykonywanymi przez dawców oraz zabiegami pobierania narządów, tkanek czy komórek. W takich sytuacjach świadczenie przysługuje maksymalnie 182 lub 270 dni.

Warto wiedzieć: Książeczka sanepidowska – jak wyrobić taki dokument?

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę