Książeczka sanepidu to potoczne określenie orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego. Muszą je posiadać osoby, które pracują w gastronomii lub podczas wykonywania obowiązków zawodowych mają kontakt z wieloma osobami, zwłaszcza dziećmi. Warto więc wiedzieć, jak wyrobić książeczkę sanepidowską.

Praca z dużą liczbą ludzi oraz z artykułami spożywczymi wymaga odznaczania się dobrym zdrowiem. Dlatego też należy sprawdzić, czy dany pracownik nie jest nosicielem określonych czynników chorobotwórczych. Przepisy zobowiązują go do wykonania badań, na podstawie których zostaje wydane orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Kwestia tego, jak wyrobić książeczkę sanepidu, jest bardzo prosta.

Jak wyrobić książeczkę sanepidu i kiedy należy to zrobić?

Tzw. książeczka sanepidowska to obowiązkowy dokument dla przedstawicieli kilku branż. Specjalnym orzeczeniem muszą się legitymować przede wszystkim osoby pracujące w gastronomii oraz zajmujące inne stanowiska związane z produktami spożywczymi i wodą, która jest przeznaczona dla ludzi. Oprócz tego powinni ją wyrobić ci, którzy wykonują pracę związaną z lekami doustnymi, myciem naczyń i innych pojemników przeznaczonych na żywność, wodę lub leki, a także pracownicy, których obowiązki zawodowe wymagają bezpośrednich kontaktów z dużą liczbą ludzi lub z dziećmi, które nie przekroczyły 6. roku życia.

przeczytaj też: odzież robocza – kiedy pracodawca powinien zapewnić ją podwładnym?

Kwestia tego, jak wyrobić książeczkę sanepidowską, nie jest skomplikowana, dlatego myśląc o pracy związanej z jedną z wymienionych branż, nie należy zwlekać z wykonaniem stosownych badań. Dzięki nim można dowiedzieć się, czy nie jest się zakażonym durem brzusznym, durem rzekomym A, B lub C, pałeczkami salmonelli lub Shigella. Oprócz tego wyniki laboratoryjne pozwalają na wykrycie nosicielstwa prątków gruźlicy.

Jak wyrobić książeczkę sanepidowską krok po kroku?

Osoby, które zastanawiają się, jak wyrobić książeczkę sanepidowską, muszą się przygotować na wizytę w kilku miejscach. Najpierw należy odwiedzić sanepid – stacje sanitarno-epidemiologiczne znajdują się w praktycznie wszystkich miastach w Polsce. Na miejscu otrzymuje się pojemniczki na materiał do badania (próbki kału) z trzech kolejnych dni. Po oddaniu próbek trzeba poczekać na wyniki 1–2 tygodnie.

Po otrzymaniu analizy laboratoryjnej należy udać się z wynikami do lekarza medycyny pracy. Jeżeli istnieje taka potrzeba, może on zlecić wykonanie innych, dodatkowych badań. Na koniec, na podstawie wszystkich niezbędnych danych lekarz wystawia orzeczenie, które stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy albo czasowe lub trwałe przeciwwskazania do objęcia danego stanowiska.

Należy pamiętać, że pomimo odpowiednich wyników badań po upływie pewnego czasu trzeba będzie je powtórzyć. Decyzję o terminie kolejnej analizy podejmuje lekarz medycyny pracy. Po wyznaczonym okresie pracownik będzie musiał jeszcze raz przejść całą procedurę – kwestia tego, jak wyrobić książeczkę sanepidowską, za każdym razem wygląda tak samo.

przeczytaj też: badania psychotechniczne – czym są i kogo obowiązują?

Co istotne, skierowanie na badania lekarskie niezbędne do wydania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych wystawia pracodawca. To po jego stronie leży wówczas obowiązek pokrycia kosztów. Czasami jednak pracownicy decydują się na wyrobienie książeczki sanepidowskiej na własną rękę, ponieważ może to zwiększyć ich szansę na zdobycie pracy. Wówczas muszą się przygotować na wydatek 60–100 zł – tyle kosztuje sama analiza laboratoryjna. Należy do tego doliczyć wizytę lekarską, co oznacza kolejne 50–100 zł. Jeśli lekarz zleci dodatkowe badania, również trzeba będzie pokryć ich koszt.

Jak wyrobić książeczkę sanepidu w przypadku jej zgubienia?

Jeżeli pracownik zgubi książeczkę sanepidowską, w łatwy sposób może wyrobić nową. W takiej sytuacji należy udać się do lekarza medycyny pracy z wynikami badań, które wykonywało się w celu uzyskania orzeczenia. Na tej podstawie będzie on mógł wydać nowy dokument. Dlatego też należy pamiętać, aby starannie przechowywać wyniki analizy laboratoryjnej. Tylko dzięki temu można uzyskać duplikat orzeczenia bez konieczności powtarzania całej procedury wyrabiania książeczki sanepidowskiej.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowych możliwości zawodowych. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

poznaj nasze oferty pracy