Osoby, które przepracowały odpowiednią liczbę lat na podstawie umowy, od której odprowadzane były składki do ZUS-u, mogą liczyć na wypłacenie świadczenia emerytalnego. Związane z tym kwestie określają stosowne przepisy polskiego prawa. Wielu pracowników, którzy mają krótki staż zatrudnienia, zastanawia się, czy i jaka emerytura po 10 latach pracy im przysługuje. Co na ten temat mówią regulacje?

Jaka emerytura po 10 latach pracy? Czy w ogóle można liczyć na jakieś pieniądze w ramach świadczenia? Od czego zależy jego kwota? System emerytalny w Polsce jest dość złożony i dla wielu osób nie do końca jasny, dlatego takie pytania zdarzają się często. Wszystkie ważne zagadnienia są jednak uregulowane przepisami. Warto wiedzieć, komu i kiedy przysługuje emerytura i czy można liczyć na świadczenie po przepracowaniu zaledwie 10 lat.

Prawo do emerytury minimalnej – komu i po ilu latach pracy przysługuje?

Przepisy prawa określają wszystkie najważniejsze kwestie związane ze świadczeniami emerytalnymi, w tym odpowiadają na pytanie, jaka emerytura po 10 latach pracy przysługuje pracownikowi. Warto jednak zacząć od początku i przyjrzeć się bliżej podstawowym ustaleniom. Zgodnie z regulacjami istnieje coś takiego jak emerytura minimalna. To najniższa kwota świadczenia. Aby ją otrzymać, należy jednak spełnić konkretne wymogi. W 2023 roku najważniejszą są:

  • osiągnięcie wieku emerytalnego – wynosi on 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn;
  • posiadanie odpowiedniego stażu pracy – wynosi on 20 przepracowanych lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Bardzo ważny jest więc staż pracy, do którego wlicza się okresy składkowe i nieskładkowe (te drugie nie mogą jednak przekraczać 1/3 ogółu okresów składkowych). Kluczową kwestię zawsze stanowi wykonywanie obowiązków zawodowych na umowach, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne. Są to wszystkie umowy o pracę (nie tylko umowa na czas nieokreślony, lecz także określony) oraz umowy zlecenie.

Sprawdź też: Co to jest praca nakładcza? Przykłady i rodzaje

Jaka jest wysokość minimalnej emerytury?

Kwota minimalnej emerytury również jest określona przepisami. Zgodnie z nimi, od marca 2023 roku świadczenie wynosi 1588,44 zł brutto. Daje to 1445 zł „na rękę”. Warto przy tym pamiętać, że w sytuacji, gdy dana osoba spełni wszystkie kryteria niezbędne do otrzymania emerytury minimalnej, jednak kwota świadczenia wyliczona przez ZUS będzie niższa, automatycznie nastąpi jej podwyższenie do najniższego wyznaczonego przepisami poziomu.

Kto nie dostanie emerytury minimalnej?

Istnieje szereg sytuacji, w których nie otrzyma się gwarantowanej kwoty emerytury minimalnej. Nie mogą na nią liczyć osoby, które:

  • mają udowodnione okresy składkowe krótsze niż 20 lub 25 lat (w zależności od płci);
  • wykonywały obowiązki zawodowe „na czarno”, nie podpisując umowy o pracę;
  • były zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o dzieło (od tego typu umowy nie są odprowadzane składki);
  • przez bardzo długi czas chorowały – trzeba mieć na uwadze to, że od otrzymywanego podczas choroby zasiłku chorobowego nie są odprowadzane składki emerytalne;
  • często przebywały na urlopach bezpłatnych (w tym wychowawczych).

Jak widać, wszystkie kwestie są ściśle ustalone. Co zatem z pytaniem: jaka emerytura po 10 latach pracy?

Jaka emerytura po 10 latach pracy?

Z powyższych informacji można wywnioskować, że osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), a więc ma stosowny wiek emerytalny, jednak nie może pochwalić się odpowiednim stażem pracy, nie otrzyma minimalnego świadczenia emerytalnego. Zastanawiając się, jaka emerytura po 10 latach pracy przysługuje, trzeba więc pamiętać, że prawo nie gwarantuje jej przyznania nawet w najniższej określonej przepisami kwocie. Zgodnie z regulacjami, jeżeli ktoś przepracował chociaż jeden dzień, za który odprowadzane były składki, wciąż może otrzymać pieniądze. W przypadku braku odpowiedniego stażu pracy kwota świadczenia emerytalnego jest naliczana proporcjonalnie do sumy odprowadzanych składek, które zostały zgromadzone na koncie emerytalnym. W sytuacji, gdy ma się przepracowane jedynie 10 lat, to właśnie kapitał uzyskany z tytułu odprowadzania składek emerytalnych przez ten czas posłuży jako podstawa do obliczenia wysokości świadczenia. W praktyce trzeba niestety liczyć się z tym, że kwota emerytury będzie wówczas niska.

Zobacz również: