Zasiłek przedemerytalny stanowi rodzaj wsparcia dla osób, które zbliżają się do momentu osiągnięcia wieku uprawniającego do pobierania emerytury i straciły pracę w sposób przez siebie niezawiniony. Aby go otrzymać, muszą jednak spełnić szereg określonych wymogów. Warto również wiedzieć, że wysokość takiego świadczenia jest ustalana odgórnie. Ile wynosi zasiłek przedemerytalny i kto konkretnie może na niego liczyć?

Zasiłek przedemerytalny z ZUS przysługuje osobom zbliżającym się do emerytury, które z przyczyn niezależnych od siebie straciły swoje źródło utrzymania. Ze względu na starszy wiek mogą mieć one trudności z szybkim znalezieniem nowego miejsca zatrudnienia, dlatego państwo wypłaca im świadczenie będące swego rodzaju pomocą w trudnej sytuacji. Aby starać się o jego przyznanie, trzeba spełnić odpowiednie warunki do zasiłku przedemerytalnego.

Zasiłek przedemerytalny – dla kogo jest przeznaczony?

Co do zasady, o zasiłek przedemerytalny może starać się kilka grup osób. Są to przede wszystkim pracownicy, którzy wykonywali obowiązki na podstawie umowy o pracę, którą z nimi rozwiązano z powodów związanych z zakładem pracy. Oprócz tego mogą to być osoby, które zajmowały się prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, która ogłosiła upadłość, pracownicy pobierający rentę z powodu niezdolności do pracy oraz ci, którzy otrzymywali świadczenie o charakterze pielęgnacyjny albo zasiłek opiekuńczy lub dla opiekuna z tytułu śmierci kogoś, nad kim sprawowali opiekę.

Warto wiedzieć: Kiedy należy się odprawa dla pracownika?

Kwestia tego, kiedy można przejść na zasiłek przedemerytalny, jest jednak bardziej złożona. Przepisy jasno ustalają, jakim wymogom należy sprostać. Warto przy tym przywołać zasady dotyczące najczęstszej sytuacji, czyli zasiłku przedemerytalnego wypłacanego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Aby go otrzymać, trzeba być zatrudnionym w danej firmie przynajmniej 6 miesięcy i spełnić jeden z następujących warunków:

  • ukończyć co najmniej 56. rok życia w przypadku kobiet lub 61. rok życia w przypadku mężczyzn i posiadać staż pracy w wymiarze 20 lat (panie) lub 25 lat (panowie) oraz stracić pracę z powodu likwidacji albo niewypłacalnością pracodawcy,
  • ukończyć przynajmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i legitymować się okresami składkowymi i nieskładkowymi, które wynoszą 30 lat (panie) lub 35 lat (panowie) oraz utracić zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy,
  • odznaczać się stażem pracy w wymiarze przynajmniej 35 lat w przypadku pań lub 40 lat w przypadku panów (wówczas nieistotny jest wiek pracownika),
  • udowodnić okres, który uprawnia do emerytury w wymiarze 34 lat w przypadku kobiet lub 39 lat w przypadku mężczyzn w terminie do 31 grudnia roku, który poprzedzał rozwiązanie umowy.

Zastanawiając się, kiedy przysługuje zasiłek przedemerytalny z przyczyn innych niż rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy, warto zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi znajdującymi się na stronie internetowej ZUS-u.

Warto wiedzieć: Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – komu przysługuje?

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny? Warunki ogólne

Aby wiedzieć, komu należy się zasiłek przedemerytalny, trzeba też odwołać się do pewnych warunków ogólnych. Świadczenia nie otrzymuje się od razu po zwolnieniu. Najpierw trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny. To jednak nie wszystko. Zanim dostanie się zasiłek przedemerytalny, należy:

  • pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni,
  • być aktualnie zarejestrowanym jako bezrobotny,
  • w czasie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówić bez ważnego powodu podjęcia zatrudnienia lub innego typu pracy o charakterze zarobkowym,
  • złożyć wniosek o zasiłek przedemerytalny w odpowiednim terminie (30 dni od chwili wydania przez urząd pracy pisma, które potwierdza, że otrzymywało się zasiłek dla bezrobotnych przez okres 180 dni).

Ponadto, jeżeli w okresie otrzymywania zasiłku przeznaczonego dla osób bezrobotnych wykonywało się prace interwencyjne, roboty publiczne lub inną pracę zarobkową i zakończyło się to po 180 dniach otrzymywania świadczenia dla bezrobotnych, wniosek o zasiłek przedemerytalny trzeba wystosować w trakcie 30 dni od momentu zakończenia takiego zatrudnienia.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Kwestia tego, ile wynosi zasiłek przedemerytalny, jest ustalana przez odpowiednie organy. Od 1 marca 2022 roku świadczenie wypłacane jest w kwocie 1350,70 zł brutto (co daje 1060,62 zł netto). Należy przy tym pamiętać, że wysokość zasiłku jest cyklicznie waloryzowana. Dzieje się to na podstawie zasad i terminów zapisanych w ustawie dotyczącej emerytur i rent z FUS.

Czy zasiłek przedemerytalny zmniejsza emeryturę?

Kwestią, która nurtuje wiele osób, jest to, czy zasiłek przedemerytalny ma negatywny wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Odpowiedź na to pytanie jest przecząca. Tego typu zasiłek nie obniża podstawy obliczania kwoty świadczenia emerytalnego.

Warto wiedzieć: Jaka emerytura po 10 latach pracy? Warunki

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę