Czasami redukcja zatrudnienia w firmie jest nieunikniona. To trudny proces nie tylko dla pracowników, lecz także dla pracodawców. Część firm decyduje się jednak na wprowadzenie systemu łagodnych zwolnień. Outplacement opiera się na rozwiązaniach, których celem jest pomoc osobom w odnalezieniu się w sytuacji utraty pracy i w szybszym znalezieniu nowego zatrudnienia.

Co to jest outplacement? Definicja terminu

Zgodnie z definicją outplacement oznacza podejmowanie przez firmę działań, które mają pomóc zwalnianym pracownikom w radzeniu sobie z utratą pracy. Tym samym stanowi on swego rodzaju program aktywizacji zawodowej osób, z którymi zakończono współpracę z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstwa. Rozwiązania stosowane w ramach outplacementu mogą być skierowane zarówno do podwładnych, którzy już stracili zatrudnienie, jak i tych, którzy są zagrożeni otrzymaniem wypowiedzenia. Ich zadaniem jest wsparcie pracowników oraz ułatwienie im szybkiego znalezienia nowej pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej.

przeczytaj też: jakie korzyści firmie może przynieść outplacement?

Outplacement – historia systemu łagodnych zwolnień

Historia outplacementu sięga końca lat 40. XX wieku. Idea programu powstała w Stanach Zjednoczonych Ameryki i była ukierunkowana na pomoc zdemobilizowanym żołnierzom w reintegracji społecznej i zawodowej. Stał za nią szereg działań, które miały pomóc wojskowym w wejściu na ówczesny rynek pracy. Wśród nich znajdowało się m.in. wsparcie w definiowaniu kompetencji, a także nauka autoprezentacji, pisania CV i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Określenie „outplacement” pojawiło się jednak oficjalnie dopiero około 1969 roku. Uważa się, że słowo to weszło do słownika pojęć związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi dzięki Thomasowi Hubbardowi i jego firmie THINC consulting.

przeczytaj też: randstad risesmart: trzy filary nowoczesnego outplacementu

W Polsce outplacement pojawił się dopiero z końcem lat 90. XX wieku. Termin ten jest najczęściej kojarzony z systemem zwolnień monitorowanych. Trzeba bowiem pamiętać, że według polskiego prawa pracodawca musi udzielić wsparcia pracownikom, którzy stracili zatrudnienie, jeżeli w ciągu 3 miesięcy zwolnił on minimum 50 podwładnych.

Outplacement – rodzaje wsparcia dla zwolnionych pracowników

Forma wsparcia zwalnianych pracowników dzieli się na dwa główne rodzaje:

  • outplacement indywidualny – skierowany do pojedynczych pracowników, co pozwala na dopasowanie programu do potrzeb konkretnych osób; stosuje się go zwłaszcza w przypadku zwalniania wyjątkowo wartościowych podwładnych lub przedstawicieli kadry zarządzającej;
  • outplacement grupowy – przeprowadzany w przypadku zwolnień grupowych, które związane są np. z restrukturyzacją firmy, zmianami modelu biznesowego przedsiębiorstwa czy likwidacją jednego z jego działów. Rozwiązania wykorzystywane w jego ramach są skierowane do dużej grupy podwładnych, dlatego trudno o ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb poszczególnych osób.

przeczytaj też: outplacement, czyli ostatni krok w procesie mobilności talentów

Program outplacementowy może obejmować wiele różnorodnych narzędzi. Najważniejsze podejmowane działania to m.in. doradztwo zawodowe, personalne i psychologiczne, szkolenia dla pracowników, pomoc w rozwoju umiejętności osobistych oraz bezpośrednie wsparcie w znalezieniu nowej pracy (np. nauka opracowywania profesjonalnego CV i listu motywacyjnego, budowanie relacji zawodowych oraz efektywne poszukiwanie ofert zatrudnienia).

Jakie korzyści płyną z outplacementu?

Z perspektywy zwalnianych pracowników zalety outplacementu wydają się oczywiste – dzięki niemu mogą oni łatwiej odnaleźć się na rynku pracy i szybciej znaleźć nowe zatrudnienie. Program przynosi jednak korzyści również pracodawcom. Przede wszystkim umożliwia im utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy zarówno wśród byłych, jak i wciąż zatrudnionych podwładnych. Pozwala ponadto na uspokojenie nastrojów panujących w przedsiębiorstwie i zachowanie dobrych relacji ze związkami zawodowymi.

przeczytaj też: nowy wymiar outplacementu

chcesz dowiedzieć się o outplacemencie?

Zajrzyj na stronę internetową poświęconą naszej nowej usłudze Randstad RiseSmart.

 

dowiedz się więcej
autor

Monika Hryniszyn

hr director pl & ee