Oświadczenie PIT-2 jest raczej mało znane wśród pracowników. Nieco głośniej zrobiło się o nim dopiero w 2022 roku. Było to związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu i zwiększeniem na jego mocy kwoty wolnej od podatku. Deklaracja PIT-2 stanowi oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Od 2023 roku pełni także inne funkcje. Co warto wiedzieć na temat PIT-2?

Deklaracja PIT-2 od 2023 roku może wpływać na kilka istotnych kwestii. Najważniejszą z nich jest wysokość wynagrodzenia netto, które otrzymuje się każdego miesiąca. Warto więc wiedzieć, na czym polega oświadczenie PIT-2 i kiedy można je złożyć.

co to jest oświadczenie PIT-2?

PIT-2 znany jest jako oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. W takiej formie funkcjonował on do końca 2022 roku. Stanowił wówczas jednostronicową deklarację, którą mogli złożyć pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (mogła to być umowa na czas nieokreślony lub określony). Na jej mocy istniała możliwość wyrażenia zgody na odliczenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Takie działanie skutkowało tym, że pracownik otrzymywał wyższą, miesięczną kwotę netto swojej pensji.

W 2023 roku PIT-2 wciąż stanowi oświadczenie dla celów obliczenia zaliczek na podatek dochodowy. Warto jednak wiedzieć, że zaszły pewne znaczące zmiany. Deklaracja stała się bowiem o wiele bardziej rozbudowana.

co obejmuje deklaracja PIT-2 w 2023 roku?

Od początku 2023 roku deklaracja PIT-2 składa się z aż trzech stron. Poprzez jej złożenie pracodawcy można już nie tylko upoważnić go do zastosowania odpowiedniej kwoty, która zmniejsza podatek. Oprócz tego deklaracja PIT-2 umożliwia:

  • podzielenie miesięcznej kwoty, która zmniejsza podatek, na kilku płatników;
  • zgłoszenie planów rozliczenia podatków razem z małżonkiem albo jako osoba, która samotnie zajmuje się wychowywaniem dziecka;
  • zawnioskowanie o zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (odnosi się to do osób, które dojeżdżają do pracy z innej miejscowości);
  • złożenie wniosku o zastosowanie konkretnych ulg (wlicza się w to ulga na powrót, ulga 4+ oraz ulga dla seniorów, którzy pracują);
  • zrezygnowanie z ulgi dla młodych;
  • złożenie rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu o charakterze pracowniczym lub autorskim;
  • zawnioskowanie o brak pobierania zaliczki na podatek (odnosi się to do pracowników, których roczny dochód wyniesie nie więcej niż 30 tys. zł).

Warto również dodać, że od 2023 roku deklarację PIT-2 mogą złożyć nie tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, lecz także osoby, który zawarły umowę zlecenie lub o dzieło albo pracują na mocy kontraktu.

Sprawdź też: CV – jak powinno wyglądać? Elementy życiorysu zawodowego

kiedy wypełnia się PIT-2?

W przeszłości oświadczenie PIT-2 należało złożyć, zanim otrzymało się pierwszą wypłatę pensji w danym roku podatkowym. Od 2023 roku nie trzeba trzymać się tego terminu. W praktyce deklarację PIT-2 można więc dostarczyć pracodawcy w dowolnej chwili. Wciąż jednak im wcześniej się to zrobi, tym lepiej, bo szybciej płatnik, który dostał oświadczenie, będzie musiał je uwzględnić.

Warto również pamiętać, że osoby, które w poprzednich latach złożyły PIT-2 u danego pracodawcy, nie muszą robić tego ponownie w 2023 roku. Należy jednak mieć świadomość, że taka deklaracja stanowi wówczas wyłącznie oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli chce się wykorzystać druk również w innym celu (co jest możliwe poprzez zmiany, jakie zaszły w formularzu wraz z początkiem 2023 roku), warto złożyć go ponownie.

Zobacz również: Wygaśnięcie a rozwiązanie umowy – co warto wiedzieć na ten temat?