Osoby, które zdecydowały się na założenie własnej działalności gospodarczej, muszą wybrać jedną z form opodatkowania firmy. Ciekawym rozwiązaniem jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W wielu przypadkach jest ono korzystne. Co warto wiedzieć o ryczałcie i kto może się na niego zdecydować?

Ryczałt ewidencjonowany stanowi bardzo prostą formę rozliczania podatków z prowadzenia działalności gospodarczej. Na jego wybór nie mogą jednak zdecydować się wszyscy. Warto więc wiedzieć, dla kogo jest przeznaczony i co zmienił w ryczałcie Nowy Ład.

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt to jedna z czterech dostępnych form opodatkowania firmy. Jest to specyficzny rodzaj rozliczeń. Charakteryzuje się tym, że jego podstawą są przychody, a nie dochody. Podczas obliczania należnych podatków nie dochodzi więc do pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu.

Specyfiką ryczałtu ewidencjonowanego jest także to, że nie wymaga on prowadzenia pełnej księgowości. Nie stosuje się w nim również progów podatkowych. Obowiązują za to konkretne stawki ryczałtu – jest ich kilka. To, którą z nich będzie opodatkowana konkretna działalność gospodarcza, zależy od jej rodzaju. 

Kto może być opodatkowany ryczałtem?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest przeznaczony dla wszystkich. Mogą z niego skorzystać osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także firmy w spadku oraz spółki cywilne (należące do osób fizycznych lub firm w spadku, a także, w których wspólnikami są osoby fizyczne) oraz jawne (o ile do wspólników należą osoby fizyczne). Istnieją jednak pewne ograniczenia. Ta forma opodatkowania jest dostępna, o ile przychody z prowadzenia firmy nie przekraczają 2 mln euro w skali roku.

Co więcej, według ryczałtu mogą rozliczać się osoby duchowne. Wśród ryczałtowców znajdują się także ci, którzy osiągają przychody na podstawie zawarcia umowy o najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub podobnych, o ile nie zawierają ich w ramach prowadzenia działalności gospodarczej o pozarolniczym charakterze.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Kto nie może zastosować ryczałtu?

Warto również pamiętać, że istnieją branże, które są wykluczone z możliwości zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego, nawet jeśli w ich ramach osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą osiągają przychody poniżej limitu 2 mln euro rocznie. Ryczałtem nie może być objęte prowadzenie aptek oraz przychody związane z kupnem i sprzedażą wartości dewizowych, handlem, którego przedmiotem są części i akcesoria potrzebne w pojazdach mechanicznych oraz wytwarzaniem wyrobów, które są opodatkowane przy pomocy podatku akcyzowego (poza wytwarzaniem energii o charakterze elektrycznym, która pochodzi z odnawialnych źródeł energii).

Oprócz tego ryczałt podatkowy nie jest przeznaczony dla osób, które w danym roku opłacają już podatek za pomocą specjalnej karty podatkowej. Nie mogą z niego też skorzystać przedsiębiorcy czasowo zwolnieni z opłacania podatku dochodowego.

Warto wiedzieć: Ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych?

Ryczałt – Nowy Ład i wprowadzone przez niego zmiany

Jeśli chodzi o ryczałt, Nowy Ład, czyli program rządowy wprowadzony z początkiem 2022 roku, wprowadził w nim pewne zmiany. Przede wszystkim dodane zostały nowe stawki podatkowe. Ważną modyfikacją było wprowadzenie stawki 12%, która dotyczy przede wszystkim usług z zakresu IT. Z tego względu ryczałt dla programisty w 2022 roku stał się wyjątkowo opłacalny.

Oprócz tego zmieniono definicję wolnego zawodu – jego przedstawiciele byli wcześniej objęci ryczałtem 17%. Wykluczono z tego m.in. lekarzy, dentystów, architektów czy inżynierów budownictwa. Od 2022 roku zmniejszyła się więc ich stawka podatkowa.

Wprowadzono także nowe ustalenia względem składki zdrowotnej. Choć początkowo założono, że nie będzie można jej odliczyć od podatku, z czasem zmodyfikowano ten przepis. Nowe ustalenia mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Według nich składka będzie mogła być uwzględniona w rozliczeniu ryczałtowców przy rocznym limicie 50% opłaconych składek zdrowotnych.

Warto wiedzieć: Czym jest ulga na start ZUS? warunki i zasady

Warto również dodać, że w 2022 roku osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu będą miały możliwość zmienienia formy opodatkowania w ciągu roku. Wszystko dlatego, że od 1 lipca zmienia się stawka podatkowa przy pierwszym progu rozliczania się na zasadach ogólnych (ma zostać zmniejszona z 17% do 12%). Tym samym, jeżeli tak wybiorą dotychczasowi ryczałtowcy, przez pierwszą połowę roku będą mogli być opodatkowani ryczałtem, a przez drugą – właśnie skalą podatkową.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę