Rozpoczynając działalność gospodarczą, można liczyć na pewne ułatwienia i udogodnienia. Jednym z nich jest na pewno ulga na start, która pozwala na spore oszczędności. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca będzie mógł z niej skorzystać. Komu przysługuje ulga na start ZUS i jakich formalności należy w związku z nią dopełnić?

Otworzenie własnego biznesu to z jednej strony duża szansa, z drugiej jednak – spore ryzyko. Państwo, chcąc wspierać początkujących przedsiębiorców, pozwala im na czasowe ograniczenie kosztów prowadzenia działalności. Ulgi ZUS dla nowych firm są więc bardzo korzystne. Jedną z najpopularniejszych z nich jest ulga na start. Przysługuje ona jednak wyłącznie w określonych sytuacjach.

Co to jest ulga na start?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z odprowadzaniem składek ZUS. Opłacanie pełnej kwoty ubezpieczeń społecznych może być obciążające, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Mogą jednak skorzystać z ciekawych udogodnień. Jednym z nich jest ulga na start. Dzięki niej przedsiębiorca nie musi odprowadzać większości składek do ZUS-u przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy. Jest zobowiązany wyłącznie do pokrywania kosztów składki zdrowotnej. Takie rozwiązanie może przynieść spore oszczędności.

Dla kogo jest ulga na start ZUS?

Ulga na start ZUS jest kierowana do przedsiębiorców. Nie każdy jednak może z niej skorzystać. Przepisy jasno określają, kto może skorzystać z tego udogodnienia. Są to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub będące wspólnikami w spółce cywilnej, które:

  • otworzyły firmę pierwszy raz w życiu lub zrobiły to kolejny raz, o ile od zawieszenia lub zakończenia działania poprzedniego przedsiębiorstwa minęło przynajmniej 60 miesięcy;
  • nie wykonują dla poprzedniego pracodawcy takiej działalności, jaką wykonywały na jego rzecz jako pracownicy pozostający z nim w stosunku pracy w obecnym lub poprzednim roku kalendarzowym.

przeczytaj też: umowa B2B – na czym polega i czy warto ją zawrzeć?W innych przypadkach ulga ZUS na start nie przysługuje. Dotyczy to więc m.in. stosunkowo popularnej sytuacji, w której dana osoba przechodzi na samozatrudnienie i podejmuje z dotychczasowym pracodawcą współpracę w ramach B2B, wykonując przy tym dla niego takie same obowiązki, co podczas pracy na etacie.

Student, students, young people, youngsters, school, college, study, studying
Student, students, young people, youngsters, school, college, study, studying

Jakie skutki ma ulga na start?

Warunki ulgi na start zachęcają wielu przedsiębiorców do skorzystania z niej. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz pozytywnych skutków, jakimi niewątpliwie są oszczędności, zdecydowanie się na nią ma także drugą, bardziej negatywną stronę. Jako że objęty ulgą przedsiębiorca nie odprowadza składek, nie ma w czasie jej trwania prawa do:

  • zasiłku chorobowego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku opiekuńczego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • świadczeń przyznawanych, gdy dojdzie do wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

przeczytaj też: czym jest Nowy Polski Ład? jakie zmiany ma wprowadzić program?

Dodatkowo w okresie przysługiwania ulgi na start nie zwiększa się swoich oszczędności na emeryturę. Czas ten nie jest także wliczany do okresu składkowego, który bierze się pod uwagę, ustalając prawo do renty.

Ulga ZUS na start – jak się zgłosić?

Otrzymanie ulgi na start wymaga dopełnienia pewnych formalności. Trzeba w tym celu złożyć druk ZUS ZZA. Należy przy tym bezwzględnie pamiętać o konieczności zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku ulgi na start kod ZUS oznaczony jest początkowymi cyframi 05 40. Należy podać go we wspomnianym druku.

Deklarację ZUS ZZA można złożyć poprzez dołączenie jej do formularza CEIDG-1, który jest potrzebny podczas rejestrowania firmy. Drugą opcją jest przesłanie go przez Internet w programie Płatnik lub aplikacji ePłatnik. Osoby, które będą rozliczać do 5 osób, mogą także złożyć papierową wersję w placówce ZUS lub wysłać ją pocztą.

Koniec ulgi na start – i co dalej?

Co po uldze na start? Gdy upłynie 6 miesięcy, przedsiębiorcy nie muszą od razu płacić pełnej kwoty ubezpieczeń społecznych. Przez następne 24 miesiące mogą bowiem skorzystać z opcji preferencyjnych składek. Wciąż będzie to stanowić dla nich znaczne odciążenie.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę