Doradca podatkowy stanowi jedną z profesji zaufania publicznego. Aby ją wykonywać, należy więc spełnić konkretne wymogi formalne i uzyskać wpis na stosowną listę. Praca na tym stanowisku jest bardzo odpowiedzialna. Polega m.in. na udzielaniu porad dotyczących kwestii podatkowych. Czym jeszcze zajmują się doradcy podatkowi?

przeczytaj też: czym zajmuje się księgowy i jak nim zostać?

Kwestie związane z podatkami i różnego typu rozliczeniami dla wielu osób wydają się bardzo skomplikowane. Jeżeli ktoś sobie z nimi nie radzi, może zwrócić się o pomoc do specjalisty – warto to zrobić zwłaszcza w przypadku prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Takim fachowcem jest doradca podatkowy. Osoba wykonująca ten zawód świetnie zna się na przepisach i umie interpretować prawo podatkowe. Wymaga to szerokiej wiedzy i kompetencji. Aby zostać doradcą podatkowym, trzeba więc spełnić konkretne warunki.

Czym zajmują się doradcy podatkowi?

Najogólniej mówiąc, doradca podatkowy zajmuje się doradztwem z obszaru prawa podatkowego. Odpowiada m.in. za:

  • dawanie porad i opinii oraz wyjaśnianie zagadnień dotyczących obowiązków podatkowych zarówno podatnikom, jak i osobom będącym płatnikami oraz inkasentami (na ich zlecenie albo rzecz),
  • przygotowywanie deklaracji oraz zeznań o charakterze podatkowym oraz pomoc w ich wypełnianiu,
  • prowadzenie ksiąg podatkowych oraz innego typu ewidencji służących celom podatkowym w imieniu lub na rzecz osób będących podatnikami, inkasentami i płatnikami oraz pomaganie w związanych z tym kwestiami sprawach,
  • zajmowanie się niezależnym audytem funkcji podatkowej,
  • pełnienie funkcji reprezentanta lub pełnomocnika osób będących płatnikami, podatnikami lub inkasentami podczas postępowania odbywającego się przed organami zajmującymi się kwestiami podatkowymi, administracją publiczną oraz kontrolą skarbową.

przeczytaj też: czym jest Nowy Polski Ład? jakie zmiany ma wprowadzić program?

Jak widać, doradcy podatkowi mają bardzo szeroki zakres obowiązków. Ich rzetelne wypełnianie wymaga od nich specjalistycznej wiedzy.

Jak zostać doradcą podatkowym?

Doradca podatkowy to profesja zaufania publicznego. Choć uległa ona deregulacji, wciąż nie każdy może ją wykonywać. Aby zostać doradcą podatkowym, trzeba spełnić konkretne, formalne wymagania. Zgodnie z nimi kandydat na takie stanowisko musi:

  • odznaczać się pełną zdolnością do czynności o charakterze prawnym,
  • mieć możliwość korzystania z pełni praw publicznych,
  • wyróżniać się nieskazitelnym charakterem, a jego dotychczasowe postępowanie powinno dawać rękojmię prawidłowego pełnienia profesji, jaką jest doradca podatkowy,
  • ukończyć szkołę wyższą.

przeczytaj też: kim jest rzeczoznawca majątkowy i jaki jest zakres jego obowiązków?

Oprócz tego przyszły doradca podatkowy jest zobowiązany do złożenia z wynikiem pozytywnym stosownego egzaminu zawodowego, odbycia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w Polsce oraz złożenia wniosku o uzyskanie wpisu na listę doradców zawodowych (w maksymalnie 3 lata od momentu, kiedy złożyło się egzamin).

Najważniejszym etapem jest więc zdanie egzaminu. Składa się on z części pisemnej oraz ustnej. Zdawalność egzaminu na doradcę podatkowego bywa różna – najczęściej utrzymuje się poniżej 80%. Przykładowo w 2015 roku wyniosła 76,9%, a w 2019 – 65%. Do egzaminu warto więc porządnie się przygotować.

przeczytaj też: kim jest księgowy, czym się zajmuje w codziennej pracy i jak nim zostać?

Należy jednak wiedzieć, że istnieje sposób na to, aby zostać doradcą podatkowym bez zdawania egzaminu. Trzeba wówczas należeć do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego albo wyróżniać się stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych związanym z prawem finansowym lub finansami.

Ile zarabia dobry doradca podatkowy?

Wysokość wynagrodzenia w tej profesji zależy m.in. od doświadczenia i stażu pracy, a także wielkości firmy, w której jest się zatrudnionym. Dobry doradca podatkowy zarabia średnio niespełna 7000 zł brutto. Oczywiście pensja może być o wiele wyższa. Najlepsi doradcy podatkowi w dużych przedsiębiorstwach mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu nawet 20 000 zł brutto miesięcznie.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy