Rzeczoznawca majątkowy to profesja należąca do zawodów regulowanych. Oznacza to, że dostęp do niej oraz jej wykonywanie podlega konkretnym przepisom prawa. Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym, należy więc spełnić szereg ściśle określonych wymogów.

Rzeczoznawca majątkowy to zawód zaufania publicznego. Najogólniej mówiąc, jego reprezentanci zajmują się określaniem wartości, jakie mają poszczególne nieruchomości. To bardzo odpowiedzialne zajęcie. Ze względu na złożoność profesji, ta praca przynosi całkiem satysfakcjonujące zarobki.

Rzeczoznawca majątkowy – co robi w swojej pracy?

Rzeczoznawca majątkowy ma szereg obowiązków. Przede wszystkim szacuje wartość nieruchomości, jak również stale związanych z nią urządzeń i maszyn. Jego zadaniem jest też tworzenie różnorodnych ekspertyz oraz opracowań. Dotyczą one takich kwestii jak m.in.:

 • rynek nieruchomości oraz związane z nim doradztwo;
 • stopień efektywności dotyczący inwestycji i rozwoju nieruchomości;
 • skutki o charakterze finansowym związane z uchwalaniem albo zmianami tzw. planów miejscowych;
 • oznaczanie przedmiotu własności lokalu o charakterze odrębnym i bankowo-hipotecznej wartości, którą ma nieruchomość;
 • wyznaczanie wartości danej nieruchomości dla inwestorów indywidualnych;
 • wycena nieruchomości, które zalicza się do inwestycji na mocy regulacji dotyczących rachunkowości;
 • wycena nieruchomości przedstawianych jako środki trwałe jednostek, co wynika z ustawy związanej z rachunkowością.

przeczytaj też: szkolenia dla pracowników – rozwijają i uczą nowych kompetencji

Z usług rzeczoznawcy majątkowego korzysta się więc wtedy, gdy niezbędne jest określenie wartości rynkowej jakiejś nieruchomości. To ważne m.in. w przypadku jej sprzedaży, a także podczas starania się o kredyt hipoteczny.

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Zasady związane ze zdobyciem uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego są regulowane przez przepisy. Zgodnie z nimi, o prawo do pełnienia tej profesji mogą się ubiegać osoby, które:

 • odznaczają się pełną zdolnością do czynności o charakterze prawnym;
 • nigdy nie zostały ukarane za przestępstwo skarbowe lub popełnione przeciwko: wiarygodności dokumentów, mieniu, działalności prowadzonej przez wymiar sprawiedliwości, instytucje państwowe i samorząd terytorialny, obrotowi o charakterze gospodarczym lub dotyczącym pieniędzy bądź papierów wartościowych;
 • legitymują się wykształceniem wyższym;
 • mają dyplom studiów podyplomowych związanych z wyceną nieruchomości;
 • mają za sobą praktykę związaną z wycenianiem nieruchomości (minimum 6 miesięcy) albo wyróżniają się doświadczeniem zawodowym wyniesionym z pracy dotyczącej wyceny nieruchomości (minimum 2 lata).

przeczytaj też: jak przygotować wniosek o podwyżkę? sprawdzone porady

Ważnym wymogiem do zostania rzeczoznawcą majątkowym nieruchomości jest też przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego, które organizuje Państwowa Komisja Kwalifikacyjna. Jego kluczowy element stanowi zdanie stosownego egzaminu. Składa się on z części pisemnej i ustnej. Po jego pozytywnym przejściu otrzymuje się wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Cały koszt takiego postępowania to 1150 zł.

Kim jest biegły sądowy rzeczoznawca majątkowy?

Osobę, która wykonuje zawód rzeczoznawcy majątkowego, można powołać na biegłego sądowego. Pracownik nie może odmówić przyjęcia takiej funkcji. Biegły rzeczoznawca majątkowy zajmuje się sprawami, które ostatecznie rozstrzyga sędzia. Aby wykonywać taką profesję, trzeba mieć minimum 25 lat, uzyskać stosowne uprawnienia oraz odznaczać się wysokiej jakości zdolnościami w zakresie zadań sprawowanych przez rzeczoznawców.

Ile zarabia rzeczoznawca majątkowy?

Wiele osób, które muszą ocenić wartość jakiejś nieruchomości, zastanawia się, ile kosztuje rzeczoznawca majątkowy. Zależy to od wielu czynników. Koszt wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego może wynosić od 300 do nawet 1000 zł. Przekłada się to oczywiście na zarobki osoby, która wykonuje ten zawód. Profesja ta należy do stosunkowo dobrze płatnych – średnia pensja wynosi około 6000 zł brutto.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy