Rozmowy na temat pieniędzy są zazwyczaj trudne zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy. Jeżeli jednak podwładny czuje, że zasługuje na wyższe wynagrodzenie, powinien napisać podanie o podwyżkę. Taki dokument warto przygotować według wzoru i zamieścić w nim odpowiednie uzasadnienie.

Wniosek o podwyżkę warto dostarczyć pracodawcy w kilku przypadkach. Przede wszystkim takie pismo można przygotować w sytuacji, gdy mimo wieloletniej pracy w firmie wciąż otrzymuje się takie samo wynagrodzenie jak na początku współpracy. Drugim ważnym powodem jest zwiększenie zakresu obowiązków.

Jak powinno wyglądać pismo o podwyżkę? Wzór dokumentu

Przygotowując wniosek o podwyżkę wynagrodzenia, należy kierować się kilkoma wskazówkami. Jako że jest to pismo oficjalne, które dostarcza się pracodawcy, powinno mieć ono określoną strukturę i zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Wzór podania o podwyżkę prezentuje, jakie konkretne elementy muszą się w nim znaleźć. Są to:

 • miejsce i data przygotowania dokumentu,
 • imię i nazwisko pracownika wystosowującego prośbę o podwyżkę wraz z nazwą zajmowanego przez niego stanowiska,
 • dane osoby, do której kieruje się podanie oraz dane firmy,
 • tytuł dokumentu (np. „Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia”),
 • uzasadnienie prośby o podwyżkę,
 • własnoręczny podpis pracownika.

W przypadku tego typu dokumentu istotne jest też używanie języka formalnego i zwrotów grzecznościowych oraz dostosowanie stylu wypowiedzi do oficjalnego charakteru dokumentu. Należy także pamiętać, że taki prosty wniosek o podwyżkę może być skuteczny tylko wtedy, gdy zaprezentuje się w nim odpowiednie argumenty przemawiające za zwiększeniem wynagrodzenia.

przeczytaj też: jak negocjować wynagrodzenie z nowym pracodawcą?

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowych możliwości zawodowych. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

poznaj nasze oferty pracy

Podanie o podwyżkę – argumenty, które można zapisać we wniosku

Zastanawiając się, jak napisać podanie o podwyżkę, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na uzasadnienie złożenia takiego wniosku. To od przekonujących argumentów zależy, czy pracodawca zdecyduje się na zwiększenie wynagrodzenia. Powodami dla przyznania podwyżki może być:

 • zwiększenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
 • uzyskanie awansu (nie tylko pionowego, lecz także poziomego),
 • podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych kompetencji, np. poprzez ukończenie różnego typu szkoleń lub kursów, zdobycie certyfikatów, a także uczestnictwo w ważnych konferencjach branżowych,
 • zdobycie konkretnych osiągnięć, które są istotne z perspektywy całej firmy (np. pozyskanie ważnego klienta, realizacja dochodowego projektu),
 • długi staż pracy w danym przedsiębiorstwie,
 • wyższe wynagrodzenia w innych firmach funkcjonujących w tej samej branży.

Jeśli chodzi o podanie o podwyżkę, argumenty powinny być związane z tym, co dany pracownik wnosi w funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. Lepiej więc zrezygnować z uzasadniania prośby względami osobistymi, np. urodzeniem się dziecka, koniecznością przeprowadzenia remontu, zaciągnięciem kredytu czy zakupem nowego samochodu. Nie należy także straszyć pracodawcy zwolnieniem się w przypadku odrzucenia wniosku o podwyżkę. Takie podejście już na wstępie może bardzo zniechęcić przełożonego do pozytywnego rozpatrzenia pisma.

Co zrobić, jeśli podanie o podwyżkę wynagrodzenia zostanie odrzucone?

Czasami pracodawca może odrzucić wniosek o podwyżkę, np. ze względu na niekorzystną sytuację finansową firmy lub zbyt małe kompetencje pracownika, który zwraca się do niego z taką prośbą. W takiej sytuacji warto poprosić go o konkretne uzasadnienie jego decyzji. Dobrze również zapytać przełożonego, jakie warunki trzeba spełnić, aby w przyszłości móc liczyć na zwiększenie wynagrodzenia. Dzięki temu można dowiedzieć się, czego tak naprawdę oczekuje pracodawca. Kolejną prośbę o podwyżkę należy wystosować dopiero wtedy, gdy spełni się jego wymagania.

przeczytaj też: jak zdobyć awans zawodowy?

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę