Prewencja rentowa ZUS to działania ukierunkowane na poprawę zdrowia osób, które są zagrożone utratą pracy ze względów zdrowotnych. Jak sama nazwa wskazuje, mają one zapobiec przejściu na rentę i pomóc w powrocie na rynek pracy. W ramach prewencji rentowej skorzystasz np. z pobytu w sanatorium, który finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić.

Prewencja rentowa ZUS – co to takiego?

Prewencja rentowa ZUS to działania służące przywracaniu do zdrowia osób, które są zagrożone utratą zdolności do pracy, a w konsekwencji również rentą inwalidzką. W praktyce oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapłaci za rehabilitację osób, które od dłuższego czasu pobierają zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, jednak istnieje realna szansa, że dzięki odpowiedniemu leczeniu powrócą do aktywności zawodowej.

W ramach prewencji rentowej ZUS:

  • kieruje na rehabilitację leczniczą – najczęściej ma ona formę turnusów sanatoryjnych, podczas których można odwiedzić miejscowość uzdrowiskową i skorzystać z serii prozdrowotnych zabiegów;
  • prowadzi badania i analizuje możliwe przyczyny niezdolności do pracy.

Przeczytaj też, jakie są oferty pracy dla niepełnosprawnych i w jakich branżach mogą szukać zatrudnienia osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie.

Kto może się starać o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS?

Z działań w ramach prewencji rentowej oferowanej przez ZUS mogą skorzystać wyłącznie osoby ubezpieczone, które:

  • pobierają zasiłek chorobowy;
  • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę od przynajmniej 30 dni i podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu – w przypadku osób, które ubezpieczają się dobrowolnie, np. w ramach własnej działalności gospodarczej, okres ten wynosi 90 dni;
  • pobierają świadczenie rehabilitacyjne, a więc wyczerpali okres, przez który można pobierać zasiłek chorobowy, i nadal pozostają niezdolni do pracy;
  • pobierają rentę okresową, ale jednak rokują na powrót do pracy.

Prewencją rentową ZUS mogą zostać objęci zarówno seniorzy, jak i osoby młode. Rodzaj choroby, która utrudnia wykonywanie pracy, nie ma tutaj znaczenia – mogą to być np. choroby zawodowe związane ze szkodliwymi warunkami pracy.

Sprawdź też, na czym polega ochrona przedemerytalna i czego nie może zrobić pracodawca, jeśli zbliżasz się do wieku emerytalnego.

Jakie dokumenty są wymagane, aby starać się o rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS?

Wniosek o rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS wystawia lekarz prowadzący. Można złożyć go w dowolnym oddziale ZUS lub wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w trakcie wizyty lekarskiej.

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:

  • dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu);
  • rozpoznanie medyczne;
  • opinię, czy rehabilitacja daje realne szanse na powrót do pracy.

Do wniosku można dołączyć dokumentację medyczną, np. wyniki istotnych badań, karty informacyjne ze szpitala itd. 

Przeczytaj też, czym jest renta rodzinna i komu przysługuje.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak często można korzystać z prewencji rentowej ZUS?

Nie ma tu z góry określonego limitu. Jeśli działania zmierzają do odzyskania zdrowia i lekarz uzna to za wskazane, można starać się o kolejny turnus rehabilitacyjny nawet bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego.

Ile się czeka na sanatorium w ramach prewencji rentowej ZUS?

Według danych NFZ na turnus rehabilitacyjny w sanatorium trzeba czekać od 3 do 15 miesięcy. 

Ile trwa rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS?

Pojedynczy pobyt w sanatorium w ramach prewencji rentowej ZUS trwa zazwyczaj 24 dni. W razie istnienia wskazań medycznych można go powtórzyć.