Osoby niepełnosprawne – jeśli tylko pozwala im na to stan zdrowia – mogą podejmować aktywność zawodową w różnych branżach. Pracodawcy otrzymują dofinansowania na wynagrodzenia dla niepełnosprawnych pracowników, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnościami odważniej wkraczają na rynek pracy i osiągają sukcesy w różnych branżach. Pracują m.in. na stanowiskach biurowych, wykonują proste prace porządkowe lub wykonują różne zadania w trybie zdalnym. Sprawdź, na jakie zarobki mogą liczyć.

Jaką pracę mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnościami?

Wysokość renty rodzinnej i innych świadczeń nie jest wysoka, dlatego osoby niepełnosprawne często szukają zatrudnienia. Rodzaj podejmowanej przez nie aktywności zawodowej zależy przede wszystkim od ich kompetencji oraz kondycji zdrowotnej. Jeśli są w znacznym stopniu ograniczone ruchowo, idealnym rozwiązaniem będzie praca zdalna, którą wykonuje się najczęściej przed komputerem. Znalezienie pracy w biurze również nie powinno stanowić problemu, jeśli stan zdrowia na to pozwala. Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o stanowiska urzędnicze, gdzie w wielu przypadkach przysługuje im pierwszeństwo w zatrudnieniu. Inne propozycje to praca biurowa w fundacji, księgowości, bibliotece, archiwum czy ochronie. 

Ludzie wykształceni – bez względu na stan zdrowia – mogą szukać pracy zgodnej ze swoimi umiejętnościami. Pomaga w tym coraz większa otwartość firm, która przejawia się m.in. w dostosowaniu budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Warto dodać, że zatrudnienie takiego pracownika jest opłacalne dla przedsiębiorcy. Wystarczy wspomnieć, że dofinansowanie wynagrodzenia osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynosi 1350 zł. Droga do otrzymania umowy na czas nieokreślony w prestiżowej firmie pozostaje więc otwarta!

Gdzie szukać pracy dla osób niepełnosprawnych?

Osoby z niepełnosprawnością – podobnie jak pozostali kandydaci – mogą szukać pracy za pośrednictwem portali z ogłoszeniami. Odpowiednim miejscem będzie też najbliższy Urząd Pracy, do którego często zgłaszają się pracodawcy z ofertami dla kandydatów z różnym stopniem niepełnosprawności. W aktywizacji zawodowej pomocny może okazać się również internet i różne fundacje, które udostępniają ogłoszenia, a nawet pomagają w przejściu procesu rekrutacyjnego. Przykładem jest Polski Związek Głuchych, który pośredniczy w zatrudnianiu swoich członków i wspiera ich przy załatwianiu różnych formalności, które wymagają tłumacza języka migowego.

Przeczytaj również: Co warto wiedzieć na temat zwolnienia z podatku do 26. roku życia?

Ile może zarobić osoba niepełnosprawna?

Zarobki osób niepełnosprawnych zależą przede wszystkim od wykonywanej pracy, wyników finansowych firmy czy piastowanego stanowiska. Nie mogą one być niższe niż płaca minimalna, która wynosi 3490 zł brutto (2709 zł netto przy założeniu, że pracownik zatrudniony został na podstawie umowy o pracę) czy minimalna stawka godzinowa w wysokości 22,80 zł, czyli 19 zł netto na rękę. Pracownicy z niepełnosprawnościami – podobnie jak ich koledzy po fachu – mogą liczyć także na premie, podwyżki i dodatki stażowe.

Sprawdź też: Czym jest staż pracy? Jak liczyć wpisujące się w niego okresy? Najważniejsze informacje

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Ile jest rodzajów niepełnosprawności?

Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. Wyróżnia się również niepełnosprawność fizyczną i intelektualną – mogą one występować oddzielnie lub współistnieć. 

O co może starać się osoba niepełnosprawna?

Osoba z niepełnosprawnością może starać się o zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W miejscu pracy przysługują jej przywileje takie jak np. mniejszy wymiar godzin, dodatkowe przerwy czy dłuższy urlop. Oprócz tego osoby niepełnosprawne nie mogą pracować po godzinach.