Urodzenie się dziecka to rewolucja w życiu każdej rodziny. Prawo wspiera ją w tej sytuacji – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez określony przepisami czas mają możliwość pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nie przysługuje on jednak wszystkim. Dla rodziców, którzy są pozbawieni tego przywileju, przewidziano inne rozwiązanie. Wówczas pomoc finansową stanowi dla nich tzw. świadczenie rodzicielskie.

Świadczenia rodzicielskie – co to takiego?

Świadczenie rodzicielskie to wciąż dość nowa forma finansowego wsparcia ze strony państwa. Obowiązuje ono od 2016 roku, a jego pomysłodawcą był ówczesny Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Od jego nazwiska pochodzi też potoczna nazwa świadczenia rodzicielskiego – kosiniakowe.

Świadczenie rodzicielskie jest przeznaczone dla osób, które nie są uprawnione do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to nie tylko biologicznych rodziców, lecz także rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych oraz osób, które przysposobiły dziecko, które nie ukończyło jeszcze 7 lat, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego 10 lat.

Co ważne, wysokość takiego wsparcia jest stała i wynosi 1000 zł miesięcznie. Istnieje jeden wyjątek od tej reguły. Świadczenie rodzicielskie dla bezrobotnych pobierających zasiłek z urzędu pracy przyznaje się w kwocie, która stanowi różnicę między wysokością kosiniakowego a rzeczonym zasiłkiem.

Czas przyznawania świadczenia rodzicielskiego różni się w zależności od liczby dzieci. Według przepisów, wsparcie w postaci kosiniakowego przysługuje przez:

  • 52 tygodnie – w przypadku narodzin, przysposobienia lub objęcia opieką jednego dziecka;
  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia się bliźniaków oraz przysposobienia lub objęcia opieką dwójki dzieci;
  • 67 tygodni – w przypadku narodzin trojaczków oraz przysposobienia lub objęcia opieką trójki dzieci;
  • 69 tygodni – w przypadku narodzin czworaczków oraz przysposobienia lub objęcia opieką czwórki dzieci;
  • 71 tygodni – w przypadku narodzin pięcioraczków oraz przysposobienia lub objęcia opieką piątki dzieci.

Świadczenie rodzicielskie – komu przysługuje tzw. kosiniakowe?

Wiele osób zastanawia się, komu przysługuje świadczenie rodzicielskie. Najważniejszym kryterium jest brak pobierania zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że jeżeli jedno z rodziców otrzymuje takie wsparcie, drugie z nich nie będzie miało już prawa do skorzystania ze świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenie rodzicielskie 1000 zł przysługuje więc tym, którzy nie mają dostępu do przywilejów pracowniczych wynikających z zawarcia umowy o pracę. Są to przede wszystkim studenci, bezrobotni (bez względu na to, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy, czy nie) oraz pracownicy wykonujący pracę na podstawie jednej z umów cywilnoprawnych (np. zlecenie lub o dzieło). Na ten typ wsparcia finansowego mogą też liczyć osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli oczywiście nie pobierają z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie – dokumenty, które trzeba złożyć

Aby otrzymać świadczenie rodzicielskie, należy złożyć specjalny wniosek. Co istotne, można go złożyć w ciągu 3 miesięcy od chwili urodzenia się dziecka. Jego wzór znajduje się w Internecie – wystarczy wydrukować dokument, wypełnić go i w wersji papierowej zanieść do lokalnego urzędu miasta lub gminy. Innym sposobem jest dostarczenie go w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.empatia.mrpips.gov.pl. W takim przypadku należy jednak posiadać tzw. profil zaufany lub podpis kwalifikowany.