Istnieje wiele sytuacji, w których pracownicy decydują się na porzucenie pracy z dnia na dzień. Chęć natychmiastowego podjęcia nowego zatrudnienia, konflikty w obecnej firmie czy wypalenie zawodowe to tylko niektóre z powodów takiego stanu rzeczy. Osoby, które noszą się z zamiarem nagłego odejścia z firmy, powinny jednak dobrze przemyśleć swoją decyzję. Skutki porzucenia pracy mogą być bowiem dla nich bardzo dotkliwe.

Na czym polega porzucenie pracy przez pracownika?

Za porzucenie miejsca pracy przez pracownika uznaje się nieusprawiedliwione, nieprzewidziane i nagłe zaprzestanie świadczenia przez niego obowiązków w danej firmie. Taka sytuacja musi mieć stały charakter, co oznacza, że podwładny nie zamierza już wrócić do przedsiębiorstwa. Porzucenie stanowiska pracy nie jest jednak równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę. Mimo nieobecności pracownika zgodnie z prawem stosunek pracy wciąż trwa. W takim przypadku to po stronie pracodawcy leży podjęcie działań, których celem będzie jego formalne zakończenie.

Zwolnienie dyscyplinarne, czyli czym skutkuje porzucenie pracy?

Co grozi za porzucenie pracy? Konsekwencje takiego świadomego działania pracownika, mogą być dla niego bardzo nieprzyjemne. Wśród nich na pierwszym miejscu znajduje się tzw. „dyscyplinarka”. To największa kara za porzucenie pracy, ponieważ jej skutki mogą być odczuwalne także w przyszłości. Jeśli absencja pracownika nie jest usprawiedliwiona, stanowi to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Tym samym, nieobecność podwładnego spełnia przesłankę do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. Należy pamiętać, że zwolnienie dyscyplinarne pozostaje w aktach pracownika na zawsze. Wynikają z niego także inne konsekwencje. Przykładowo, jeżeli pracownik zdecydował się na porzucenie pracy z dnia na dzień i nie znalazł nowego miejsca zatrudnienia, nie przysługuje mu prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Ważne jest jednak, aby pracodawca uważnie zapoznał się z każdym przypadkiem domniemanego porzucenia pracy. Czasami okazuje się, że pracownik ma jednak usprawiedliwienie nieobecności. Wówczas, wręczenie mu zwolnienia dyscyplinarnego jest niezgodne z prawem.

Warto również wiedzieć, że porzucenie stanowiska pracy nie zawsze musi wiązać się ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Pracodawca może zaproponować standardowe wypowiedzenie pracy lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wszystko zależy jednak od jego dobrej woli.

Jakie są inne konsekwencje porzucenia pracy?

Dotkliwe skutki porzucenia pracy to nie tylko zwolnienie dyscyplinarne. Warto więc rozpatrzyć kilka innych zagadnień dotyczących nagłego zostawienia obowiązków zawodowych.

  1. Porzucenie pracy a nowa praca – jeżeli pracodawca zwolnił podwładnego dyscyplinarnie, pracownik może mieć duże problemy ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Dodatkowo, pracodawcy z danej branży często utrzymują ze sobą kontakt, dlatego wieść o porzuceniu pracy przez pracownika może szybko rozejść się po całym środowisku zawodowym. To również nie pomaga w otrzymaniu propozycji nowego zatrudnienia.
  2. Porzucenie pracy a wypłata odszkodowania – pracodawca może domagać się od pracownika wypłaty odszkodowania za szkody wynikające z nagłego porzucenia pracy. Jego wysokość nie jest odgórnie ustalona, dlatego każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez sąd.
  3. Porzucenie pracy a wynagrodzenie – finansowe skutki porzucenia pracy to również utrata części pensji. Pracownik nie otrzymuje zapłaty za dni, w których był nieobecny w firmie.
     

Jak widać, porzucenie miejsca pracy nie jest opłacalne dla pracownika. Przed podjęciem decyzji o nagłym odejściu z firmy, warto więc zastanowić się, czy to na pewno dobry wybór.