Zwolnienie lekarskie, potocznie zwane L4, to zaświadczenie w formie elektronicznej. Jego prawidłowa nazwa to e-ZLA. Dokument wystawiany jest przez lekarza, który na podstawie badań przeprowadzonych w trakcie wizyty stwierdza czasową niezdolność do pracy. W niektórych przypadkach otrzymanie zaświadczenia będzie możliwe podczas konsultacji online. Jeśli oczekiwanie na wizytę lekarską przedłuża się, a pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków, można poprosić o zwolnienie „do tyłu”, czyli z datą wsteczną.

Zwolnienie lekarskie do tyłu – kiedy można wystawić taki dokument?

Przeszkodą w wykonywaniu obowiązków zawodowych może okazać się choroba – sezonowa infekcja lub poważniejsza dolegliwość, która będzie wymagała dłuższego leczenia. Jej symptomy nie zawsze są widoczne od razu, więc wiele osób odkłada wizytę u lekarza rodzinnego lub specjalisty na później. Może jednak zdarzyć się tak, że objawy choroby okażą się do tego stopnia uciążliwe, że nie będziesz w stanie stawić się w pracy, a na wizytę lekarską będziesz musiał poczekać jeszcze jeden dzień. W takich sytuacjach lekarz ma prawo wystawić zaświadczenie e-ZLA – zwane potocznie zwolnieniem lekarskim L4 – z datą wsteczną, a Twoja nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona.

Taką możliwość dopuszczają przepisy polskiego prawa, a w szczególności rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (z dnia 10 listopada 2015 roku). Trzeba jednak pamiętać, że zgodne z prawem będzie wyłącznie zwolnienie wystawione na podstawie opinii lekarza, który stwierdza, że objawy danej choroby faktycznie pojawiają się wcześniej i utrudniają wykonywanie obowiązków zawodowych. 

Ile dni wstecz lekarz może wystawić L4?

Zgodnie z obowiązującym prawem zaświadczenie e-ZLA może zostać wystawione do 3 dni wstecz od momentu, gdy odbyła się wizyta lekarska, podczas której przeprowadzono badanie lekarskie i stwierdzone zostały objawy choroby. Wyjątkiem od tej reguły będzie zwolnienie od psychiatry, który ma prawo stwierdzić, że zaburzenia psychiczne u pacjenta utrudniają mu wykonywanie obowiązków zawodowych od dłuższego czasu. W praktyce oznacza to, że lekarz psychiatra może wystawić zaświadczenie na więcej niż 3 dni wstecz, a liczba dni będzie zależała od rozpoznania problemu i kondycji psychicznej pacjenta. Częstym przypadkiem są osoby z symptomami depresji czy wypalenia zawodowego.

Sprawdź też: Zwolnienie dyscyplinarne – jakie mogą być jego przyczyny i skutki?

Kto może wystawić wsteczne zwolnienie lekarskie?

Zaświadczenie lekarskie można otrzymać od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Możliwość uzyskania dokumentu nie ma jednak związku ze specjalizacją, ale zależy przede wszystkim od tego, czy dany lekarz ma upoważnienie ZUS do wystawiania zaświadczeń e-ZLA, o które sam powinien zadbać. Wiele osób zastanawia się na przykład, od kogo można otrzymać L4 na dziecko. Może wystawić je lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który może zweryfikować stan zdrowia malucha i przede wszystkim ma prawo do wystawiania zaświadczeń.

Przeczytaj również: Podanie o zwolnienie z pracy: wzór i porady

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy lekarz może wystawić zwolnienie w piątek od minionego poniedziałku?

Jeśli udasz się do lekarza w piątek i poprosisz o wystawienie zaświadczenia od minionego poniedziałku, nie będzie to możliwe, ponieważ jest to okres, który przekracza 3 dni. Jeśli jednak konsultujesz swoje objawy z psychiatrą, ma on prawo wystawić dokument z datą wsteczną, która przekracza 3 dni.

Czy zwolnienie wstecz obejmuje weekend?

Zaświadczenie lekarskie obejmuje weekendy, ponieważ w te dni pracownik również ma prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. E-ZLA w weekend będzie rozliczane tak, jak w pozostałe dni tygodnia.