Premia uznaniowa jest fakultatywnym elementem wynagrodzenia. Przedsiębiorcy decydują się na jego wprowadzenie w ramach motywowania pracowników i mobilizowania ich do osiągania dobrych wyników. Takie rozwiązanie może więc przynieść wiele korzyści dla funkcjonowania firmy.  Premia uznaniowa ma jednak charakter niestały, a decyzja o jej przyznaniu zawsze leży po stronie pracodawcy.

Co to jest premia uznaniowa?

Jeśli chodzi o gratyfikację, jaką jest premia uznaniowa, Kodeks pracy jej nie reguluje. Mimo to, związane są z nią pewne określone zasady.

Premia uznaniowa to rodzaj nagrody pieniężnej przyznawanej pracownikom zgodnie z wolą pracodawcy. Oznacza to, że jej wypłacanie zależne jest wyłącznie od decyzji przedsiębiorcy – to on stwierdza komu i w jakiej wysokości ją przydzieli.

przeczytaj też: jak przygotować wniosek o podwyżkę? sprawdzone porady

Pracodawca może wypłacić premię uznaniową zarówno jednemu pracownikowi, jak i grupie podwładnych, o ile stwierdzi, że wykonane przez nich zadania zasługują na jej przyznanie. Przedsiębiorca powinien jednak każdorazowo przedstawić premiowanej osobie uzasadnienie premii uznaniowej, a także informacje dotyczące wysokości świadczenia.

Jako że premia uznaniowa przyznawana jest przez pracodawcę dobrowolnie, pracownicy nie mogą rościć sobie do niej praw (co stanowi różnicę między premią regulaminową a uznaniową). Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Jeżeli zostały naruszone zasady równego traktowania podwładnych, np. gdy przyznano premie uznaniowe pewnej grupie pracowników z wyłączeniem jednego lub kilku z nich, mimo wykonywania przez nich obowiązków z taką samą wydajnością i efektywnością, mogą oni dochodzić przyznania gratyfikacji. Pracownik może także rościć sobie prawo do wypłaty premii uznaniowej, gdy została mu ona udzielona, jednak nie doszło do jej wypłacenia.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowych możliwości zawodowych. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

poznaj nasze oferty pracy

Premia uznaniowa w umowie o pracę

Jeżeli w firmie zatrudnionych jest mniej niż 20 pracowników, zasady premiowania  powinny być określone indywidualnie. Konieczne jest więc wpisanie informacji o premii uznaniowej w umowie o pracę lub w regulaminie premiowania. Mimo to, taki zapis nie zobowiązuje pracodawcy do przyznawania dodatkowej gratyfikacji, a jedynie daje możliwość jej wypłacania.

przeczytaj też: jak wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? Porady

Czy premia uznaniowa jest opodatkowana?

Premia uznaniowa jest przychodem pracownika wynikającym ze stosunku pracy, który podlega dodaniu do pozostałych przychodów uzyskanych z tego źródła. W związku z tym pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od premii dochodowej zgodnie z odpowiednimi przepisami (art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z powyższymi informacjami, wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa podlegają więc opodatkowaniu.

Premia uznaniowa a ZUS

Jak prezentuje się zależność premia uznaniowa a ZUS? Czy premia uznaniowa wlicza się do emerytury i pozostałych składników ubezpieczeń społecznych? Zgodnie z przepisami, ten rodzaj gratyfikacji jako przychód ze stosunku pracy podlega oskładkowaniu. W związku z tym premia uznaniowa, tak samo jak wynagrodzenie zasadnicze stanowi podstawę składek ZUS.

Premia uznaniowa a wynagrodzenie chorobowe

Czy premia uznaniowa wchodzi do podstawy tzw. chorobowego? Aby tak się stało, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Premia uznaniowa w podstawie chorobowego znajduje się wtedy, gdy pracownik nie zachowuje do niej prawa w czasie, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Konieczne jest więc zmniejszenie jej kwoty w związku z absencją chorobową.

Premia uznaniowa a urlop

Premii uznaniowej nie uwzględnia się z kolei w podstawie wynagrodzenia urlopowego. Gratyfikacja ma bowiem charakter nieregularny i nieprzewidywalny, w związku z czym nie może być brana pod uwagę. Identycznie kształtuje się też zależność premia uznaniowa a ekwiwalent za urlop.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę