Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wypłacany jest po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Pewne wątpliwości może jednak budzić kwestia  jego wysokości. Warto więc wiedzieć, jak wyliczyć ekwiwalent za urlop w 2021 roku.

Wiele osób zastanawia się, jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać, że wszystko zależy od tego, w jakim roku kalendarzowym pracownik ma go otrzymać. Oddzielnie na każdy rok ustala się bowiem tzw. współczynnik ekwiwalentu, na podstawie którego można dokonać pozostałych wyliczeń.

Komu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Aby go otrzymać, stosunek pracy musi zostać rozwiązany na drodze wypowiedzenia (z inicjatywy pracodawcy lub pracownika) lub wygasnąć samoistnie wraz z upłynięciem terminu, na jaki został zawarty. W takiej sytuacji, jeśli podwładny nie wykorzystał wszystkich przysługujących mu dni wolnych, może je odebrać w formie pieniężnej.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop może być anulowany tylko w określonym przypadku. Zgodnie z prawem pracodawca nie musi go wypłacać, gdy zarówno on, jak i jego pracownik podejmą decyzję o wykorzystaniu urlopu podczas kolejnego zatrudnienia, o ile będzie ono dotyczyło pracy u tego samego pracodawcy, a kolejna umowa zostanie zawarta tuż po rozwiązaniu pierwszej.  

mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowych możliwości zawodowych.

poznaj nasze oferty pracy

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w 2021 roku?

Wiele osób zastanawia się, ile wynosi ekwiwalent za urlop. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma on jednej, odgórnie ustalonej wysokości. Dla każdego pracownika jest on wyliczany indywidualnie.

Kwestia tego, jak obliczyć ekwiwalent za urlop, wymaga skorzystania ze specjalnego współczynnika. Jest on ustalany oddzielnie na każdy rok, ponieważ jego wartość zależy od liczby sobót, niedziel i świąt przypadających w danych 12 miesiącach.  

Przykładowo, w 2021 roku wypadają 52 soboty, 52 niedziele oraz 9 dodatkowych dni świątecznych.  Współczynnik ekwiwalentu oblicza się więc według wzoru:

  • 365 (dni w roku) – (52 niedziele + 52 soboty + 9 dni świąt) = 252 dni;
  • 252 dni/12 miesięcy = 21.

Trzeba przy tym pamiętać, że takiego współczynnika używa się zarówno, aby obliczyć ekwiwalent za zaległy urlop z poprzednich lat, jak i z bieżącego roku.

przeczytaj też: w jaki sposób wylicza się wymiar urlopu wypoczynkowego?

Zastanawiając się, jak wyliczyć ekwiwalent za urlop, trzeba przygotować się na dalsze działania matematyczne. Aby dowiedzieć się, jaka kwota przysługuje konkretnemu pracownikowi, należy:

  • podzielić pełne miesięczne zarobki podwładnego (na które składają się zarówno składniki stałe, jak i zmienne) przez współczynnik ekwiwalentu;
  • otrzymaną kwotę (czyli ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu) podzielić przez dobową normę pracy obowiązującą w firmie (najczęściej jest to 8 godzin);
  • otrzymany w ten sposób ekwiwalent za godzinę urlopu pomnożyć przez liczbę godzin  niewykorzystanych przez pracownika dni wolnych.

Warto dodać, że ekwiwalent za urlop dla niepełnoetatowca jest proporcjonalnie mniejszy. W takim przypadku należy obniżyć współczynnik proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Ekwiwalent za urlop – jak liczyć dla zarobków 3500 zł? Przykład

Aby dobrze zrozumieć, jak liczyć ekwiwalent za urlop, najlepiej posłużyć się przykładem. Załóżmy, że pracownik zarabia 3500 zł miesięcznie i pracuje przez 5 dni w tygodniu na pełen etat, a jego dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin. Ma on 7 niewykorzystanych dni wolnych (czyli 56 godzin). Aby dowiedzieć się, ile wynosi jego ekwiwalent za urlop w 2021 roku, należy dokonać następujących obliczeń:

  • 3500 zł / 21 (współczynnik ekwiwalentu) = 166,66 zł (ekwiwalent za jeden dzień urlopu);
  • 166,66 zł / 8 (dobowa norma czasu pracy) = 20,83 zł (ekwiwalent za godzinę);
  • 20,83 × 56 (liczba godzin niewykorzystanego urlopu) = 1228,97 zł (ostateczna kwota ekwiwalentu za niewykorzystany urlop).

Jak widać, obliczenia są bardzo proste. Należy jedynie pamiętać, aby przeprowadzać je w odniesieniu do zarobków konkretnej osoby i przy wykorzystaniu obowiązującego w danym roku współczynnika.

przeczytaj też: ewidencja czasu pracy – czym jest i jak ją prowadzić?

Ciekawie prezentuje się tu jednak zależność ekwiwalent za urlop a składki ZUS. Zgodnie z prawem jego kwota jest opodatkowana tak samo, jak pensja. Pracodawca musi więc odprowadzić od niej wszystkie należne składki.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę