Odejście z miejsca pracy zwykle nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. Trzeba spełnić kilka warunków formalnych, a dodatkowo zadbać o dobrą atmosferę i pozostawienie pozytywnego wrażenia. Podpowiadamy, jak przygotować wypowiedzenie umowy o pracę. 

Wypowiedzenie umowy o pracę to ważny, formalny krok w kierunku odejścia z danego miejsca zatrudnienia, a tym samym zyskania wolności. Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli, które może być dokumentem złożonym zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. 

Wypowiedzenie umowy o pracę a okres wypowiedzenia – informacje podstawowe

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracownik może zdecydować się na wypowiedzenie umowy o pracę, jednak czas tego wypowiedzenia zależy od okresu już przepracowanego u danego pracodawcy. Oprócz tego znaczenie ma rodzaj umowy i czas jej trwania. Na tej podstawie można wyróżnić:

  1. Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny – okres wypowiedzenia wynosi od 3 dni roboczych do 2 tygodni, w zależności od tego, jak długo pracownik był zatrudniony. Warto zaznaczyć, że taka umowa może trwać maksymalnie 3 miesiące. 
  2. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (jeśli dana osoba pracowała krócej niż 6 miesięcy), miesiąc (okres zatrudnienia krótszy niż 3 lata) lub 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony dłużej niż 3 lata). 
  3. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony – okres wypowiedzenia jest taki sam jak w przypadku umowy na czas określony, ale pracodawca może ją rozwiązać tylko z wyjątkowo ważnych powodów. 

W sytuacji, gdy okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach, rozpoczyna się od niedzieli i trwa do niedzieli, natomiast okres liczony w miesiącach zaczyna się ostatniego dnia danego miesiąca. Przykładowo, kiedy pracownik zatrudniony na umowę na czas nieokreślony i pracujący w danej firmie od 5 lat złożył wypowiedzenie 1 lutego, to okres wypowiedzenia zakończy się dopiero 31 maja (a więc de facto po 4 miesiącach). Właśnie dlatego wiele osób decyduje się na wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – okres wypowiedzenia może wówczas ulec skróceniu. Należy jednak zaznaczyć, że pracodawcy nie zawsze zgadzają się na tego typu rozwiązanie.

przeczytaj też: jak przygotować wypowiedzenie umowy o pracę?

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

Jak dokładnie przygotować wypowiedzenie umowy o pracę?

Znając podstawy prawne, można zacząć przygotowywać wypowiedzenie umowy o pracę. Taki dokument jest bardzo prosty do stworzenia, ale warto pamiętać, że powinien mieć formę pisemną. W ten sposób pracownik może być pewny, że pracodawca nie zmieni zaproponowanych warunków. Na wypowiedzeniu umowy o pracę muszą znaleźć się następujące dane:

  • imię i nazwisko pracownika, jego adres (w lewym górnym rogu);
  • nazwa firmy, adres siedziby (w prawym górnym rogu);
  • na środku napis: „Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron”;
  • zdanie: „Wypowiadam umowę o pracę z dnia (tutaj podać dzień, miesiąc i rok) zawartą pomiędzy (imię i nazwisko pracownika) a (nazwa pracodawcy) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym (okres)/na mocy porozumienia stron z okresem wypowiedzenia wynoszącym (czas lub proponowany ostatni dzień pracy)”;
  • należy podpisać się, a na dole, po lewej stronie dokumentu pozostawić miejsce na podpis pracodawcy. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest spotkanie się z pracodawcą i wręczenie mu osobiście wypowiedzenia, aby mógł je podpisać. W sytuacji, gdy ten nie zgodzi się na skrócenie okresu wypowiedzenia, można chwilę z nim porozmawiać i spróbować przekonać.

przeczytaj też: czym jest fluktuacja kadr i jakie są jej rodzaje?

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę