Nagroda jubileuszowa to świadczenie, które pracodawca wypłaca pracownikom za osiągnięcie odpowiednio długiego stażu zatrudnienia. Stanowi to rodzaj uznania i podziękowania za wieloletni wkład pracy. Nagrody jubileuszowe są przyznawane przede wszystkim w budżetówce. Ich wysokość zależy od liczby przepracowanych lat oraz wykonywanego zawodu.

Tzw. jubileuszówka to świadczenie, które stanowi nagrodę za przepracowanie wielu lat w jednym zawodzie lub w jednym zakładzie pracy. Wypłata świadczenia nie jest jednak regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. W związku z tym nie przysługuje ono wszystkim pracownikom, nawet jeśli mogą oni pochwalić się długim stażem pracy. 

Czym jest nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa (potocznie jubileuszówka) stanowi wyraz uznania dla pracowników, którzy przepracowali w jednym zawodzie lub u jednego pracodawcy wiele lat. Tego typu premia przyjmuje formę finansową. Jej wysokość uwarunkowana jest wykonywaną profesją oraz odbytym stażem pracy. Co istotne, zapisy regulujące przyznawanie nagród budżetowych znajdują się w ustawach, które dotyczą poszczególnych zawodów. Mogą także być zapisane w regulaminach konkretnych zakładów pracy.

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa w budżetówce?

Nagrody jubileuszowe dotyczą przede wszystkim pracowników państwowej sfery budżetowej. W takich przypadkach ich wypłacanie stanowi obowiązek pracodawcy, o ile wynika to bezpośrednio z ustawy o konkretnej profesji. Nagrody jubileuszowe w budżetówce przysługują:

 • nauczycielom,
 • pracownikom zatrudnionym w służbie cywilnej,
 • pracownikom pracującym w ochronie zdrowia,
 • pracownikom samorządowym,
 • górnikom,
 • osobom zatrudnionym w urzędach skarbowych,
 • pracownikom związanym z instytucjami kulturalnymi,
 • bibliotekarzom,
 • pocztowcom.

przeczytaj też: szkolenia dla pracowników – rozwijają i uczą nowych kompetencji

O ile jubileuszówka w budżetówce jest obligatoryjnym świadczeniem, o tyle w prywatnych przedsiębiorstwach sytuacja wygląda nieco inaczej. W przypadku takich firm pracodawcy nie są zobowiązani do wypłacania tego typu premii nawet osobom, które są u nich zatrudnione od dziesiątek lat. Wciąż jednak mogą to zrobić, ale zależy to wyłącznie od ich dobrej woli. Jeśli prywatny przedsiębiorca zdecyduje, że chce wypłacać nagrody jubileuszowe, musi umieścić stosowne zapisy w firmowym regulaminie.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Ile wynosi nagroda jubileuszowa nauczycieli?

Wysokość nagrody jubileuszowej jest uzależniona przede wszystkim od stażu pracy. Istotny jest także wykonywany zawód. To, na jaką premię mogą liczyć pracownicy, jest szczegółowo zapisane w ustawie dotyczącej ich profesji. Przykładowo, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli wypłacane są w wysokości:

 • 75% miesięcznej pensji – nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy,
 • 100% miesięcznych zarobków – nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy,
 • 150% wynagrodzenia wypłacanego co miesiąc – nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy,
 • 200% miesięcznych zarobków – nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy,
 • 250% miesięcznej pensji – nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy.

przeczytaj też: jak wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? Porady

Nieco inaczej prezentuje się chociażby wysokość nagrody jubileuszowej dla pracowników służby cywilnej. W ich przypadku inna jest jubileuszówka za 40 (300% pensji) oraz 45 (400 % pensji) lat pracy.

Jak obliczyć staż pracy do nagrody jubileuszowej?

Jak widać, nagroda jubileuszowa może zostać wręczona po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. W jaki sposób jednak liczyć staż pracy? Zgodnie z przepisami należy włączyć do niego wszystkie okresy zatrudnienia na mocy stosunku pracy, które zostały zakończone. Oprócz tego do stażu pracy zalicza się czas otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, przebywania na urlopie wychowawczym oraz prowadzenia indywidualnego gospodarstwa o charakterze rolnym lub pracy w nim.

Kiedy należy wypłacić nagrody jubileuszowe?

Co do zasady nagroda jubileuszowa powinna zostać wypłacona od razu po tym, jak pracownik nabędzie do niej prawo. W praktyce często trafia ona na konto podwładnego wraz z pensją za dany miesiąc. Ważne, aby nie stało się to później. Wypłata nagrody jubileuszowej po terminie wiąże się z koniecznością uiszczenia odsetek przez pracodawcę.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę