Już wkrótce nie będzie w Polsce osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które zarabiają mniej niż 3000 zł na rękę – tak wynika z planowanych podwyżek płac minimalnych w 2024 roku. Minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione 2 razy w ciągu roku. Sprawdź, co to oznacza zarówno dla młodszych, jak i starszych pracowników!

Ile wynosiła pensja minimalna w roku 2023?

Najniższa krajowa w 2023 roku rosła aż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. Od 1 stycznia wynosiła 3490 zł brutto (2709,49 zł netto), natomiast od 1 lipca została zwiększona do 3600 zł (2783,86 zł na rękę). Podwyżki dotyczyły również minimalnej stawki godzinowej – od stycznia 2023 roku było to 22,80 zł brutto (ok. 20 zł netto), a po połowie roku kwota ta wzrosła do 23,50 zł brutto (ok. 21 zł netto). 

Ile będzie wynosić najniższa krajowa w 2024 roku?

Pensja minimalna w 2024 roku znów wzrośnie. Od stycznia najniższa krajowa osiągnie poziom 4242 zł brutto, co w przypadku osoby, która nie uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) ani nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, oznacza zarobki w wysokości 3221,98 zł na rękę. Po raz drugi płaca minimalna wzrośnie w lipcu 2024 roku do kwoty 4300 zł brutto (3262 zł netto).

Warto wiedzieć: Jak negocjować wynagrodzenie z nowym pracodawcą?

Analogiczne podwyżki będą dotyczyły stawek godzinowych, które również wzrosną w styczniu do 27,70 zł brutto (ok. 23 zł na rękę) oraz w lipcu do 28,10 zł brutto (ok. 23,50 zł na rękę).

Jakie zmiany przyniesie podwyżka pensji minimalnej w 2024 roku?

Podwyżka płacy to nie tylko wzrost pensji i w konsekwencji podniesienie poziomu średniej krajowej, lecz również:

  • wyższy dodatek za pracę w nocy;
  • wyższy koszt zatrudnienia pracownika;
  • wyższa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego;
  • wyższe składki na ZUS – trzeba podkreślić, że będą to różnice na poziomie kilku zł, np. składka na ubezpieczenie emerytalne od stycznia 2024 roku będzie wynosić 414,02 zł, a od lipca wzrośnie do 419,68 zł;
  • większe mandaty i grzywny, ale również wyższa trzynasta pensja w przypadku osób, które zarabiają najniższą krajową;
  • wyższe wynagrodzenie młodocianych, które stanowi określony procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale – nie ma wątpliwości, że wartość ta będzie rosła wraz z podwyżkami płacy minimalnej. 

Kto zarabia najniższą krajową?

Pensje na poziomie najniższej krajowej zazwyczaj są oferowane osobom, które dopiero zaczynają karierę zawodową lub są zatrudnione na okres próbny. Niskie płace notuje się także w takich sektorach jak nauka, kultura, sztuka, szkolnictwo, handel i sektor publiczny (tzw. budżetówka). Aktualną wysokością najniższej krajowej są zainteresowane osoby pracujące na akord, ponieważ otrzymują one tzw. wynagrodzenie akordowe. To specyficzny system płacowy, który polega na tym, że jeśli w danym miesiącu pracownikowi nie udało się zrealizować określonego celu i wypracować przynajmniej najniższej krajowej, pracodawca ma obowiązek – wynikający z Kodeksu pracy – wyrównać wypłatę do wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Wzrost płacy minimalnej daje takim osobom większe poczucie stabilizacji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Płaca minimalna w 2024 roku – ile to netto?

Od stycznia 2024 roku pensja minimalna będzie wynosiła 3221,98 zł na rękę, a od lipca – 3262 zł netto. Stawki godzinowe wzrosną odpowiednio do 23 zł i 23,50 zł netto. Kwoty te dotyczą osób, które nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych ani nie uczestniczą w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Czy pracodawca może zaoferować kwotę mniejszą niż najniższa krajowa?

Pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę, nie ma prawa zaoferować mu stawki mniejszej niż minimalne wynagrodzenie. Zasada ta nie dotyczy umów cywilno-prawnych, umów o dzieło i kontraktów. 

Ile będzie kosztował pracownik w 2024 roku?

W pierwszej połowie roku koszt zatrudnienia jednego pracownika wyniesie 5110,76 zł, a od lipca – 5180,64 zł.