W Polsce od 2000 roku obowiązuje tzw. najniższa krajowa, nazywana także płacą minimalną. Jej wysokość na kolejny rok kalendarzowy podawana jest do połowy września poprzedzającego go roku. Czym charakteryzuje się płaca minimalna? Jaka jest najniższa krajowa w 2023 roku?

Płaca minimalna każdego roku rośnie. Na przestrzeni przeszło 20 lat jej wysokość wzrosła prawie pięciokrotnie. Warto wiedzieć, jaka jest najniższa krajowa w 2023 roku i ile w praktyce dostaje się „na rękę”.

co to jest najniższa krajowa?

Najniższa krajowa to ważne zagadnienie dotyczące rynku pracy. Budzi ono wiele dyskusji zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Czym jednak jest w praktyce? Mianem najniższej krajowej (lub płacy minimalnej) określa się po prostu ustalony na mocy przepisów prawa najniższy pułap pensji otrzymywanej za wykonywanie obowiązków zawodowych w konkretnym wymiarze czasu (najczęściej jest to miesiąc). Co ważne, pojęcie to odnosi się wyłącznie do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nieważne, czy jest to zatrudnienie na stałe, czy jedynie zajęcie na czas określony. Nie ma też znaczenia system pracy. Może to być zarówno tryb podstawowy, jak i zadaniowy system czasu pracy. Osobom zatrudnionym na mocy umowy o pracę zawsze przysługuje wynagrodzenie przynajmniej na poziomie płacy minimalnej.

Co ważne, najniższa krajowa jest ustalana każdego roku. Wyznaczenie jej wysokości należy do państwa. Obwieszcza ją Prezes Rady Ministrów lub ogłasza się ją w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Kwota pensji minimalnej zostaje oficjalnie ustalona i zapisana najpóźniej do 15 września, w okresie poprzedzającym rok, w którym będzie ona obowiązywała.

jaka jest najniższa krajowa w 2023 roku?

Płaca minimalna wypłacana jest od 2000 roku. Wtedy wynosiła 700 zł brutto. Na przestrzeni lat jej wysokość znacząco wzrosła. Ile wynosi najniższa krajowa w 2023 roku? Co ciekawe, według ustaleń mamy do czynienia z dwiema kwota. Na ten rok kalendarzowy przygotowano bowiem dwie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego – pierwsza podwyżka obowiązuje od 1 stycznia, a druga od 1 lipca. Duży wzrost kwoty pensji minimalnej był motywowany m.in. inflacją. Wprowadzone przepisy w praktyce oznaczają, że od 1 stycznia 2023 roku najniższa krajowa to 3490 zł brutto, natomiast od 1 lipca – 3600 zł brutto. Kwoty te dotyczą zatrudnienia w pełnym wymiarze godzinowym. W przypadku części etatu proporcjonalnie się zmniejszają.

Jak już wiadomo, najniższa krajowa dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Osoby na umowie zlecenie mogą jednak liczyć na minimalną stawkę godzinową (obowiązuje ona od 2017 roku). Tutaj również ustalono dwie podwyżki. Od 1 stycznia 2023 roku wynosi ona 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 23,50 zł brutto.

Sprawdź też: Wzrost zatrudnienia wyhamowuje, a planowane podwyżki będą skromne

najniższa krajowa 2023 – ile na rękę?

Najniższa krajowa zawsze podawana jest jako kwota brutto. Składa się na nią również zaliczka na podatek dochodowy, a także składki: emerytalna, rentowa, chorobowa i zdrowotna. Wynagrodzenie, które dostaje się „na rękę”, jest więc niższe. W 2023 roku wynosi ono:

  • 2709,48 zł netto po pierwszej podwyżce najniższej krajowej, a więc od 1 stycznia 2023 roku;
  • 2783,86 zł netto po drugiej podwyżce płacy minimalnej, czyli od 1 lipca 2023 roku.

Kwoty te dotyczą pracowników, którzy nie korzystają z ulg podatkowych, pracują w miejscu zamieszkania, nie przystąpili do PPK oraz mają ponad 26 lat.

Zobacz również: Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Najważniejsze informacje

ile wynosi najniższa krajowa netto 2023 w przypadku osób poniżej 26. roku życia?

Osoby poniżej 26. roku życia objęte są tzw. zerowym PIT-em, a więc zwolnieniem z podatku dochodowego (jeśli nie przekroczy się limitu dochodów). Ma to wpływ również na wysokość najniższej krajowej netto. Młodzi pracownicy od 1 stycznia 2023 roku otrzymają więc 2740,48 zł „na rękę”, a od 1 lipca suma ta wyniesie 2826,86 zł.