Rosnąca niepewność wśród pracodawców przekłada się na mniej ambitne plany rekrutacyjne i skromne podwyżki pomimo presji płacowej – wskazują wyniki najnowszego badania Plany Pracodawców zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia. Więcej firm planuje zatrudnienie pracowników tymczasowych. Z badania wynika też, że polscy przedsiębiorcy chcą zatrudniać dotkniętych wojną Ukraińców.

Jak pokazuje 45. edycja badania Randstad „Plany Pracodawców”, inflacja i wojna w Ukrainie negatywnie wpływają na nastroje przedsiębiorców. Niemal połowa pracodawców spodziewa się recesji w nadchodzącym półroczu. O połowę spadł też odsetek firm, które przewidują wzrost gospodarczy. Obniżone nastroje widać również, choć w mniejszym stopniu, w ocenach sytuacji finansowej firm.

Większość przedsiębiorców wciąż ocenia ją pozytywnie, ale ten odsetek zmalał w ostatnich sześciu miesiącach, a zwiększył się udział tych, którzy oceniają kondycję firmy źle lub bardzo źle. Zdecydowanie najlepszą kondycję finansową deklarują przedstawiciele sektora finansowego. Na uwagę zasługują też sektory nieruchomości i SSC/BPO. W najtrudniejszej sytuacji wydają się być firmy prowadzące pozostałą działalność usługową.

mniej ambitne plany rekrutacyjne i skromne podwyżki

Połowa roku to zwyczajowo czas, w którym obserwujemy plany zwiększenia zatrudnienia, jednak w porównaniu do poprzednich edycji plany rekrutacyjne wyglądają skromnie. Choć w większości wypadków pracodawcy nie zamierzają redukować zatrudnienia, to w tej edycji o niemal 10 proc. zwiększył się odsetek firm, które nie chcą wprowadzać żadnych zmian kadrowych. Najczęściej zwiększyć zatrudnienia zamierzają firmy z sektorów nowoczesnych usług dla biznesu SSC/BPO, przemysłu i budownictwa oraz transportu, gospodarki magazynowej i łączności – w nich około jedna trzecia zamierza powiększyć załogi. Najwięcej redukcji można spodziewać się w branży finansowej i ubezpieczeniowej, w której niemal co dziesiąta firma planuje zmniejszyć poziom zatrudnienia. Częściej niż przed rokiem pracodawcy będą decydować się na zatrudnienie sezonowe i tymczasowe. Z pracowników dorywczych chce skorzystać w te wakacje niemal jedna trzecia firm, najczęściej z branż budownictwa, logistyki, SSC/BPO oraz przemysłu.

Pomimo presji płacowej podwyżki będą raczej skromne, zwłaszcza biorąc pod uwagę dwucyfrową inflację. W większości przypadków podniesienie pensji nie przekroczy 7 proc., co przy gwałtownie rosnących cenach może nie być odczuwalne w portfelach pracowników.

45. Plany Pracodawców
45. Plany Pracodawców

polskie firmy zatrudniają Ukraińców

Z badania wynika, że jedna czwarta przedsiębiorców zatrudniła obywateli Ukrainy w związku z wybuchem wojny, a podobny odsetek planuje zatrudnienie pracowników zza wschodniej granicy. W sumie aż cztery z dziesięciu firm chcą wesprzeć uciekających Ukraińców zatrudnieniem lub już to zrobiły.

Oferty skierowane do Ukraińców dotyczą przede wszystkim stanowisk pracowników fizyczny niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych, dość często poszukuje się też kierowców. Najczęściej oferowaną formą zatrudnienia jest praca tymczasowa. Jednak 15 proc. przedsiębiorstw deklaruje chęć zatrudnienia obywateli Ukrainy na stanowiskach biurowych i specjalistycznych. Oznacza to, że pracodawcy widzą w obywatelach Ukrainy kandydatów ze specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami.

Pomimo napływu obywateli Ukrainy, jedna trzecia przedsiębiorstw zanotowała odpływ pracowników ukraińskich od momentu wybuchu wojny w Ukrainnie, a 15 proc. obawia się, że do takiego odpływu może dojść lub nie ma pewności co do rozwoju sytuacji.

Więcej informacji na temat wyników badania w informacji prasowej Randstad »