Zwyczaj przygotowywania portfolio dotyczy wybranych grup zawodowych. Stanowi ono swego rodzaju wizytówkę konkretnego pracownika, potwierdza jego umiejętności i dokonania oraz przedstawia dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Popularne jest m.in. portfolio fotograficzne lub malarskie w formie teczki z pracami. Taki dokument tworzą też osoby niezwiązane z branżą artystyczną.

Portfolio – co to takiego?


Zgodnie z definicją, portfolio oznacza teczkę lub segregator, które zawierają zbiór prac danego artysty. Typowym przykładem jest więc portfolio malarza. Tego typu potwierdzenie umiejętności nie musi jednak dotyczyć absolwenta ASP. W szerszym rozumieniu termin ten odnosi się do dokumentu prezentującego dotychczasowe dokonania i osiągnięcia konkretnej osoby, które są związane z wykonywanym przez nią zawodem. W zależności od specyfiki pracy, portfolio przyjmuje różnorodne formy. Może zawierać np. prace graficzne, zdjęcia, prezentacje ukończonych projektów lub odsyłające do nich linki.

Kto może przygotować portfolio?


Nie każdy pracownik musi przygotować portfolio zawodowe. W przypadku niektórych profesji stanowi ono jednak jedno z kryteriów decydujących o tym, czy dany kandydat zostanie przyjęty do pracy na konkretnym stanowisku. Najczęściej spotyka się:

●     portfolio architekta,

●     portfolio fotografa,

●     portfolio copywritera,

●     portfolio programisty,

●     portfolio fryzjera,

●     portfolio stylisty,

●     portfolio modelki,

●     portfolio ilustratora,

●     portfolio grafika komputerowego,

●     portfolio kosmetyczki.

 

Jak widać, portfolio przygotowywane jest przez przedstawicieli różnorodnych branż. Praca w jednej z nich nie zawsze musi jednak oznaczać konieczności jego stworzenia. Wiele zależy od konkretnej oferty zatrudnienia – niektórzy pracodawcy na etapie rekrutacji wymagają wyłącznie CV i ewentualnie listu motywacyjnego. Mimo to portfolio zawsze stanowi dodatkową zaletę, ponieważ pozwala na pokazanie swoich praktycznych umiejętności z jak najlepszej strony.

Portfolio online czy w tradycyjnej formie?

Portfolio może przybierać różne formy. Klasycznym rozwiązaniem jest przygotowanie teczki lub segregatora, które zawierają przykłady prac i zrealizowanych projektów. Inny sposób przedstawienia swoich dokonań to stworzenie dokumentu PDF lub zrobienie multimedialnej prezentacji. Coraz więcej osób decyduje się także na stworzenie portfolio online. Dobrym pomysłem jest więc założenie własnej strony internetowej lub wykorzystanie jednej z dostępnych platform i umieszczenie na niej przykładowych realizacji. Wybór konkretnej formy portfolio zależy nie tylko od preferencji pracownika, lecz także charakteru jego pracy i tego, co chce umieścić w dokumencie.

O czym warto pamiętać, przygotowując portfolio?

Portfolio stanowi rodzaj autopromocji, dlatego należy przygotować je we właściwy sposób. Przede wszystkim powinno być ono schludne i czytelne. Jego estetyka ma duże znaczenie dla rekruterów, w związku z czym warto zaprezentować zawarte w nim informacje lub zdjęcia w możliwie jak najbardziej przejrzysty sposób. Decydując się na portfolio online, należy z kolei zwrócić uwagę na to, czy stworzona witryna jest intuicyjna i funkcjonalna. W takim przypadku warto też zadbać o to, aby publikowane na niej pliki szybko się otwierały, a także odznaczały się dobrą jakością.

Bez względu na to, czy przygotowuje się portfolio fotograficzne, czy związane z wykonywaniem innego zawodu, należy umieścić w nim najlepsze prace. Warto więc przeprowadzić selekcję własnych dokonań i zrealizowanych projektów, a następnie wybrać najbardziej wartościowe osiągnięcia, które mogą zainteresować potencjalnego pracodawcę. Do każdej pracy można też dodać krótki opis, który przybliży jej specyfikę rekruterowi.

Oprócz przykładów projektów, w portfolio powinny znaleźć się informacje o samym kandydacie. Warto umieścić w nim krótkie podsumowanie dotychczasowej kariery i podkreślić własne cele zawodowe.