Poszukiwanie nowej pracy to często długotrwały proces. Pierwszym krokiem do znalezienia zatrudnienia jest określenie, w jakiej branży lub specjalizacji chce się rozwijać dana osoba. Potem pozostaje przeglądanie ofert pracy, a następnie stworzenie dobrego CV. Aby taki dokument był przekonujący, musi zawierać opis konkretnych umiejętności odpowiadających wymaganiom potencjalnego pracodawcy. Równie istotne jest to, jak wygląda dobre CV – powinno być przejrzyste i schludne.

dobre CV, czyli życiorys dostosowany do konkretnej oferty pracy

Jeśli chodzi o dobre CV, wzór takiego dokumentu nie istnieje. Co prawda każdy życiorys musi składać się z tych samych sekcji (w tym danych osobowych czy opisu wykształcenia, doświadczenia, umiejętności i zainteresowań), jednak ich treść powinna być dostosowana do konkretnej oferty zatrudnienia. Dlatego też, zastanawiając się, jak napisać dobre CV do pracy, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, gdzie chce się przesłać dokumenty aplikacyjne.

 W ofertach pracy znajdują się zazwyczaj wszystkie podstawowe wymagania, które musi spełnić kandydat, aby otrzymać zatrudnienie. Należy więc uważnie czytać ogłoszenia i wyłuskać z nich kluczowe informacje. Przydatna jest też umiejętność właściwego opisania posiadanych kompetencji i dostosowania ich do oczekiwań konkretnego pracodawcy. Stworzenie takiego spersonalizowanego dokumentu stanowi bowiem klucz do tego, jak napisać bardzo dobre CV i otrzymać propozycję pracy.

jak stworzyć dobre CV? Ważne elementy dokumentu

Co powinno zawierać dobre CV? Dobrze, aby dokument zaczynał się od podsumowania zawodowego. Ta sekcja jest pomijana przez wielu kandydatów, co stanowi duży błąd. Na samej górze życiorysu warto więc zamieścić kilka krótkich zdań, których celem jest ogólna prezentacja – opis doświadczenia zawodowego, najważniejszych osiągnięć i obszaru, w którym aplikująca osoba chce się rozwijać. W dobrym CV podsumowanie zawodowe musi  być zwięzłe – nie powinno zajmować więcej niż 3–4 linijki tekstu.

Przykład dobrego CV to także dokument zawierający odpowiednio ujęte doświadczenie zawodowe. Liczy się konkretny opis obowiązków i sukcesów na poprzednich stanowiskach. Jeżeli to możliwe, należy użyć danych mierzalnych, a więc liczb i procentów (np. „zwiększenie sprzedaży firmy o 15%”). Taki zabieg sprawi, że życiorys będzie wyglądał o wiele bardziej przekonująco.

Bardzo dobre CV to także sprecyzowane kompetencje. Ponownie, warto opisać je konkretnie. Przykładowo, zamiast zamieszczać informację o biegłej znajomości języka angielskiego, lepiej zastosować sformułowanie „znajomość języka angielskiego na poziomie C2”. Dodatkowo, jeżeli posiada się certyfikat czy szkolenie potwierdzające daną  umiejętność, należy o nim wspomnieć.

Ważny jest też opis umiejętności miękkich, takich jak np. samodzielność czy zaangażowanie. Dobre cechy do CV powinny być jednak poparte odpowiednimi przykładami z życia zawodowego.

jak wygląda dobre CV?

Jak przygotować dobre CV, aby przyciągnęło uwagę rekrutera? Oprócz właściwej treści warto zwrócić uwagę na wizualną stronę dokumentu. Przede wszystkim, życiorys powinien zmieścić się na jednej kartce  A4. Oprócz tego dobre CV musi być przejrzyste, czytelne i poprawne językowo. Należy więc zadbać o ujednolicenie czcionki i podzielenie pisma na odpowiednie sekcje, oddzielone takimi samymi odstępami, a także sprawdzić, czy w dokumencie nie ma żadnych literówek i błędów ortograficznych. Warto także dodać profesjonalne zdjęcie – dzięki niemu, kandydat sprawi wrażenie osoby kompetentnej i godnej zaufania.