CV ucznia powinno zostać napisane według takiego samego schematu, co życiorys zawodowy starszego pracownika. Nastolatki mogą mieć jednak pewne problemy z jego wypełnieniem. Starając się o pierwszą pracę w życiu, często nie wiedzą, co wpisać w sekcji „doświadczenie”. Zamiast pozostawiać ją bez wypełnienia, powinni jednak zastanowić się nad swoimi atutami i podkreślić je we właściwy sposób.

CV ucznia – w jakim wieku można dostarczyć je pracodawcy?

Pierwsze CV ucznia często pisze się w szkole – taki próbny życiorys pozwala zapoznać się ze specyfiką samego dokumentu. Młode osoby, które realnie chcą rozpocząć pracę, również muszą je przygotować. Według przepisów, zatrudnienie można podjąć nawet wtedy, gdy nie ukończyło się jeszcze 18. roku życia. W takiej sytuacji mówi się o pracownikach młodocianych – są nimi osoby w wieku 15–18 lat.

Przykładowe CV ucznia – co powinien zawierać dokument?

Rekruterzy nie oczekują, że CV nastolatków będzie wyjątkowo bogate. Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego, co dla wielu pracodawców jest oczywiste. Nie oznacza to jednak, że CV ucznia technikum czy liceum musi być nudne. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby odpowiadało standardom tego typu dokumentów. W tym celu należy podzielić je na odpowiednie sekcje, a następnie uzupełnić potrzebnymi informacjami. Oczywiście CV dla licealisty czy ucznia innej szkoły, który posiada wcześniejsze, nawet minimalne doświadczenie zawodowe, jest łatwiejsze do napisania. Mimo to osoby, które nigdy nie pracowały, również mogą stworzyć atrakcyjny życiorys.

Przykładowe CV dla ucznia musi mieć odpowiednią strukturę. Ważne, aby wyeksponować w nim takie elementy, jak:

  • Dane osobowe – imię, nazwisko, data urodzenia, adres mailowy i numer telefonu.
  • Cele zawodowe – ta część CV ucznia dotyczy krótkiego opisu jego doświadczeń, umiejętności i planów na przyszłość. Warto w niej podkreślić chęć rozwoju i otwartość na naukę nowych rzeczy.
  • Wykształcenie – nazwa szkoły, do której obecnie się uczęszcza, lata nauki oraz profil konkretnej klasy. Jeżeli dana osoba ma jakieś osiągnięcia związane z edukacją (np. wygranie konkursu lub olimpiady), również powinna o tym wspomnieć.
  • Doświadczenie – osoby, które wcześniej pracowały, powinny wpisać tu nazwę firmy, w jakiej były zatrudnione, pełnione w niej stanowisko oraz podać, kiedy dla niej pracowały. CV dla ucznia bez doświadczenia zawodowego również nie musi być w tym miejscu puste. W tej sekcji można odwołać się m.in. do uczestnictwa w wolontariacie, praktykach lub działalności w organizacji non profit. Oprócz tego, warto wspomnieć o dodatkowej aktywności szkolnej, np. przygotowywaniu gazetek, organizowaniu wydarzeń lub członkostwie w samorządzie uczniowskim. Uwagę rekrutera może także przykuć, np. pisanie bloga, a także praca w domu lub pomoc sąsiedzka.
  • Umiejętności – CV ucznia powinno skupiać się nie tylko na kompetencjach twardych, lecz także miękkich. W tym miejscu należy podkreślić swoje najlepsze cechy, np. kreatywność, chęć rozwoju, dyspozycyjność, obowiązkowość czy samodzielność.
  • Zainteresowania – najlepiej, aby były związane z pracą, o którą stara się dana osoba. Ważne również, aby były możliwie konkretne – ogólniki w CV ucznia raczej nie przyciągną uwagi rekrutera.

 

Oprócz podstawowych danych, warto też dodać swoje zdjęcie. Mimo że nie jest ono obowiązkowe, może zwiększyć wiarygodność życiorysu.

O czym warto pamiętać, tworząc CV ucznia?

CV nastolatków powinno skupiać się nie tylko na merytoryce, lecz także na sposobie zaprezentowania informacji. Życiorys musi być więc estetyczny, przejrzysty i czytelny. Dzięki temu rekruter od razu zwróci na niego uwagę i chętniej zapozna się z jego treścią.

Uczniowie nie mogą też zapomnieć o umieszczeniu klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. Bez tej krótkiej adnotacji pracodawca nie będzie mógł wziąć pod uwagę ich życiorysu. Odpowiedni dopisek należy umieścić w stopce CV ucznia.