Życiorys zawodowy to najważniejszy dokument, jaki należy dostarczyć potencjalnemu pracodawcy, starając się o zdobycie posady w jego firmie. Aplikując do międzynarodowych przedsiębiorstw, często trzeba napisać CV po angielsku. Warto więc wiedzieć, na co zwrócić uwagę podczas tworzenia takiego pisma.

Wiele osób, które myślą o karierze w międzynarodowym środowisku, zastanawia się, jak napisać CV po angielsku. Przygotowanie tego dokumentu nie jest skomplikowane, jednak należy jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Pewne elementy życiorysu zawodowego po angielsku różnią się bowiem od tych pojawiających się u jego polskiego odpowiednika.

CV po angielsku: wzór dokumentu.

Angielskie CV bywa czasami określane jako resume. W rzeczywistości jednak to są dwa różne dokumenty. Warto więc pamiętać, że CV wysyła się w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii – stanowi ono klasyczny życiorys zawodowy. Resume natomiast stosuje się w USA i Kanadzie – to jedynie krótki opis zawierający najważniejsze umiejętności i doświadczenia kandydata do pracy. Nie musi być chronologiczny.

Wzór CV po angielsku na pierwszy rzut oka przypomina polski życiorys zawodowy. Dokument powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata (Personal data);
 • podsumowanie zawodowe (Profile/About me/Professional Summary);
 • opis dotychczasowych doświadczeń zawodowych (Work experience);
 • informacje na temat wykształcenia (Education);
 • listę kluczowych umiejętności (Key skills).

Należy jednak pamiętać, że w CV w języku angielskim niektóre informacje nie powinny się znaleźć. Dotyczy to danych osobowych – przyjęło się, że w dokumencie nie podaje się płci, daty i miejsca urodzenia ani stanu cywilnego. Dzięki temu nie dochodzi do dyskryminacji, a wszyscy kandydaci są oceniani wyłącznie przez pryzmat swoich umiejętności i doświadczenia. Z tego względu CV po angielsku nie powinno też zawierać zdjęcia – taka zasada obowiązuje w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie i USA.

Jak napisać CV po angielsku? Przykładowe zwroty.

Pisanie CV po angielsku wymaga znajomości odpowiednich zwrotów. W przypadku sekcji opisującej wykształcenie warto wiedzieć, że istnieje rozróżnienie na studia humanistyczne oraz ścisłe. Przydatne słownictwo w tym zakresie to:

 • Bachelor – licencjat;
 • Master – magister;
 • Master of Arts – magister nauk humanistycznych;
 • Master of Science – magister nauk ścisłych;
 • Engineer – inżynier.

Najważniejszym elementem CV po angielsku jest oczywiście doświadczenie zawodowe. Jeżeli aplikuje się do pracy za granicą, jednak wcześniej pracowało się wyłącznie w firmach na terenie Polski, wymieniając ich nazwy, przy każdej warto w nawiasie dodać krótką adnotację informująca o tym, czym zajmuje się dane przedsiębiorstwo. Opisując swoją dotychczasową pracę, należy też stosować odpowiednie zwroty. Przykładowe CV po angielsku może zawierać takie sformułowania jak:

 • collaborated with… – współpracowałem z…
 • was responsible for… – byłem odpowiedzialny za…
 • created… – stworzyłem…
 • assisted with… – pomagałem w…
 • resolved issues with… – rozwiązałem problemy z…
 • improved… – poprawiłem…

Przygotowując CV w języku angielskim, w sekcji dotyczącej edukacji i doświadczenia należy też pamiętać o poprawnym zapisie daty. Określa się wyłącznie miesiąc oraz rok – wszystko przy pomocy cyfr arabskich. Przykładowa data to 10/2020. Opcjonalnie, można ją zapisać jako October 2020.

Jakie umiejętności w CV po angielsku warto wymienić?

Wielu rekruterów zwraca uwagę na sekcję umiejętności w CV po angielsku. Warto znać zwroty, którymi można określić najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy kompetencje. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • excellent communications skills – doskonałe umiejętności komunikacyjne;
 • fluency in both written and spoken English – biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie;
 • strong presentation skills – doskonała umiejętność prezentacji;
 • driving licence, B cat. – prawo jazdy kat. B;
 • critical thinking – krytyczne myślenie;
 • problem solving – rozwiązywanie problemów;
 • teamwork – praca zespołowa;
 • organizational skills – umiejętności organizacyjne.

Należy pamiętać, że to jedynie przykłady ważnych umiejętności. Tworząc CV po angielsku trzeba dopasować jego treść do oferty pracy, na którą się aplikuje.