Życiorys zawodowy to najważniejszy dokument, jaki należy dostarczyć potencjalnemu pracodawcy, starając się o zdobycie posady w jego firmie. Aplikując do międzynarodowych przedsiębiorstw, często trzeba napisać CV po angielsku. Warto więc wiedzieć, na co zwrócić uwagę podczas tworzenia takiego pisma.

Wiele osób, które myślą o karierze w międzynarodowym środowisku, zastanawia się, jak napisać CV po angielsku. Przygotowanie tego dokumentu nie jest skomplikowane, jednak należy jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Pewne elementy życiorysu zawodowego po angielsku różnią się bowiem od tych pojawiających się u jego polskiego odpowiednika.

CV po angielsku: wzór dokumentu

Angielskie CV bywa czasami określane jako resume. W rzeczywistości jednak to są dwa różne dokumenty. Warto więc pamiętać, że CV wysyła się w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii – stanowi ono klasyczny życiorys zawodowy. Resume natomiast stosuje się w USA i Kanadzie – to jedynie krótki opis zawierający najważniejsze umiejętności i doświadczenia kandydata do pracy. Nie musi być chronologiczny.

Wzór CV po angielsku na pierwszy rzut oka przypomina polski życiorys zawodowy. Dokument powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata (Personal data);
 • podsumowanie zawodowe (Profile/About me/Professional Summary);
 • opis dotychczasowych doświadczeń zawodowych (Work experience);
 • informacje na temat wykształcenia (Education);
 • listę kluczowych umiejętności (Key skills).

Należy jednak pamiętać, że w CV w języku angielskim niektóre informacje nie powinny się znaleźć. Dotyczy to danych osobowych – przyjęło się, że w dokumencie nie podaje się płci, daty i miejsca urodzenia ani stanu cywilnego. Dzięki temu nie dochodzi do dyskryminacji, a wszyscy kandydaci są oceniani wyłącznie przez pryzmat swoich umiejętności i doświadczenia. Z tego względu CV po angielsku nie powinno też zawierać zdjęcia – taka zasada obowiązuje w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie i USA.

Mamy dla Ciebie pracę

Szukasz pracy, w której wykorzystasz swoje zdolności językowe? W Randstad codziennie szukamy takich talentów jak Ty! Sprawdź nasze oferty pracy i znajdź swoje wymarzone stanowisko.

znajdź pracę

Jak napisać CV po angielsku? Przykładowe zwroty

Pisanie CV po angielsku wymaga znajomości odpowiednich zwrotów. W przypadku sekcji opisującej wykształcenie warto wiedzieć, że istnieje rozróżnienie na studia humanistyczne oraz ścisłe. Przydatne słownictwo w tym zakresie to:

 • Bachelor – licencjat;
 • Master – magister;
 • Master of Arts – magister nauk humanistycznych;
 • Master of Science – magister nauk ścisłych;
 • Engineer – inżynier.

Najważniejszym elementem CV po angielsku jest oczywiście doświadczenie zawodowe. Jeżeli aplikuje się do pracy za granicą, jednak wcześniej pracowało się wyłącznie w firmach na terenie Polski, wymieniając ich nazwy, przy każdej warto w nawiasie dodać krótką adnotację informująca o tym, czym zajmuje się dane przedsiębiorstwo. Opisując swoją dotychczasową pracę, należy też stosować odpowiednie zwroty. Przykładowe CV po angielsku może zawierać takie sformułowania jak:

 • collaborated with… – współpracowałem z…
 • was responsible for… – byłem odpowiedzialny za…
 • created… – stworzyłem…
 • assisted with… – pomagałem w…
 • resolved issues with… – rozwiązałem problemy z…
 • improved… – poprawiłem…

Przygotowując CV w języku angielskim, w sekcji dotyczącej edukacji i doświadczenia należy też pamiętać o poprawnym zapisie daty. Określa się wyłącznie miesiąc oraz rok – wszystko przy pomocy cyfr arabskich. Przykładowa data to 10/2020. Opcjonalnie, można ją zapisać jako October 2020.

Jakie umiejętności w CV po angielsku warto wymienić?

Wielu rekruterów zwraca uwagę na sekcję umiejętności w CV po angielsku. Warto znać zwroty, którymi można określić najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy kompetencje. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • excellent communications skills – doskonałe umiejętności komunikacyjne;
 • fluency in both written and spoken English – biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie;
 • strong presentation skills – doskonała umiejętność prezentacji;
 • driving licence, B cat. – prawo jazdy kat. B;
 • critical thinking – krytyczne myślenie;
 • problem solving – rozwiązywanie problemów;
 • teamwork – praca zespołowa;
 • organizational skills – umiejętności organizacyjne.

Należy pamiętać, że to jedynie przykłady ważnych umiejętności. Tworząc CV po angielsku trzeba dopasować jego treść do oferty pracy, na którą się aplikuje.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę