„Jeśli szukasz pracy w Niemczech, to napisz CV po niemiecku” – czasem łatwiej powiedzieć niż zrobić. Nawet przy perfekcyjnej znajomości języka obcego, osoby, które pierwszy raz przygotowują taki dokument, mogą mieć pewne problemy z jego właściwym wypełnieniem. Wystarczy jednak skorzystać z kilku przydatnych wskazówek, które ułatwią pisanie CV po niemiecku. Dzięki nim możliwe jest stworzenie profesjonalnego i przyciągającego uwagę życiorysu.

jak napisać CV po niemiecku? Wskazówki

CV po niemiecku to inaczej Lebenslauf – określenie to zawsze należy umieścić na samej górze dokumentu. Takie zatytułowanie życiorysu pokaże pracodawcy, że aplikująca osoba zna zwyczaje panujące w kraju, w którym szuka pracy.

Pozostałe sekcje CV po niemiecku pozornie wydają się podobne do polskiego odpowiednika. Należy więc podać dane osobowe (Persönliche Daten), informacje na temat wykształcenia (Ausbildung), opis doświadczenia zawodowego (Berufliche Erfahrungen), posiadane umiejętności (Kenntnisse), a także umieścić  datę i podpis. Ponadto, w profesjonalnym CV po niemiecku warto osobno wyszczególnić języki obce, którymi się włada (Sprachen).

Co ważne, opisując doświadczenie zawodowe, należy wymienić wszystkich poprzednich pracodawców i zwięźle opisać zakres obowiązków, które wykonywało się w przeszłości. Szczegółowe informacje trzeba również podać w przypadku wykształcenia – w CV po niemiecku dobrze widziane jest zamieszczenie danych na temat ostatecznej średniej ocen uzyskanej na konkretnym etapie edukacji. Dodatkowo nawet jeśli ukończyło się studia, warto podać informacje dotyczące wyników w nauce w liceum.

Pracodawcy w Niemczech przychylnie patrzą też na osoby, które podejmują działalność dodatkową. Jeżeli jest się wolontariuszem lub członkiem jakiejś organizacji, warto o tym wspomnieć w niemieckim CV.

Prawidłowy wzór CV po niemiecku zawiera też profesjonalne zdjęcie. Powinno mieć rozmiar paszportowy i być umieszczone w prawym lub lewym górnym rogu dokumentu.

dane osobowe w CV po niemiecku – wzór

Co ciekawe, każde CV po niemiecku powinno mieć rozbudowaną sekcję dotyczącą danych osobowych. O ile w Polsce wystarczy podać imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, w Niemczech pracodawcy wymagają nieco więcej. Co należy zamieścić w życiorysie?  Dodatkowe elementy CV po niemiecku z tłumaczeniem na polski prezentują się w tym przypadku następująco:

 • Geburtsdatum (data urodzenia),
 • Familienstand (stan cywilny)
 • Mädchenname (nazwisko panieńskie, w przypadku zamężnych kobiet)
 • Geburtsort (miejsce urodzenia)
 • Staatsbürgerschaft (narodowość)
 • Kinder (dane dotyczące posiadania dzieci; informowanie o tym pracodawcy w CV nie jest obowiązkowe, jednak często praktykowane).

CV po niemiecku – zwroty

Pisanie CV po niemiecku wymaga użycia odpowiednich zwrotów. Jeżeli  dokument przygotowuje osoba, która nie zna języka w stopniu zaawansowanym, warto aby poprosiła o pomoc kogoś, kto włada nim perfekcyjnie. Pomoże to w uniknięciu niepożądanych błędów. Dobrze jest też samemu znać kilka podstawowych wyrażeń, które pomogą zrobić dobre wrażenie na pracodawcy. Przykładowe CV po niemiecku może zawierać takie zwroty jak:

 • Arbeitserfahrung bei… – doświadczenie zawodowe w…
 • Ehrenamtliche Tätigkeit bei... – wolontariat w…
 • Meine Verantwortungen umfassten …– zakres moich obowiązków obejmował… (w przypadku opisu poprzednich doświadczeń zawodowych),
 • Grundkenntnisse – podstawowa znajomość,
 • Gute Kenntnisse – dobra znajomość,
 • sehr gute Kenntnisse – bardzo dobra znajomość,
 • Kreativität und Innovationsfähigkeit – kreatywność i innowacyjność,
 • Teamfähigkeit – umiejętność pracy zespołowej,
 • Konfliktfähigkeit – umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • Soziale Kompetenz – kompetencje społeczne,
 • Lernbereitschaft – gotowość do nauki.