Nie wszyscy pracownicy wykonują swoje obowiązki zawodowe w standardowych godzinach pracy, np. między 08.00 a 16.00. Niektórzy muszą też pracować w nocy – regularnie lub tylko okresowo. Może to wynikać z charakteru stanowiska lub potrzeb aktualnie zgłaszanych przez firmę. Pracownikom przysługuje wtedy dodatek za godziny nocne. Na jaką kwotę mogą liczyć?

Wykonywanie obowiązków służbowych w porze nocnej jest uciążliwe. Może być dodatkowo obciążające dla pracowników, dlatego też prawo gwarantuje im pewną rekompensatę. Kodeks pracy wyznacza bowiem, że takim podwładnym przysługuje specjalny dodatek do godzin nocnych, który pracodawca jest zobowiązany wypłacić. Oprócz tego przepisy wyznaczają jego minimalną wysokość oraz to, kto konkretnie może na niego liczyć.

Kiedy i komu przysługuje dodatek za godziny nocne?

Aby dowiedzieć się, komu przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej, najpierw należy zdefiniować, czym jest wykonywanie obowiązków zawodowych w nocy. Stosowne zapisy w tej kwestii można znaleźć w Kodeksie pracy. Dopłata do godzin nocnych dotyczy wyłącznie pracowników, którzy współpracują z daną firmą na mocy umowy o pracę.

Zgodnie z regulacjami pora nocna obejmuje godziny przypadające między 21.00 a 07.00 rano. Warto przy tym zaznaczyć, że pracodawca powinien określić, które 8 godzin w tym przedziale uznawane jest za porę nocną w jego przedsiębiorstwie i zapisać to w wewnątrzzakładowym regulaminie. Jeśli tego nie zrobi, pora nocna będzie obejmowała pełne 10 godzin między 21.00 a 07.00.

zobacz także: jak się definiuje nocne godziny pracy? najważniejsze informacje

Dodatek do godzin nocnych powinien więc być wypłacany wszystkim pracownikom, którzy wypełniają swoje obowiązki w wyznaczonej porze nocnej. Otrzymuje się go za każdą przepracowaną godzinę w tym okresie. Nie ma więc znaczenia, czy pracownik pracuje w nocy przez 8, 4 czy tylko 1 godzinę – w każdej sytuacji przysługuje mu dodatek, który odpowiada czasowi wykonywania pracy.

Na dopłatę do godzin nocnych mogą więc zazwyczaj liczyć określone grupy pracowników. Są to m.in. osoby zatrudnione na produkcji lub na magazynie. Oprócz tego z dodatku do godzin nocnych często korzystają np. kierowcy, ochroniarze, pracownicy ochrony zdrowia, piekarze oraz policjanci.

Warto wiedzieć: Na czym polega elastyczny czas pracy?

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Ile wynosi dodatek do godzin nocnych?

To, ile wynosi dodatek do godzin nocnych, również jest ściśle określone przepisami prawa. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami taka dopłata to minimum 20% minimalnej stawki godzinowej wyznaczonej na dany rok kalendarzowy. Ostateczna wysokość dodatku za pracę w porze nocnej uwarunkowana jest więc aktualną kwotą płacy minimalnej oraz tym, ile pracujących godzin przypada na dany miesiąc.

Warto przy tym zaznaczyć, że przepisy wyznaczają minimalną wysokość dopłaty za godziny nocne. W praktyce dodatek może, choć nie musi, być wyższy – zależy to od decyzji pracodawcy i tego, co postanowił zapisać w tej kwestii w regulaminie wewnątrzzakładowym.

Warto wiedzieć: Premia uznaniowa w umowie o pracę – czym jest i jakie są zasady przyznawania?

Jak obliczyć dodatek nocny w 2022 roku?

Dodatek za godziny nocne można bardzo łatwo obliczyć. Wzór wyliczeń wygląda następująco:

 

pensja minimalna ÷ liczba godzin pracy w danym miesiącu × 20%

 

Najlepiej zaprezentować to na przykładzie. Weźmy więc pod uwagę 2022 rok. Pensja minimalna wyniosła w nim 3010 zł brutto. Kwota ta stanowi podstawę dalszych obliczeń. Teraz wystarczy sprawdzić, ile godzin pracujących jest w każdym miesiącu. W styczniu było ich 152. Równanie wygląda więc następująco: 3010 zł ÷ 152 h × 20% = 3,96 zł. Wynik oznacza kwotę brutto dodatku za godziny nocne za 1 przepracowaną godzinę w styczniu. Analogiczne wyliczenia należy przeprowadzić w kolejnych miesiącach. Tym samym dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych wyniesie:

 • 3,76 zł w lutym;
 • 3,27 zł w marcu;
 • 3,76 zł w kwietniu;
 • 3,58 zł w maju;
 • 3,58 zł w czerwcu;
 • 3,58 zł w lipcu;
 • 3,42 zł w sierpniu;
 • 3,42 zł we wrześniu;
 • 3,58 zł w październiku;
 • 3,76 zł w listopadzie;
 • 3,58 zł w grudniu.

Jeżeli pracodawca wyznaczył dodatek za pracę w nocy w kwocie wyższej niż 20% stawki minimalnej, należy stosownie zmodyfikować obliczenia.

Warto wiedzieć: Nadgodziny w pracy i reguły ich rozliczania.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę