Rośnie liczba polskich pracowników, którzy w ostatnim półroczu zmienili pracodawcę, wzrasta też odsetek tych, którzy mają nowe stanowisko – wynika z najnowszej edycji prowadzonego przez Randstad badania Monitor Rynku Pracy. Odsetek respondentów, którzy w ostatnim półroczu znaleźli nowe zatrudnienie sięga 24%, podczas gdy w poprzednich edycjach badania utrzymywał się w pobliżu 20%. Stanowisko u obecnego pracodawcy zmieniło w ciągu ostatnich 6 miesięcy 19% ankietowanych.

pobierz pełne wyniki badania »

Najczęściej na nową pracę decydują się inżynierowie (43%), robotnicy niewykwalifikowani (36%) oraz mistrzowie i brygadziści (30%). W ostatnim czasie wśród respondentów widzimy też intensywne zmiany w odpowiedziach na pytanie o powody zmiany pracodawcy. Wynagrodzenie w wielu ostatnich edycjach badania pojawiało się na czele, ale wskazywała je z reguły około połowa badanych. Tym razem ten czynnik zyskał 6 p.p. (wzrost do 56%). Jeszcze bardziej dynamiczne zmiany widzimy w przypadku chęci rozwoju zawodowego – taką przyczynę także deklaruje 56% uczestników badania, a jeszcze na początku roku były to 44%. Pracownicy brali też pod uwagę korzystniejszą formę zatrudnienia u nowego pracodawcy. Na znaczeniu traci natomiast niezadowolenie z dotychczasowego miejsca zatrudnienia.

Od początku roku o pół miesiąca skrócił się średni czas poszukiwania nowego zatrudnienia. Wśród osób, które stosunkowo niedawno znalazły nową pracę wyniósł 2 miesiące. Szybciej nowego pracodawcę udaje się znaleźć mężczyznom (1,7 miesiąca) niż kobietom (2,3 miesiąca). Najkrócej poszukują zatrudnienia także osoby w wieku 40-49 lat (1,7 miesiąca), absolwenci wyższych uczelni (1,9 miesiąca), mieszkańcy niewielkich miast (1,7 miesiąca) oraz respondenci z południowych (1,6 miesiąca) i północnych (1,7 miesiąca) regionów Polski.

poziom satysfakcji pracowników rośnie, ale wciąż powoli

Wpływ na decyzję o zmianach w karierze może mieć nie tylko bardziej atrakcyjna oferta potencjalnych pracodawców. Obserwujemy, że wciąż bardzo powoli rośnie poziom satysfakcji zawodowej polskich pracowników. W najnowszym badaniu pozytywnie wypowiada się o nim 3/4 uczestników badania, ale to wzrost na poziomie 1 p.p., chociaż na tle Europy jesteśmy powyżej średniej.

Sytuacja na rynku pracy nie spowodowała jednocześnie żadnego wzrostu w grupie osób, które intensywnie poszukują nowego zatrudnienia – ten odsetek kolejny miesiąc z rzędu sięga około 10%. Wyraźny jest to wzrost w grupie ankietowanych, którzy rozglądają się za ofertami pracy (do 45%). Nowego zatrudnienia aktywnie szukają przede wszystkim pracownicy biurowi i administracyjnie (13%).

odczuwamy większe ryzyko utraty pracy, ale nie boimy się jej poszukiwań

Liczba respondentów, którzy odczuwają ryzyko utraty pracy nieznacznie wzrosła, głównie grupa osób przejawiających dużą obawę (9%). Gdy jednak porównujemy te wyniki z poprzednimi kwartałami, to jest to wartość wyższa o 1-2 p.p. i bliżej nam pod tym względem do europejskiej średniej.

Nawet jeśli obawy nieznacznie rosną, to na pewno nie słabnie optymizm w kwestii szans na znalezienie nowego zatrudnienia. Drugi kwartał z rzędu 88% - rekordowego wyniku w historii badania – sięga respondentów, którzy są przekonani, że w ciągu pół roku znajdą bez problemu jakąkolwiek pracę. O 1 p.p. wzrosła także liczba badanych (69%), którzy zakładają znalezienie pracy co najmniej tak dobrej, jak obecna. Ten optymizm nów stawia nas w czołówce europejskich narodów.

poznaj pełne wyniki badania »

W najnowszej edycji Monitora Rynku Pracy badamy także kwestie rozwoju zawodowego. Respondentów pytaliśmy m.in. to, kto o ten rozwój powinien się troszczyć – pracodawca czy pracownik. Sprawdzaliśmy też co firmy proponują, aby wspierać nasze umiejętności i czy korzystamy z tych propozycji.

W zeszłym roku w innym naszym badaniu – Planach Pracodawców – sprawdziliśmy otwartość polskich firm na zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia. W tej edycji Monitora Rynku Pracy chcieliśmy zweryfikować rzeczywistość i sprawdzić, czy mamy szansę pracować z ludźmi z tej grupy wiekowej i jak ich postrzegamy w środowisku zawodowym.

Kwartał temu, w poprzedniej edycji Monitora Rynku Pracy przyglądaliśmy też ocenie tradycyjnych świadczeń, które pracodawcy proponują pracownikom (m.in. trzynastki, wczasy po gruszą). Tym razem zajęliśmy się grupą nowoczesnych benefitów, wśród nich prywatną opieką zdrowotną, kartami sportowymi i innymi rozwiązaniami.

Szczegółowo 33. edycję badania Monitor Rynku Pracy omawiamy w informacji prasowej »