Z jednej strony nieubłagana demografia i postępujące starzenie się polskiego społeczeństwa, z drugiej – zmiany prawne, które ograniczają liczbę osób aktywnych zawodowo na rynku pracy. To już jest częścią rzeczywistości pracodawców i już rodzi nowe wyzwania, choćby – w połączeniu z niskim poziomem bezrobocia – trudności z pozyskiwaniem kandydatów. Jednym z rozwiązań może być silniejsze zwrócenie się w kierunku grupy pracowników powyżej 50 roku życia.

pobierz pełny raport »

W najnowszej edycji badania „Plany Pracodawców” postanowiliśmy sprawdzić, czy pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z tej grupy wiekowej, czy prowadzą szczególne działania rekrutacyjne i jak postrzegają pracowników powyżej pięćdziesiątki.

U 94% ankietowanych pracodawców osoby po 50 roku życia pracują, ale w różnych firmach ich odsetek znacząco się różni. Zaledwie 1% respondentów deklaruje, że w ich firmie prawie wszyscy zatrudnieni to osoby z tej grupy wiekowej. W 12% przypadków pracownicy 50+ to większość załogi, a w 28% - znaczna grupa. Najliczniejszą grupą respondentów w naszym badaniu stanowią pracodawcy deklarujący, że u nich osoby w wieku powyżej 50 roku życia to mała grupa (31%). W co piątej firmie przedsiębiorcy zatrudniają pojedynczych pracowników (22%). 5% ankietowanych w ogóle nie zatrudnia osób w tym wieku. W firmach, w których pracują osoby powyżej 50 lat, w większości przypadków są to osoby o dłuższym stażu pracy, co najmniej dwuletnim (84%), w 5% przypadków to świeżo zatrudnieni pracownicy.

pracodawcy zatrudniają, ale głównie do prac fizycznych

Co drugi pracodawca deklaruje, że w ciągu ostatnich dwóch lat zatrudnił pracownika po 50 roku życia. Najczęściej do prostych prac fizycznych (44%) lub jako techników i robotników wykwalifikowanych (41%). Co dziesiąty kandydat z tej grupy wiekowej został zatrudniony jako pracownik administracyjny. W 9% przypadków angaż dotyczył stanowisk kierowniczych średniego szczebla, podobnie było w przypadku specjalistów z wyższym wykształceniem.

Warto jednak zauważyć, że w branży budowlanej, która – na tle innych sektorów – w największym stopniu pozyskiwała w ostatnich latach pracowników po pięćdziesiątce, aż w 1/5 firm osoby z tej grupy wiekowej były zatrudnione na stanowiskach menadżerów średniego szczebla.

żadnych szczególnych względów

O ile można się spotkać w Polsce z intensywnymi działaniami rekrutacyjnymi skierowanymi np. do studentów lub nowych absolwentów szkół wyższych, o tyle do osób w wieku powyżej 50 lat żadnych szczególnych działań rekrutacyjnych polscy pracodawcy nie kierują (97%). Tylko 3% ankietowanych wspomina o akcjach, które mają dotrzeć do tej grupy kandydatów. Dlaczego? Dla większości z nich osoby w tym wieku to po prostu doświadczeni fachowcy (35%). 27% przedsiębiorców decyduje się na takie działania ze względu na ulgi i dofinansowania z urzędów pracy, dla co piątego ankietowanego kandydaci z tej grupy są rzetelnymi i stabilnymi pracownikami.

dobrze postrzegani, ale jeszcze nie jako panaceum na brak kandydatów

Brak szczególnego zainteresowania pracodawców osobami 50+ o tyle zaskakuje, że z jednej strony ankietowani przedsiębiorcy dobrze spoglądają na kompetencje i lojalność tej grupy pracowników, z drugiej - na pewno dostrzegają coraz bardziej alarmujące sygnały o trendach demograficznych w Polsce – podkreśla Dagmara Chudzińska-Matysiak, Manager Regionu w Randstad Polska. Do niedawna niemal wszyscy pracodawcy swoje działania rekrutacyjne skupiali głównie na młodych ludziach. Bez otwarcie na różnorodność wiekową pracowników firmy staną przed poważnymi trudnościami: polskie społeczeństwo się starzeje, a więc najmłodszych kandydatów będzie coraz mniej, a – jeśli większość pracodawców nadal w tej grupie szukać będzie pracowników –konkurencja stanie się coraz bardziej zacięta. Dlatego koniecznym wydaje się objęcie swoimi działaniami także pozostałych grup wiekowych oraz budowanie takiej kultury organizacyjnej w firmie, która pozwoli tworzyć platformę współpracy dla osób z różnych grup demograficznych – dodaje Dagmara Chudzińska-Matysiak.

Badania Randstad pokazują, że choć w wielu firmach jeszcze daleko do wprowadzenia wspomnianych rozwiązań, to jednak przedsiębiorcy dostrzegają potencjalne korzyści. Dla 76% respondentów osoby w wieku 50+ chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z młodszymi pracownikami. 47% ankietowanych mówi, że zależy im na zatrudnieniu pracowników po pięćdziesiątce, bo są bardziej lojalni niż inne grupy wiekowe. Jednocześnie na razie zaledwie 36% badanych uważa, że ich firmy muszą szukać pracowników w tej grupie wiekowej, ponieważ na rynku jest coraz mniej kandydatów w młodszych grupach. 28% respondentów deklaruje, że firmom w ich branżach łatwiej zatrudnić jest osobę po 50 roku życia niż młodszą.

pobierz pełny raport »

W najnowszej edycji badania Plany Pracodawców pytaliśmy przedsiębiorców nie tylko o zatrudnienie osób 50+, ale także o zmiany w przepisach o wieku emerytalnym. W raporcie znaleźć można też odpowiedź na pytania, czy firmy zamierzają zwiększać zatrudnienia i czy pracownicy mogą spodziewać podwyżek. Szczegóły znaleźć można w naszej informacji prasowej »