Praca jako rekruter jest wymagająca i odpowiedzialna. Osoba pełniąca takie stanowisko staje przed wieloma zadaniami, a także musi być przygotowana na podejmowanie nowych wyzwań. Zatrudnienie w tej branży wymaga więc nie tylko zestawu odpowiednich kompetencji, ale i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Czym zajmuje się rekruter? Praca w branży HR i jej tajniki

Opis stanowiska rekrutera jest dość złożony. Osoba wykonująca ten zawód zatrudniona jest w branży HR, czyli Human Resources, która dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi. Do jej zadań należą więc kwestie związane z polityką kadrową danej firmy.

Najważniejszym obowiązkiem rekrutera jest sprawowanie pieczy nad całokształtem procesu rekrutacyjnego. Składają się na niego takie elementy, jak  tworzenie ogłoszeń o pracę na konkretnym stanowisku i ich publikacja (np. w Internecie lub w prasie), przyjmowanie, weryfikacja i selekcja CV zgłaszających się pracowników, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami,  a także niekiedy przygotowywanie dodatkowych testów kompetencyjnych i psychologicznych. Co ważne, współczesny rekruter często nie ogranicza się do biernego poszukiwania kandydatów do pracy, tylko działa aktywnie. W tym celu korzysta najczęściej z Internetu i dedykowanych portali społecznościowo-biznesowych.

Rekruter staje także przed innymi wyzwaniami. Do jego obowiązków należy często sporządzenie całej strategii rekrutacyjnej przedsiębiorstwa, a więc stworzenie zasad i procedur dotyczących rekrutacji wewnętrznej (pozyskiwanie pracowników w ramach danej firmy) i zewnętrznej (pozyskiwanie pracowników z zewnątrz), a także opracowanie profilu idealnego kandydata na dane stanowisko. Oprócz tego osoba wykonująca tę profesję odpowiada za tworzenie baz danych oraz przygotowywanie sprawozdań, raportów i rekomendacji. Praca rekrutera wymaga też od niego aktywnego udziału w różnego typu wydarzeniach branżowych, zwłaszcza w targach pracy. 

Jak zostać rekruterem?

Praca jako rekruter jest bardzo wymagająca, dlatego, aby ją wykonywać, należy odznaczać się szeregiem określonych kompetencji. Jeśli chodzi o wykształcenie, przedsiębiorstwa często nie mają jednak określonych oczekiwań. Mimo to mile widziane są przede wszystkim osoby, które legitymują się dyplomem studiów wyższych na takich kierunkach, jak psychologia, socjologia, marketing i zarządzanie czy ekonomia.

Najważniejsze są jednak konkretna wiedza i kompetencje. Wśród nich znajdują się m.in. znajomość technik wyszukiwania i metod oceniania kandydatów, znajomość branży, w której działa dana firma (w tym związanej z nią specjalistycznej terminologii), świadomość obecnej sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy, a także zdolności sprzedażowe. Dobry rekruter ma też świetną intuicję i wyróżnia się takimi cechami jak komunikatywność, kreatywność, otwartość i odporność na stresujące sytuacje. Powinien również odznaczać się umiejętnością obsługi komputera i znajomością języków obcych (najczęściej angielskiego).

Specjalista ds. rekrutacji musi też wykazywać się chęcią rozwoju i ciągłej nauki. W toku swojej pracy powinien więc podejmować się udziału w branżowych kursach. Szkolenia dla rekruterów pomogą mu w doskonaleniu posiadanych kompetencji, a także zdobywaniu nowych kwalifikacji.

Rekruter – zarobki na stanowisku

Zarobki rekrutera uzależnione są od jego stażu pracy i umiejętności, a także wielkości i lokalizacji firmy, w której jest zatrudniony. Średnie wynagrodzenie początkującego pracownika wynosi około 2800 zł netto, natomiast doświadczonego specjalisty ds. rekrutacji – ponad 4000 zł netto.