W ostatnich latach w sferze biznesu pojawiło się wiele nowych zawodów. Jednym z nich jest stanowisko facylitatora, czyli osoby zajmującej się procesami grupowymi w zespole. Przedstawiamy zawód facylitatora, opisujemy jego obowiązki oraz podajemy możliwe zarobki. 

Facylitacja (ang. facilitation) jest pojęciem, które można rozumieć jako „ułatwienie”. W kontekście biznesowym facylitacja to wszechstronne wspieranie i ułatwianie procesu organizacyjnego, a także zachęcanie uczestników do rozwoju i komunikacji. 

Facylitator – kto to jest?

Facylitator to osoba, która uczestniczy w spotkaniach zespołowych w danej firmie, jednak bierze w nich bierny, a nie aktywny udział. Monitoruje więc przebieg spotkań, sprawdza, jak bardzo efektywna jest komunikacja i stara się ułatwić uczestnikom wszystkie procesy organizacyjne. Facylitator nie wyręcza jednak zespołu ani nie pomaga, wręczając gotowe rozwiązania. Jego rola jest więc znacznie bardziej psychologiczna, a nie merytoryczna. Dodatkowo obecność takiej osoby zwykle podnosi wydajność grupy, ponieważ jej członkowie wiedzą o tym, że są obserwowani. W sytuacji poważnych konfliktów lub kłótni facylitator może interweniować i przywrócić porządek w zespole. 

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

Obowiązki facylitatora

Facylitator może mieć w zespole różne funkcje i obowiązki, a wszystko zależy od stylu pracy oraz wymagań ze strony pracodawcy. Do najważniejszych ról facylitatora można zaliczyć następujące:

  • inicjator, opiekun – dba o grupę, motywuje ją do pracy, wspiera;
  • przewodnik – stara się pomóc grupie w znalezieniu celu, odkryciu kolejnych kroków i odpowiednich działań;
  • aktywny obserwator – patrzy, jak radzi sobie zespół, zapisuje swoje wnioski;
  • dopytujący obserwator – przygląda się dyskusji, zadaje pytania, porównuje pojawiające się komentarze. 

Facylitator ma zwykle kilka głównych obowiązków, wśród których można wymienić:

  • przygotowanie do pracy na podstawie rozmów z klientem, czyli daną firmą – kluczowe znaczenie ma tu rozpoznawanie potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa;
  • realizacja warsztatu z rówieśnikami, obserwowanie ich i analizowanie zachowań;
  • stworzenie raportu, dokonanie ewaluacji i wprowadzenie w firmie pewnych zmian dotyczących np. komunikacji w zespole. 

przeczytaj też: model harwardzki jako skuteczna metoda zarządzania zasobami ludzkimi

Warto zaznaczyć, że facylitator zwykle powinien mieć kilka kluczowych cech, takich jak empatia, zaangażowanie, otwarcie na innych, umiejętność słuchania i chęć pomocy innym ludziom. Rolą facylitatora jest przede wszystkim pomoc danemu zespołowi, dlatego w takiej pracy konieczna będzie koncentracja na potrzebach innych ludzi, a nie na sobie. Do pracy na tym stanowisku dobrze nadają się psychologowie, socjologowie oraz osoby zajmujące się na co dzień coachingiem lub działalnością związaną z zasobami ludzkimi. 

Zarobki w zawodzie 

Wynagrodzenie facylitatora jest trudne do określenia, ponieważ to zupełnie nowy zawód. Można uznać, że zarobki zależą od miejsca pracy, doświadczenia oraz liczby klientów. Facylitator może być zatrudniony w firmie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Najczęściej wybierane jest to ostatnie rozwiązanie. W takim wypadku wynagrodzenie zależy od konkretnej liczby klientów oraz stawek. W zależności od tego, do ilu firm dotrze facylitator, jego zarobki mogą wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W Stanach Zjednoczonych osoba na takim stanowisku zarabia zwykle od 25 do 45 tysięcy dolarów brutto rocznie, co daje średnio około 11 tysięcy złotych miesięcznie. W Polsce wynagrodzenia w tym zawodzie są jednak znacznie niższe. Warto dodać, że facylitator może dodatkowo pracować jako coach lub terapeuta i prowadzić w tym celu jedną działalność gospodarczą.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę