kto to jest lakiernik?

 

Zawód lakiernika nie jest współcześnie szczególnie popularny. Jednocześnie wykonujące go osoby są bardzo pożądane na rynku pracy. Poszukuje ich wiele firm świadczących usługi z zakresu lakiernictwa i blacharstwa. Warto więc rozważyć tę ścieżkę kariery, ponieważ zapewnia ona stabilność zatrudnienia. Droga do zdobycia kwalifikacji pozwalających na wykonywanie tej profesji rozpoczyna się zazwyczaj na poziomie szkoły branżowej, choć nie jest to jedyne rozwiązanie. Warto więc dowiedzieć się, jak zostać lakiernikiem i czym wyróżnia się jego codzienna praca.

Lakiernik to jeden z zawodów usługowo-rzemieślniczych. Wykonujące go osoby czasami nazywa się też rzemieślnikami-artystami, ponieważ dziedzina, którą się zajmują, wymaga nie tylko konkretnych kompetencji twardych oraz wiedzy technologicznej, lecz także zdolności manualnych i wyczucia estetyki.

Kim zatem jest lakiernik? Najogólniej mówiąc, to specjalista, który nanosi powłoki lakiernicze (farby lub lakiery) na uprzednio odpowiednio przygotowane do tego procesu powierzchnie. Do jego zadań należy m.in. wybór stosownych materiałów o charakterze lakierniczym odpowiadających potrzebom danego zlecenia. Może też zajmować się renowacją różnorodnych lakierowanych powierzchni.

W pracy lakiernika bardzo istotna jest precyzja i kolejność działań. Wszystkie procesy muszą być wykonywane w stosownych sekwencjach zgodnie z przyjętymi schematami. Wymaga to oczywiście szerokiej wiedzy dotyczącej technologii, lakierowanych części, różnorodnych powierzchni czy wreszcie materiałów wykorzystywanych w lakiernictwie.

aktualne oferty pracy
1

popularne rodzaje lakierników

Należy wiedzieć, że lakiernik to ogólna nazwa (zawód ten oznaczony jest kodem 713201), pod którą mogą kryć się różne profesje skoncentrowane na jednym obszarze specjalizacji. Najbardziej znanym zawodem jest oczywiście lakiernik samochodowy (kod 713203). Osoba zatrudniona na takim stanowisku zajmuje się przede wszystkim nakładaniem powłok lakierniczych na niemetalowe lub wykonane z metalu części znajdujące się w samochodach. W przypadku tej profesji niektórzy specjaliści poszerzają zakres swoich usług o zadania z innej dziedziny. To popularne rozwiązanie. Takim „łączonym” zawodem jest wówczas lakiernik-blacharz, który odpowiada m.in. za bardziej ogólne naprawy karoserii i obróbkę elementów z blachy.

Ciekawym zawodem jest też lakiernik proszkowy (kod 713202). Jego przedstawiciele specjalizują się w konkretnej metodzie lakierowania. Zgodnie z nazwą profesji to lakierowanie proszkowe, znane inaczej jako malowanie na sucho. Co ważne, lakiernik proszkowy również może zajmować się samochodami.

Istnieją też inne zawody powiązane z lakiernictwem. Wśród nich można wymienić m.in. lakiernika tworzyw sztucznych (kod 713204) oraz wyrobów drewnianych (np. mebli; kod 713205). Nie brakuje również fachowców specjalizujących się w lakierowaniu elementów samolotów oraz konstrukcji i wyrobów wykonanych z metalu.

2

jakie obowiązki ma lakiernik?

Zakres obowiązków lakiernika może być zróżnicowany. Wiele zależy od konkretnej specjalizacji, a także miejsca zatrudnienia. Wpływ na codzienne zadania zawodowe ma także poziom zaawansowania danej osoby. W przypadku początkujących pracowników, którzy wciąż się uczą, mogą być mniej złożone i kompleksowe.

Da się jednak wymienić szereg zadań, z którymi w codziennej pracy mierzy się większość tego typu fachowców. Na czym polega praca jako lakiernik? Do głównych obowiązków zawodowych należą m.in.:

  • ocena powierzchni pod kątem stopnia jej uszkodzenia;
  • przygotowywanie powierzchni, które mają zostać pokryte materiałami lakierniczymi (np. usuwanie starego lakieru czy zanieczyszczeń, odtłuszczanie, odrdzewianie itp.);
  • montowanie i demontowanie elementów, które poddaje się lakierowaniu;
  • zabezpieczanie powierzchni, których nie poddaje się lakierowaniu;
  • dobór stosownych materiałów, maszyn i narzędzi lakierniczych oraz odpowiednich procesów technologicznych;
  • całokształt czynności związanych z nakładaniem powłok lakierniczych (m.in. nakładanie powłok ochronnych i dekoracyjnych, suszenie, utwardzanie, polerowanie);
  • kontrola jakości pracy i nałożonych powłok;
  • przestrzeganie kluczowych zasad BHP.
     

Jak widać, zakres obowiązków lakiernika jest szeroki. Poszczególne zadania wymagają konkretnych umiejętności twardych.

Warto wiedzieć: Szkolenie BHP – jak wygląda i kiedy trzeba je odbyć?

3

jak wygląda praca jako lakiernik?

To, jak wygląda codzienna praca jako lakiernik, zależy oczywiście od specyfiki firmy, w której jest się zatrudnionym. Nieco inne warunki mogą panować w małych warsztatach, a inne w dużych przedsiębiorstwach i fabrykach. W tym pierwszym przypadku praca jako lakiernik ma najczęściej indywidualny charakter. Pracownik samodzielnie wykonuje obowiązki związane z przygotowywaniem powierzchni i nakładaniem powłok lakierniczych. W dużych fabrykach z kolei może być częścią większego zespołu – wówczas przełożeni oddelegowują go do konkretnych zadań. Mogą one ograniczać się tylko do pewnej części procesu lakierowania. Dodatkowo w dużych przedsiębiorstwach coraz większe znaczenie mają automaty, które wykonują część obowiązków za pracowników.

Obowiązki zawodowe lakiernika wykonuje się w budynku. Praca odbywa się w warsztatach lub halach wyposażonych w odpowiednią wentylację. Konkretnym miejscem świadczenia obowiązków często jest też specjalna kabina lakiernicza. Taka komora musi odpowiadać wytycznym wynikającym z norm ekologicznych oraz BHP.

Warto pamiętać, że zawód lakiernika wiąże się z pracą stojącą. Nie wymaga wyjazdów poza miejsce zatrudnienia. Należy podkreślić, że podczas codziennych obowiązków pracownik posługuje się nie tylko farbami i lakierami, lecz także odpowiednimi narzędziami. Ich rodzaj zależy od konkretnej specjalizacji. Najczęściej są to jednak m.in. narzędzia do szlifowania i polerowania, stojaki lakiernicze, mieszalniki, narzędzia aplikacyjne (tzw. pistolety lakiernicze), mierniki oraz kompresory. Lakiernik proszkowy obsługuje także specjalny piec, w którym wypala się lakierowane detale.

4

BHP w pracy jako lakiernik

Lakiernik musi zwracać szczególną uwagę na kwestie dotyczące BHP. Zawód ten to praca w szczególnych warunkach. Pracownicy cały czas stykają się bowiem m.in. z lakierami, farbami, rozpuszczalnikami czy pyłami przemysłowymi, które mogą potencjalnie zaszkodzić ich zdrowiu. Zarówno proszkowy, samochodowy, jak i innego rodzaju lakiernik powinien być wyposażony w stosowną odzież ochronną. Musi zapewnić ją pracodawca. Kluczowa jest też specjalistyczna maska, która chroni drogi oddechowe przed przedostawaniem się do nich niepożądanych substancji.

Lakiernik musi zostać odpowiednio przeszkolony z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej. Pracodawca powinien również poinformować go o potencjalnych zagrożeniach charakterystycznych dla wykonywanego zawodu.

5

warunki zatrudnienia w zawodzie lakiernika

Pracując jako lakiernik-blacharz, lakiernik samochodowy, proszkowy lub innego typu, można liczyć na stabilne zatrudnienie. To jedna z niewątpliwych zalet wykonywania tego zawodu, ponieważ pracodawcy najczęściej oferują umowę o pracę. Gwarantuje to wszystkie przywileje pracownicze, m.in. prawo do płatnego urlopu oraz wyznaczony przepisami okres wypowiedzenia.

W warsztatach i mniejszych firmach lakiernicy pracują zazwyczaj w systemie jednozmianowym. Godziny wykonywania obowiązków są stałe i przypadają najczęściej na okres między 8.00 a 16.00 lub 9.00 a 17.00. W tym zawodzie są możliwe nadgodziny.

W większych firmach lakiernik musi przygotować się na ewentualność wykonywania zadań zawodowych w trybie dwu- lub trzyzmianowym. Zdarzają się więc również nocne godziny pracy. Są one jednak dodatkowo płatne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konkretna organizacja pracy lakiernika zależy oczywiście od ustaleń i potrzeb danego przedsiębiorstwa.

6

w jakich firmach może pracować lakiernik?

Osoby wykonujące zawód lakiernika nie powinny mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Przedstawiciele tej profesji są bardzo pożądani na rynku pracy. Co więcej, pozyskanie dobrego lakiernika nie należy do łatwych zadań, dlatego pracownicy mający odpowiednią wiedzę i przynajmniej minimalne doświadczenie z dużym prawdopodobieństwem znajdą satysfakcjonujące zatrudnienie.

Lakiernik, w zależności od specjalizacji, ma możliwość podjęcia pracy w wielu różnych przedsiębiorstwach. Lakiernik-blacharz samochodowy może np. pracować w warsztatach usługowych oraz serwisach samochodowych oferujących usługi lakiernicze. To jednak tylko jedna z wielu opcji. Lakiernicy różnych specjalizacji mogą też zatrudnić się w specjalistycznych lakierniach, przedsiębiorstwach przemysłowo-produkcyjnych, warsztatach rzemieślniczych oraz instytucjach publicznych. Osoby z dużym doświadczeniem i odpowiednim zapleczem finansowym mają też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

7

ścieżka kariery lakiernika

Wbrew pozorom zawód lakiernika pozwala na rozwój zawodowy. Konieczne są do tego przede wszystkim chęci i stopniowe dokształcanie się. Zazwyczaj karierę w tej branży rozpoczyna się od stanowiska pomocniczego, z ograniczoną liczbą obowiązków. Wraz ze zdobywaniem wiedzy i doświadczenia można awansować na samodzielne stanowisko pełnoprawnego lakiernika. Dalsza ścieżka kariery zależy od zainteresowań i predyspozycji konkretnego pracownika, a także struktury organizacyjnej firmy, w której pracuje. W większych przedsiębiorstwach często istnieje możliwość awansu na stanowisko kierownicze związane z zarządzaniem ludźmi. Kolejny szczebel kariery stanowi zostanie właścicielem firmy lub warsztatu lakierniczego.

Innym rozwiązaniem jest poszerzanie swoich kompetencji w kierunku wykonywania zawodów pokrewnych lub innych dziedzin. Przykładowo, lakiernik samochodowy zajmujący się wyłącznie lakiernictwem może kształcić się w kierunku stanowiska blacharza-lakiernika samochodowego, lakiernika proszkowego, piaskarza.

8

ile zarabia lakiernik?

Zarobki lakierników są zróżnicowane. Na wysokość wynagrodzenia w tej branży wpływ ma wiele czynników. Wśród nich należy wymienić poziom i rodzaj obejmowanego stanowiska (początkujący zarobią oczywiście mniej) oraz doświadczenie i wiedzę pracownika. Istotny jest też typ firmy, w której się zatrudni. Znaczenie ma nie tylko jej specjalizacja, lecz także wielkość, liczba pracujących w niej osób czy wreszcie lokalizacja.

W przypadku lakierników samochodowych ważny jest cennik usług warsztatu, w którym pracują. Ustala go właściciel zakładu. Ile kosztuje usługa lakiernicza? Tu ponownie wiele zależy od wielkości firmy i jej lokalizacji. Istotny jest też rodzaj lakierowanego elementu. Trudno więc jednoznacznie odpowiedzieć, ile kosztuje lakiernik samochodowy. Można jednak ustalić pewne widełki cenowe. W zależności od wielkości lakierowanego elementu usługa może kosztować od 200 zł do ponad 1000 zł. Należy oczywiście pamiętać, że cała ta kwota nie trafia bezpośrednio do kieszeni danego lakiernika.

Ile zatem zarabia lakiernik? Warto odwołać się do danych dotyczących mediany wynagrodzeń na tym stanowisku. Zgodnie z nimi miesięczna pensja utrzymuje się na poziomie około 4400 zł brutto. Najbardziej doświadczeni lakiernicy mogą liczyć na kwotę 5390 zł brutto i więcej.

Przeczytaj również: Co warto wiedzieć na temat zwolnienia z podatku do 26. roku życia?

9

jakie benefity pozapłacowe dostaje lakiernik?

W zawodzie lakiernika można też często liczyć na benefity pozapłacowe. Takie pozafinansowe dodatki do wynagrodzenia są standardem w wielu firmach, zwłaszcza tych większych. Wśród najpopularniejszych rozwiązań proponowanych pracownikom znajduje się m.in. dofinansowanie prywatnej opieki zdrowotnej, zniżki pracownicze, programy emerytalne i ubezpieczenie na życie.

10

jak zostać lakiernikiem?

Zawód lakiernika wymaga posiadania stosownej wiedzy specjalistycznej oraz konkretnych umiejętności twardych. Najłatwiej zdobyć je w ramach kształcenia w szkole branżowej I stopnia (nazywanej kiedyś zawodową). Trwa ona 3 lata. Należy wówczas wybrać klasę o kierunku technicznym – najlepiej sprawdzi się profil samochodowy ze specjalizacją lakierniczą. W ramach nauki można przyswoić nie tylko niezbędne informacje z obszaru mechaniki, chemii czy fizyki, lecz także wykorzystać je w praktyce. Szkoła branżowa kończy się egzaminem czeladniczym – jego zdanie potwierdza zdobycie kompetencji niezbędnych w zawodzie lakiernika.

Istnieje też inna droga do zawodu. To dobra informacja m.in. dla osób, które chcą się przekwalifikować. Jeżeli nie uczęszczały do szkoły branżowej, mogą zostać lakiernikami poprzez udział w specjalnych kursach zawodowych organizowanych przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego lub prywatne ośrodki. Są one płatne – ich koszt wynosi od 1000 zł w górę. Po ukończeniu kursu należy zdać stosowny egzamin czeladniczy.

Trzeba przy tym pamiętać, że w zawodzie lakiernika ważne jest dokształcanie się. Warto więc brać udział w dodatkowych szkoleniach i rozwijać swoje kompetencje, nawet jeśli znalazło się już zatrudnienie. Zwiększy to możliwości zawodowe, a co za tym idzie – otrzymywaną pensję. Najważniejsza jest jednak praktyka. Dopiero po 8 latach pracy w zawodzie można bowiem przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. Jego zdanie stanowi poświadczenie zdobycia najwyższych kwalifikacji w profesji lakiernika.

11

jakie cechy i kompetencje ma dobry lakiernik?

Dobry lakiernik musi oczywiście doskonale opanować wszystkie kluczowe dla wykonywania tego zawodu kompetencje. Wśród nich znajdują się m.in.: szczegółowa wiedza oraz umiejętności związane z działaniem i obsługą narzędzi lakierniczych, odczytywaniem rysunków technicznych i technologicznej dokumentacji, nanoszeniem powłok lakierniczych, przygotowywaniem powierzchni, dobieraniem technik nakładania powłok lakierniczych oraz wykonywaniem renowacji powierzchni.

Poza szeregiem kompetencji twardych w zawodzie tym przydają się też pewne cechy i predyspozycje, które ułatwiają codzienną pracę. Dobry lakiernik ma przede wszystkim wysoko rozwinięte zdolności manualne oraz wyczucie estetyki i kolorów. W pewnym sensie zawód ten wymaga bowiem lekkiego zacięcia artystycznego. Oprócz tego osoba, która go wykonuje, powinna mieć pewną rękę i uzdolnienia techniczne. Dobrze, aby odznaczała się także logicznym myśleniem.

Ważne również, aby dobry lakiernik był osobą cierpliwą i spostrzegawczą, by działał w sposób jak najbardziej precyzyjny, Oczywiście pracodawcy cenią sobie też pracowitość, odpowiedzialność, dużą dozę samodzielności oraz kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

12

jakie są przeciwwskazania do pracowania jako lakiernik?

Profesja lakiernika wiąże się z pracą fizyczną. Aby ją wykonywać, trzeba wyróżniać się odpowiednią sprawnością i dobrym ogólnym stanem zdrowia. Liczy się m.in. sprawny wzrok, słuch, dotyk, zmysł równowagi, a także układ oddechowy, mięśniowy i kostno-stawowy.

Ponieważ podczas wykonywania profesji lakiernika ma się kontakt z chemikaliami i oparami, pewne przypadłości wykluczają z możliwości podjęcia pracy w tym zawodzie. Dużymi przeciwwskazaniami są astma i inne choroby związane z układem oddechowym oraz alergie na substancje, które znajdują się w lakierach lub farbach. Oprócz tego w charakterze lakiernika nie mogą pracować osoby z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu lub wzroku oraz borykające się z chorobami skóry. Do przeciwwskazań zalicza się także tendencję do częstych przeziębień. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do wykonywania zawodu lakiernika podejmuje oczywiście lekarz medycyny pracy.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.